Blogi

Kutsekvalifikatsiooni andmine. Ehitusvaldkonna kutsetaotluste menetlemine on peatatud

Kutsekvalifikatsiooni andmine. Ehitusvaldkonna kutsetaotluste menetlemine on peatatud kommenteerimine on välja lülitatud
17.05.2021.a. Riigikohtu arvamus ehitusvaldkonna kutse andmise ja kvalifikatsiooninõuete rakendamise kohta (puudutab ehitusvaldkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, sealhulgas vastutavaid arhitekte, insenere ja teisi professionaale) ..(Kaebaja) esitas 1. märtsil 2018 teedeinseneride kutsete andjaks olnud MTÜ-le Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL) sooviavalduse erijuhu alusel diplomeeritud teedeinseneri 7. taseme kutse saamiseks (taastõendamiseks). EEL teedeinseneride kutsekomisjon otsustas jätta

Kehtivad piirangud täiendkoolituste läbiviimisele!

Kehtivad piirangud täiendkoolituste läbiviimisele! kommenteerimine on välja lülitatud
Category: Kasulik ehitusalal
Alates 31. maist on sisetingimustes täiendkoolitused lubatud kuni 200 inimesele ja alates 14. juunist kuni 600 inimesele, läbivalt tuleb arvestada hajutatuse ja kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.   https://www.kriis.ee/et/kutseharidus-taiskasvanuharidus-ja-taiendkoolitus

Ettevõtja, pane tähele! Kaasaegne petturite skeem!

Ettevõtja, pane tähele! Kaasaegne petturite skeem! kommenteerimine on välja lülitatud
Category: Kasulik ehitusalal
Eesti ettevõtetele saadetakse endiselt European Business Number pakkumisi. Tegemist on skeemiga, milles palutakse ettevõttel uuendada oma andmeid, et need oleksid vastavas registris kättesaadavad. Saadetava dokumendi kujundus võib aga jätta veidi eksitava mulje selle sisu kohta. Enamasti saadab selliseid pakkumisi Saksa ettevõte, kuid on juhtumeid, kus samasisulised pakkumised on tulnud ka

Kvalifikatsiooni saamise toetamine

Kvalifikatsiooni saamise toetamine kommenteerimine on välja lülitatud
Category: Kasulik ehitusalal
Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus võimaldab hüvitada töötavale inimesele kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu. Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse avalduse, kuludokumentide ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi alusel. Dokumendid saab esitada e-töötukassas, e-postiga, postiga või esinduses kohapeal. Peamised kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid on kutsetunnistus, pädevustunnistus, sertifikaat ja juhtimisõigust tõendav dokument. Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud

Eesti suurimad ehitusfirmad pöördusid valitsuse poole palvega hoida ehitussektorit töös ja suurendada riigi tellimusi

Eesti suurimad ehitusfirmad pöördusid valitsuse poole palvega hoida ehitussektorit töös ja suurendada riigi tellimusi kommenteerimine on välja lülitatud
Category: Kasulik ehitusalal
Eesti suurimaid ehitusfirmasid koondav ehitusettevõtjate liit saatis täna pöördumise valitsuse, riigikogu erinevate komisjonide ja rahandusministeeriumi poole, kus palusid tekkinud olukorrast tingituna toetust ehitussektorile. Ringluses palub liit hoida ehitussektori tööd, suurendada riigi investeeringute ja toetusmeetmete mahtu, et ettevõtted saaksid jätkata tegevust ja riik saaks ka edaspidi maksudest tulu. Ehitusettevõtted tagavad, et