Blogi

Kvalifikatsiooni saamise toetamine

Author anna on  12.05.2020

Kvalifikatsiooni saamise toetamine kommenteerimine on välja lülitatud
Category: Kasulik ehitusalal
Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus võimaldab hüvitada töötavale inimesele kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu. Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse avalduse, kuludokumentide ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi alusel. Dokumendid saab esitada e-töötukassas, e-postiga, postiga või esinduses kohapeal. Peamised kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid on kutsetunnistus, pädevustunnistus, sertifikaat ja juhtimisõigust tõendav dokument. Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu on eksamile eelneva konsultatsiooni tasu, eksami ja taotletud tunnistuse tasu, sh riigilõiv. NB! Koolituse eest makstud tasu ei hüvitata   Kellele ja millises summas

Eesti suurimad ehitusfirmad pöördusid valitsuse poole palvega hoida ehitussektorit töös ja suurendada riigi tellimusi

Author anna on  24.04.2020

Eesti suurimad ehitusfirmad pöördusid valitsuse poole palvega hoida ehitussektorit töös ja suurendada riigi tellimusi kommenteerimine on välja lülitatud
Category: Kasulik ehitusalal
Eesti suurimaid ehitusfirmasid koondav ehitusettevõtjate liit saatis täna pöördumise valitsuse, riigikogu erinevate komisjonide ja rahandusministeeriumi poole, kus palusid tekkinud olukorrast tingituna toetust ehitussektorile. Ringluses palub liit hoida ehitussektori tööd, suurendada riigi investeeringute ja toetusmeetmete mahtu, et ettevõtted saaksid jätkata tegevust ja riik saaks ka edaspidi maksudest tulu. Ehitusettevõtted tagavad, et nad täidavad COVID-19 leviku tõkestamise nõudeid ehitusplatsidel ja teevad kõik endast oleneva, et tööd ohutult jätkata. Samuti pakutakse riigi abistamiseks pandeemia likvideerimiseks vajalikes toimingutes, mis

Tallinna Ettevõtlusameti teenused ja toetused ettevõtjale

Author anna on  21.01.2020

Tallinna Ettevõtlusameti teenused ja toetused ettevõtjale kommenteerimine on välja lülitatud
Category: Kasulik ehitusalal
Kui vajad nõu ettevõtte loomiseks või arendamiseks, kui soovid uusi ideid ja teadmisi ettevõtlusmaastikul toimuvast, kui ihkad Tallinna ettevõtjana toetust uute turgude vallutamiseks või plaanid võtta praktikale tehnikavaldkonna ärksa tudengi, siis on Tallinna Ettevõtlusameti teenused ja toetused just Sinu jaoks: ettevõtlusnõustamine koolitused messitoetus välismessitoetus praktikajuhendaja toetus   Lisainfo: Tallinna Ettevõtlusamet

Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi loomine

Author anna on  06.11.2019

Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi loomine kommenteerimine on välja lülitatud
Category: Kasulik ehitusalal
2018 aastal  hakkas TalTech MKM-i tellimusel välja töötama ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi ÜKS, mis arvestab kaasaegsete suundumustega BIM tehnoloogiaja digitaalehituse vallas ning käsitleb ehitust tervikuna. Süsteem põhineb rahvusvahelisel standardil ja teeb eesmärgiks ühindaka ühes töös kõike ehitusega seotud protsesse,  alates lähteülesandest ja lõpetades keskkonnateadliku lammutamisega, ka tellijaid, projekteerijaid, ehitajaid, operaatoreid ja hooldajaid/korrashoidjaid. Klassifitseerimissüsteem on rakendatav nii hoonete kui ka infrastruktuuri rajatiste suhtes.   Viimase ajani kõige aktiivsemaks olid klassifitseerimissüsteemid Rootsi CoClass (84,85%), Taani CCS (74,08%) ja

Kuidas arvutada TP (EEL)

Author anna on  16.09.2019

Kuidas arvutada TP (EEL) kommenteerimine on välja lülitatud
ARVUTAME ISE TP-DE KOGUSE Ehituseadustiku 2015.a. vastu võtmisega hakkasid kehtima ka uued reeglid kutsetunnistuste pikendamise kohta. Oma pädevuse tuleb tõendada nii töökogemusega, kui ka täiendkoolitustes osalemisega.  Iga koolitus annab täiendkoolituse punkte, mida tuleb koguda taotleva kutse vastavas koguses (näiteks, volitatud insenerile tuleb koguda 80 TP). Palju TP tuleb koguda just Teile, tuleb uurida Teie poolt taotleva eriala kutsestandardist   TP-d MEIE KOOLITUSTEL Meie poolt pakutavad koolitused kas kohe annavad TP (siis nii kutses on täpsustatud