Search Courses

Veebiseminar – Nõuetekohane ehitamise dokumentatsioon. Päevikud. Aktid. Protokollid. Koostamise praktika

by anna 0 lessons 190.00 

Lühikirjeldus:  Ehitusseadustik näeb ette ehitamise dokumenteerimise kohustust. Ehitusdokumentide puudulikus toob endaga palju vaidlusi ehitusprotsessi osapoolte vahel. Enda kaitsta saab juhul, kui dokumentide koostamisel teil on kõik selge. Selle protsessi hõlbustamiseks pakume teile praktilise kallakuga koolitust, mille käigus selgitame ehitusseadustikust ja määrusest tulenevaid nõudeid, jagame kogemusi ehitustehnilise dokumentatsiooni koostamisel, koostame neid […]

Rõdud, terrassid, parkimistasapinnad, katused ja pööratud katused vedelplastist. Probleemid ja lahendused

by anna 0 lessons 230.00 

KOOLITUSE KAVA   I OSA – Vedelplast hüdroisolatsioon. Saksamaa insener-tehnilised lahendused – Lektor: Thorsten Hiedels (see loengu osa viiakse läbi inglise keeles)   Vedelplast kaasaegse materjalina Euroopa ja Saksamaa regulatsioonid vedelplast hüdroisolatsioonidele Võimalused ja erisused Euroopa ja Saksamaa regulatsioonid vedelplast hüdroisolatsioonidele   Liidete hüdroisolatsioon. Probleemid ja lahendused Välitingimustes kasutatavad vedelplast […]

Teraskonstruktsioonid. Nõuded ehitusprojektile, tootejoonistele, valmistamisele, paigaldamisele. Näited vigadest

by anna 0 lessons 190.00 

Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr. 305/2011 tulenevad nõuded Teraskonstruktsioonide valmistamine EN-1090-1 Teraskonstruktsioonide tootmisohje Kandvate teraskonstruktsioonide CE tähis   Teraskonstruktsioonide valmistamine Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele EVS-EN 1090-2 Ehitamisklass Korrosioonitõrjest tulenev pinna ettevalmistusklass Ehitushälvete klass   Kvaliteedidokumendid Kvaliteediplaan Keevitustöödeplaan   Keevitustööde tehnoloogia Keeviste ettevalmistamine Pindade ettevalmistus. […]

Arhiivitud: Soojuspumba küttesüsteemide projekteerimine. Targad lahendused ja arvutused 2021.a – 2-päevane koolitus

by anna 0 lessons 380.00 

Lühikirjeldus:  Energiasääst ja energiatõhusus ETA ja KEK Soojuspumpade ajalugu ja tööpõhimõte Primaar ja sekundaar poole võimalused Mida panna tähele kui valida soojusallikaks soojuspump Kuidas ehitada küttesüsteem Kuidas planeerida ja ehitada primaar pool Maakontuuri hüdrauliline arvutus ja sobivus soojuspumbaga Palju maksab COP Soojuspumba küttesüsteemi valimise näide   KOOLITUSE KAVA   Tehnilised […]

Veebiseminar – Raudbetoonkonstruktsioonid ja nende arvutamine

by anna 0 lessons 195.00 

Lühikirjeldus:  Koolituse eesmärk on tuletada meelde baasteadmisi raudbetoonist ja tõsta ehitus-, projekti- ja objektijuhtide ning arhitektide erialast pädevust kokkupuutel nii uute kui ka olemasolevate raudbetoonkonstruktsioonidega   KOOLITUSE KAVA   Raudbetooni töötamise põhimõte  Betooni ja terasarmatuuri koostöö eeldused Betooni koostis ja struktuur   Betooni tugevusomadused, nende muutus ajas ja tugevust mõjutavad […]

Kiudbetoon betoontarindites. Kiudbetooni käitumine. Arvutusmetoodika. Praktilised näited

by anna 0 lessons 190.00 

Lühikirjeldus: Koolitus annab teadmise kiudbetoonide kasutamisest betoontarindite projekteerimisel/ehitamisel, hõlmates ülevaadet kehtivatest standarditest ja juhenditest, arvutusmeetoditest ning ehitamise tehnoloogilistest iseärasustest   KOOLITUSE KAVA   Kiudbetooni olemus, ajalooline areng Betoontarindite ehitamise efektiivsus Betoontarindite co2 jalajälg   Kiudude tüübid Kehtivad standardid, ce-märgistus Kiudude omadused ja kasutusvaldkonnad   Kiudbetoon Kehtivad standardid Materjali omadused, katsemetoodika […]

Piksekaitsesüsteemide projekteerimine ja ehitamine vastavalt standardisarjale EVS-EN 62305

by anna 0 lessons 180.00 

KOOLITUSE KAVA   Sissejuhatus Riskianalüüs   Piksekaitse välissüsteem Välgupüüdurite süsteemid Allaviikude süsteemid Maandurite süsteemid Kaitse korrosiooni vastu Kaitsemeetmed puute- ja sammupingete vastu   Piksekaitse sisesüsteem Välgupotentsiaaliühtlustus Eraldusvahemik   Piksekaitsesüsteemide kontroll ja hooldus Enamlevinud vead piksekaitsesüsteemide projekteerimisel ja ehitusel   Teadmiste testimine

Arhiivitud: Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile (ATS). Projekteerimine ja paigaldus

by anna 0 lessons 190.00 

KOOLITUSE KAVA   Mõisted Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine ja paigaldamine Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) vastavus teistele nõuetele   Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimise erisused ATSi ülesanded Avastamispiirkond Toimimine kaablirikke korral Anduri tüübi valikul otsustavad tegurid Andurite arv ja asukoht Tulekahjuteatenupp Tulekahjualarm Keskseadme asukoht ATSi toiteallikas ja ühenduskaablid ATSi projekteerimisdokumentatsioon   Tulekahjuteadete edastamine   Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise erisused […]

Piirdetarindite niiskusturvalisuse praktiline insenerarvutus programmide abil

by anna 0 lessons 190.00 

KOOLITUSE KAVA   Piirdetarindite niiskusturvalisuse arvutuse põhimõtted Niiskustehnilise arvutuse läbimängimine Excel-tabeliga Piirdetarindites kondensaatvee tekkimis koguse arvutus Niiskusreziimi arvutus programmi abil Seinakonstruktsiooni „hingamine“ Kergplokkidel soojustussüsteemide niiskustehniline arvutus Lamekatuste niiskustehniline arvutus Puitkarkasshoonete niiskustehniline arvutus Kaldkatuse niiskustehniline arvutus Niiskusarvutuse erisused Kuulajate spetsiifiliste konstruktsioonide läbiarvutused   Teadmiste testimine

Arhiivitud: Fassaadisoojustuse liitsüsteemid (SILS). Tehnilised lahendused projekteerimisel

by anna 0 lessons 190.00 

Lühikirjeldus:  Räägime materjali valiku printsiipidest, normidest, tuleohutusnõuetest, soojustussüsteemide sõlmedest, paigaldusest   KOOLITUSE KAVA   Fassaadisoojustuse liitsüsteemid Süsteemi valik Süsteemi komponendid   Süsteemi niiskusreziim Külmasillad soojustussüsteemides Liited soojustussüsteemides   2017.a. tuleohutuse määruse nr.17 nõueded soojustussüteemide osas Tuleohutusnõuded Tuleohutusmeetmed soojustussüsteemides   Soojustussüsteemide paigaldus Paigaldustehnoloogia Paigalduse kontroll ja akteerimine   Teadmiste testimine