Search Courses

Betoonkonstruktsioonide seisukorra hindamine

by anna 0 lessons 199.00 

Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Sissejuhatus Seisukorra hindamise alused Ettevalmistustööd, abivahendid, ohutustehnika Betoonkonstruktsioonide kahjustused   Mõõtmised objektil Mõõtmised laboris Jääkeluea arvutamine Aruande koostamine   Teadmiste testimine

Veebiseminar – Teetööd järelevalve vaatenurgas. Ajutine liikluskorraldus – Reeglid ja vead

by anna 0 lessons 199.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame ajutise liikluskorralduse tegevust reguleerivaid dokumente, toome näiteid praktikast ning arutame võimalike tulevikusuundumuste üle   KOOLITUSE KAVA   Nõuded ajutisele liikluskorraldusele Riigiteede ajutine liikluskorraldus Teetööde tehnilised kirjeldused Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord   Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused TarkTee keskkond […]

Veebiseminar – Ehitustehniline dokumentatsioon objektil. Praktilised soovitused koostamisel

by anna 0 lessons 199.00 

Lühikirjeldus:  Ehitusseadustik näeb ette ehitamise dokumenteerimise kohustust. Ehitusdokumentide puudulikus toob endaga palju vaidlusi ehitusprotsessi osapoolte vahel. Enda kaitsta saab juhul, kui dokumentide koostamisel teil on kõik selge. Selle protsessi hõlbustamiseks pakume teile praktilise kallakuga koolitust, mille käigus selgitame ehitusseadustikust ja määrusest tulenevaid nõudeid, jagame kogemusi ehitustehnilise dokumentatsiooni koostamisel, koostame neid […]

Arhiivitud: Välisvalgustuse kavandamine DiaLuxEvo abil

by anna 0 lessons 190.00 

On jäänud viimast 6 kohta!   Lühikirjeldus:  Pakume välisvalgustuse arvutuste kohta praktilist koolitust DiaLuxEvo baasil. Osalejatelt palutakse kaasa võtta arvuti juba eelnevalt installeeritud DialuxEvo arvutusprogrammiga (www.dialux.com)   KOOLITUSE KAVA   Kuidas arvutada tänavavalgustust ning teha parim energiasäästlik valik kasutades erinevate tootjate valgusteid Ülekäiguradade valgusarvutused Platsivalgustus   Teadmiste testimine

Kiirgusohutuse täiendkoolitus tööstusliku röntgenseadme kasutajale. Seadusandluse muudatused

by Äri Info Koolituskeskus 0 lessons 170.00 

Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka vene keeles 27.05.2022

Kiirgusohutuse täiendkoolitus meditsiini röntgenseadme kasutajale (keskkonnaministri määrus nr. 57)

by Äri Info Koolituskeskus 0 lessons 170.00 

Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka vene keeles 31.05.2022 

Arhiivitud: Välisvalgustuse kavandamine DiaLuxEvo abil

by anna 0 lessons 190.00 

On jäänud viimast 2 kohta!   Lühikirjeldus:  Pakume välisvalgustuse arvutuste kohta praktilist koolitust DiaLuxEvo baasil. Osalejatelt palutakse kaasa võtta arvuti juba eelnevalt installeeritud DialuxEvo arvutusprogrammiga (www.dialux.com)   KOOLITUSE KAVA   Kuidas arvutada tänavavalgustust ning teha parim energiasäästlik valik kasutades erinevate tootjate valgusteid Ülekäiguradade valgusarvutused Platsivalgustus   Teadmiste testimine

Arhiivitud: Välisvalgustuse kavandamine. Olulisemad nõuded ja nende lahti selgitus

by anna 0 lessons 210.00 

Lühikirjeldus:  Eesti turul on välisvalgusteid saada väga erinevas hinnaskaalas. Vähe teadlik tellija teeb enamasti valiku hinna järgi ning mõne aasta pärast peab sageli pettuma. Loengus räägime olulistest kriteeriumitest, mida peaks valgustite valikul arvestama. Lisaks tuleb välisvalgustuse planeerimisel  arvesse võtta seda, et valgustus oleks ohutu ning ei häiriks nii inimest kui […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Sademeveevõrkude loomine. Modelleerimise reeglid. Arvutused. Vead

by anna 0 lessons 190.00 

Eesmärk: Sademeveevõrkude modelleerimine on oluline lisakompetents neile, kes igapäevaselt tegelevad välisvõrkude projekteerimisega või soovivad asula/linna tasemel rakendada mudelpõhist otsustusprotsessi. Antud veebikoolitus käsitleb sademeveevõrkude modelleerimise mõistet, selle komponente kui ka praktilisi näiteid mudeli loomiseks/rakendamiseks. Esmalt antakse ülevaade sademeveevõrkude modelleerimise olemusest slaidiesitlusena. Seejärel viiakse läbi praktiline demo tasuta tarkvara näitel (SWMM), kuidas […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Veevõrgu loomine. Modelleerimise reeglid. Arvutused. Vead

by anna 0 lessons 190.00 

Eesmärk: Veevõrkude modelleerimine on oluline lisakompetents neile, kes igapäevaselt tegelevad välisvõrkude projekteerimisega või soovivad asula/linna tasemel rakendada mudelpõhist otsustusprotsessi. Antud veebikoolitus käsitleb nii veevõrkude modelleerimise mõistet, selle komponente kui ka praktilisi näiteid veevõrgu mudeli loomiseks/rakendamiseks. Koolitus koosneb kahest põhiplokist. Esmalt antakse ülevaade veevõrkude modelleerimise olemusest slaidiesitlusena. Seejärel viiakse läbi praktiline […]