Search Courses

Veebiseminar – Veepuhastuse kaasaegsed meetodid. Joogivee tootmine kommunaalreoveest

by anna 0 lessons 420.00 

Lühikirjeldus: Koolitusel käsitletakse tarbe-ja reovee puhastamise kaasaegseid tehnoloogilisi protsesse. Antakse lühiülevaade vee omadustest ja kvaliteedi põhinäitajatest ning nendega seotud probleemidest tänapäeval. Lähemalt käsitletakse kõiki põhilisi kaasaegsi vee töötlemise protsesse: õhustamist, oksüdatsiooni, desinfitseerimist, koagulatsiooni, filtrimist, adsorptsiooni, ioonvahetust, membraanprotsesse, katlavee ettevalmistust, radionukliidide kõrvaldamist jt. Kursus lõpeb vee stabiliseerimise ja torustiku korrosiooni küsimustega. […]

Puithoonete biokahjustused. Põhjused ja kaitse võimalused

by 0 lessons 230.00 

Lühikirjeldus: Koolituse käigus käsitletakse järgmisi küsimusi: Miks puitmaterjalid kahjustuvad Mis on bioloogilise kahjustuse olemus Milliseid tehnoloogiaid saab kasutada puitkonstruktsioonide kaitsmiseks ja taastamiseks Kuidas saab konserveerida puitkonstruktsioone Oma teadmisi jagavad ehitusmaterjalide kasutamise ja konserveerimise spetsialistid ja teadlased   KOOLITUSE KAVA I osa – Lembi-Merike Raado   Puude liigid. Klassifikatsioonid. Standardid Puidu […]

Omanikujärelevalve objektil. Seadus. Praktika. Vead

by 0 lessons 220.00 

Lühikirjeldus: pakume osalejatele praktilist koolitust, mille käigus tutvute omanikujärelevalveteenuse osutamise kogemusega (mis, kus, kuidas), praktiseerite koos lektoritega ehitusdokumentatsiooni koostamisel ning analüüsite järelevalvetöö vigu. Kasulik täiendus on töötamine FIDIC-u lepingutega (kollane raamat). Vaatame näiteid, millele nende allkirjastamisel erilist tähelepanu pöörata   KOOLITUSE KAVA   Omanikujärelevalve ning projektijuhi rollide selgitamine Omanikujärelevalve teenuste […]

Kaasaegsete küttesüsteemide kavandamine. Uus küttestandard EVS 844:2022 ja vead

by 0 lessons 250.00  230.00 

Lühikirjeldus: Koolituse käigus saavad osalejad teadmisi uue standardi EVS 844:2022 sätestatu kohta, probleemidest ja vigadest, mis tekkivad küttesüsteemide projekteerimisel, ehitamisel ja ülesehitamisel, vesiküttesüsteemi valiku põhimõtetest, küttesüsteemi hüdraulikast (sh hüdraulilised arvutused) ja reguleersõlmede valikust. Peale koolitust osaleja oskab valida õige küttekeha ja oskab planeerida küttegraafiku. Peamine koolituse suund – tutvustada uute […]

Planeerimisseadus ja ehitusseadustik 2023. Muudatustest ülevaade ja praktilised küsimused

by 0 lessons 210.00 

Lühikirjeldus: Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku eelmisel aastal jõustunud muudatustest, sh pikemalt tulevad arutlusele detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamise finantseerimise küsimused. Koolitus annab ülevaate, millisel juhul on lubatud ja põhjendatud asendada detailplaneeringu kohustus projekteerimistingimustega, samuti käsitleme detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste rakenduspraktikat. Lisaks arutame läbi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise […]

Veebiseminar – Ehitamise dokumenteerimine. Päevikud. Aktid. Protokollid

by 0 lessons 230.00 

Lühikirjeldus: Ehitusseadustik näeb ette ehitamise dokumenteerimise kohustust. Ehitusdokumentide puudulikus toob endaga palju vaidlusi ehitusprotsessi osapoolte vahel. Enda kaitsta saab juhul, kui dokumentide koostamisel teil on kõik selge. Selle protsessi hõlbustamiseks pakume teile praktilise kallakuga koolitust, mille käigus selgitame ehitusseadustikust ja määrusest tulenevaid nõudeid, jagame kogemusi ehitustehnilise dokumentatsiooni koostamisel, koostame neid […]

Ehitisregister 2023.a praktikas. Mida, Kuidas, Millal

by 0 lessons 250.00 

Lühikirjeldus:  See on täitsa praktiline koolitus, mis käib EHRi live keskkonnas. Lektor I ja osalejad koos samm-sammult surfivad EHR’i süsteemis, kannavad, muudavad ja ekspordivad erinevaid andmeid, tegelevad ehitus- ja kasutusloa ning -teatise esitamisega Koolituse läbinu saab oskusi, kuidas EHR´i vajalikke tööriistu operatiivselt kasutada ja vältida enim levinuid probleeme, mis tekivad […]

Archived: Veebiseminar – Ehituslik projekti- ja objektijuhtimine. Targad lahendused ja puudused dokumentide käitlemisel

by 0 lessons 230.00 

Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele väga praktilise kallakuga koolituse koos koolituse sees väikeste praktiliste ülesannete lahendamisega, millised pärast interaktiivselt koos lektoriga üle vaadatakse ja arutletakse   KOOLITUSE KAVA   Töövõtja ehituslepingus Enamlevinud lepingutüübid Tüüpsed Töövõtja kohustused ja riskid   Оbjektijuhi ja projektijuhi ülesanned Töö korraldamine objektil Meeskonna juhtimine ja ülesannete jaotus   […]

Välisvalgustuse kavandamine DiaLuxEvo abil

by anna 0 lessons 200.00 

Lühikirjeldus:  Pakume välisvalgustuse arvutuste kohta praktilist koolitust DiaLuxEvo baasil. Osalejatelt palutakse kaasa võtta arvuti juba eelnevalt installeeritud DialuxEvo arvutusprogrammiga (www.dialux.com)   KOOLITUSE KAVA   Kuidas arvutada tänavavalgustust ning teha parim energiasäästlik valik kasutades erinevate tootjate valgusteid Ülekäiguradade valgusarvutused Platsivalgustus   Teadmiste testimine

Välisvalgustuse kavandamine. Olulisemad nõuded ja nende lahti selgitus

by anna 0 lessons 230.00 

Lühikirjeldus:  Eesti turul on välisvalgusteid saada väga erinevas hinnaskaalas. Vähe teadlik tellija teeb enamasti valiku hinna järgi ning mõne aasta pärast peab sageli pettuma. Loengus räägime olulistest kriteeriumitest, mida peaks valgustite valikul arvestama. Lisaks tuleb välisvalgustuse planeerimisel  arvesse võtta seda, et valgustus oleks ohutu ning ei häiriks nii inimest kui […]