Blogi

Teadusarendusprogramm LIFE IP BuildEST – hooandja hoonete renoveerimisele

Teadusarendusprogramm LIFE IP BuildEST – hooandja hoonete renoveerimisele kommenteerimine on välja lülitatud
Kategooria: Kasulik ehitusalal
LIFE IP BuildEST ehk renoveerimismaraton on projekt, mille käigus uuendatakse ja viiakse ellu Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia eesmärke ning tegeletakse rohepöördega hoonete energiatõhususe ja kliimakindluse vaates. Riik on selleks käivitanud renoveerimismaratoni ja koostanud Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia, mis näeb ette, et 2050. aastaks on kõik Eesti kodud ja töökohad

Tasemeõppes osalemise toetus

Tasemeõppes osalemise toetus kommenteerimine on välja lülitatud
Kategooria: Kasulik ehitusalal
Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel on puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu keeruline leida uut tööd või kellel on oht töökoht kaotada. Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes.   Kellele tasemeõppe toetust makstakse? Toetust makstakse, kui olete registreeritud töötuna või töötate ja

Kutsekvalifikatsiooni andmine. Ehitusvaldkonna kutsetaotluste menetlemine on peatatud

Kutsekvalifikatsiooni andmine. Ehitusvaldkonna kutsetaotluste menetlemine on peatatud kommenteerimine on välja lülitatud
17.05.2021.a. Riigikohtu arvamus ehitusvaldkonna kutse andmise ja kvalifikatsiooninõuete rakendamise kohta (puudutab ehitusvaldkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, sealhulgas vastutavaid arhitekte, insenere ja teisi professionaale) ..(Kaebaja) esitas 1. märtsil 2018 teedeinseneride kutsete andjaks olnud MTÜ-le Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL) sooviavalduse erijuhu alusel diplomeeritud teedeinseneri 7. taseme kutse saamiseks (taastõendamiseks). EEL teedeinseneride kutsekomisjon otsustas jätta

Kehtivad piirangud täiendkoolituste läbiviimisele!

Kehtivad piirangud täiendkoolituste läbiviimisele! kommenteerimine on välja lülitatud
Kategooria: Kasulik ehitusalal
Alates 31. maist on sisetingimustes täiendkoolitused lubatud kuni 200 inimesele ja alates 14. juunist kuni 600 inimesele, läbivalt tuleb arvestada hajutatuse ja kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.   https://www.kriis.ee/et/kutseharidus-taiskasvanuharidus-ja-taiendkoolitus

Ettevõtja, pane tähele! Kaasaegne petturite skeem!

Ettevõtja, pane tähele! Kaasaegne petturite skeem! kommenteerimine on välja lülitatud
Kategooria: Kasulik ehitusalal
Eesti ettevõtetele saadetakse endiselt European Business Number pakkumisi. Tegemist on skeemiga, milles palutakse ettevõttel uuendada oma andmeid, et need oleksid vastavas registris kättesaadavad. Saadetava dokumendi kujundus võib aga jätta veidi eksitava mulje selle sisu kohta. Enamasti saadab selliseid pakkumisi Saksa ettevõte, kuid on juhtumeid, kus samasisulised pakkumised on tulnud ka

Kvalifikatsiooni saamise toetamine

Kvalifikatsiooni saamise toetamine kommenteerimine on välja lülitatud
Kategooria: Kasulik ehitusalal
Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus võimaldab hüvitada töötavale inimesele kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu. Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse avalduse, kuludokumentide ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi alusel. Dokumendid saab esitada e-töötukassas, e-postiga, postiga või esinduses kohapeal. Peamised kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid on kutsetunnistus, pädevustunnistus, sertifikaat ja juhtimisõigust tõendav dokument. Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud

Eesti suurimad ehitusfirmad pöördusid valitsuse poole palvega hoida ehitussektorit töös ja suurendada riigi tellimusi

Eesti suurimad ehitusfirmad pöördusid valitsuse poole palvega hoida ehitussektorit töös ja suurendada riigi tellimusi kommenteerimine on välja lülitatud
Kategooria: Kasulik ehitusalal
Eesti suurimaid ehitusfirmasid koondav ehitusettevõtjate liit saatis täna pöördumise valitsuse, riigikogu erinevate komisjonide ja rahandusministeeriumi poole, kus palusid tekkinud olukorrast tingituna toetust ehitussektorile. Ringluses palub liit hoida ehitussektori tööd, suurendada riigi investeeringute ja toetusmeetmete mahtu, et ettevõtted saaksid jätkata tegevust ja riik saaks ka edaspidi maksudest tulu. Ehitusettevõtted tagavad, et

Tallinna Ettevõtlusameti teenused ja toetused ettevõtjale

Tallinna Ettevõtlusameti teenused ja toetused ettevõtjale kommenteerimine on välja lülitatud
Kategooria: Kasulik ehitusalal
Kui vajad nõu ettevõtte loomiseks või arendamiseks, kui soovid uusi ideid ja teadmisi ettevõtlusmaastikul toimuvast, kui ihkad Tallinna ettevõtjana toetust uute turgude vallutamiseks või plaanid võtta praktikale tehnikavaldkonna ärksa tudengi, siis on Tallinna Ettevõtlusameti teenused ja toetused just Sinu jaoks: ettevõtlusnõustamine koolitused messitoetus välismessitoetus praktikajuhendaja toetus   Lisainfo: Tallinna Ettevõtlusamet

Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi loomine

Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi loomine kommenteerimine on välja lülitatud
Kategooria: Kasulik ehitusalal
2018 aastal  hakkas TalTech MKM-i tellimusel välja töötama ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi ÜKS, mis arvestab kaasaegsete suundumustega BIM tehnoloogiaja digitaalehituse vallas ning käsitleb ehitust tervikuna. Süsteem põhineb rahvusvahelisel standardil ja teeb eesmärgiks ühindaka ühes töös kõike ehitusega seotud protsesse,  alates lähteülesandest ja lõpetades keskkonnateadliku lammutamisega, ka tellijaid, projekteerijaid, ehitajaid, operaatoreid ja

Kuidas arvutada TP (EEL)

Kuidas arvutada TP (EEL) kommenteerimine on välja lülitatud
ARVUTAME ISE TP-DE KOGUSE Ehituseadustiku 2015.a. vastu võtmisega hakkasid kehtima ka uued reeglid kutsetunnistuste pikendamise kohta. Oma pädevuse tuleb tõendada nii töökogemusega, kui ka täiendkoolitustes osalemisega.  Iga koolitus annab täiendkoolituse punkte, mida tuleb koguda taotleva kutse vastavas koguses (näiteks, volitatud insenerile tuleb koguda 80 TP). Palju TP tuleb koguda just