Õppekorraldus ja ostutingimused

Äri-info OÜ ja Äri-info Koolituskeskus OÜ on omavahel seotud ja ostutingimused kehtivad mõlema firma kohta.

Äri-info OÜ ja Äri-info Koolituskeskus OÜ tegutsevad täiskasvanuhariduse õigusaktide ja teiste seonduvaid õigusaktide vastavusel.
Praktiliselt kõik meie koolitused saavad hinnangu – TPd -vastava Liidu poolt (Ehitusinseneride Liidust, EKVÜ-st jne). Info TP-de koguse  kohta on koolituse kirjelduses ja kodulehel tähistatakse sinise ringiga. Kui hinnang on saanud mitu Liitude poolt, siis koolituse juures näete mitu ringi.
Koolituse maht arvestatakse akadeemilistes tundides, kus 1 akadeemiline tund on 45 minutit. Koolituse kestus erineb, aga alati sisaldab kohvi- ja lõunapausi.
Lektoreid valime maksimaalselt hoolikalt, et tagada osalejatele õige ja kasuliku info jagamist.  Need on TTÜ lektorid, erinevate riigiasutuste esindajad, tuntuvate firmade asjatundjad, juristid
Koolitus lõpeb teadmiste testimisega. See nõue tuleneb Haridusministeeriumi määrusest.
Koolituse läbimist tõendame tunnistuse väljastamisega.

Tagasisisde ning selle eesmärk: koolituse lõpus täidavad osalejad küsitluslehe, millega avaldavad nende hinnangu (0-5) koolitaja ja koolituse korraldaja töö kvaliteedile, ja pakkuvad võimalike järgmiste koolituste teemasid. Küsitluslehed töödeldakse ja analüüsitakse koolitusfirma teenuse kvaliteedi parendamise ja edaspidise töö korraldamise eesmärgil. Küsitluslehed ei ole kätte saadavad kolmandatele isikutele

Äri-info OÜ ja Äri-info Koolituskeskuse OÜ seminarid toimuvad peamiselt koolituskeskuse aadressil Peterburi tee 90f, saalis 33-3, oranži hoone kolmandal korrusel, Tallinn, kuid suurema osalejate arvu tõttu võib ka toimumiskoht muuta (partneriteks on Euroopa, Lavendel, Susi Hotellid). Koolituse toimumiskohast, päevakavast või nende muutumisest teatame osalejaid 1 päev enne koolitust kirjalikus vormis.
Soovitame kas arve või meeldetuletuse mittesaamisel kontrollida ka rämpspostkasti.

Õppemaksu suurus sõltub koolituse korraldamise kuludest ja koolituse kestusest ning sisaldab üürikulu, kohvi- ja lõunapausi, lektoritasu, materjale, kulud koolituse hindamiseks, teenindamiseks, lisakulusid jne. Vastav info edastatakse kodulehel.
Arve koolitusel osalemiseks väljastatakse gruppi komplekteerimisel ja peab olema tasutud enne koolituse algust (va.püsikliente). Erijuhtudel ja eelneva kokkulepel võib osaleja maksta kohapeal sularahas (maksmine kinnitakse sissetuleku orderiga).
Raha tagastatakse, kui koolitus ei toimu või kui registreerimine kustutakse vähemalt 3 päeva enne koolitust.
Koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata.

Kõik võimalikud erimeelsused/vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Äri-info OÜ ja Äri-info Koolituskeskuse OÜ üldtelefon on 680 6880, müügiosakonna juhi tel. 508 0196, projektijuhtide osakonna tel. 555 29668 ning e-posti aadress info@ariinfo.ee