Meie blogi ja uudised

Elektriinseneri täiendõppe saamise kord seisuga 01.07.24 (täpsustatud)

Teil on juba teada, et alates jaanuarist 2024 aastast on muutunud Elektriinseneri kutse andmise kord. A ja B kategooriad jäävad veel natukene kehtima, aga neid ei saa enam pikendada ja […]

Kutsetunnistustele üleminek elektrivaldkonnas

Kutsetunnistustele ülemineku muudatused jõustusid 2024. aasta alguses koos üleminekuperioodiga. Seega kaotatakse kompetentsiklassid A ja B ning nende asemele kehtestatakse kutsekvalifikatsioonide süsteem elektrikute kutsetasemetega 3-5 ja elektriinseneridel 6-8. Kutsetunnistustele ülemineku olulised […]

Teadusarendusprogramm LIFE IP BuildEST – hooandja hoonete renoveerimisele

LIFE IP BuildEST ehk renoveerimismaraton on projekt, mille käigus uuendatakse ja viiakse ellu Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia eesmärke ning tegeletakse rohepöördega hoonete energiatõhususe ja kliimakindluse vaates. Riik on selleks […]

Tasemeõppes osalemise toetus

Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele, kellel on puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu keeruline leida uut tööd või kellel on oht töökoht kaotada. Toetust makstakse õppima asumisel […]

Kutsekvalifikatsiooni andmine. Ehitusvaldkonna kutsetaotluste menetlemine on peatatud

17.05.2021.a. Riigikohtu arvamus ehitusvaldkonna kutse andmise ja kvalifikatsiooninõuete rakendamise kohta (puudutab ehitusvaldkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, sealhulgas vastutavaid arhitekte, insenere ja teisi professionaale) ..(Kaebaja) esitas 1. märtsil 2018 teedeinseneride kutsete andjaks olnud […]

Kehtivad piirangud täiendkoolituste läbiviimisele!

Alates 31. maist on sisetingimustes täiendkoolitused lubatud kuni 200 inimesele ja alates 14. juunist kuni 600 inimesele, läbivalt tuleb arvestada hajutatuse ja kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.   https://www.kriis.ee/et/kutseharidus-taiskasvanuharidus-ja-taiendkoolitus

Ettevõtja, pane tähele! Kaasaegne petturite skeem!

Eesti ettevõtetele saadetakse endiselt European Business Number pakkumisi. Tegemist on skeemiga, milles palutakse ettevõttel uuendada oma andmeid, et need oleksid vastavas registris kättesaadavad. Saadetava dokumendi kujundus võib aga jätta veidi […]

Kvalifikatsiooni saamise toetamine

Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus võimaldab hüvitada töötavale inimesele kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu. Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse avalduse, kuludokumentide ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi alusel. Dokumendid saab esitada e-töötukassas, e-postiga, postiga […]

Eesti suurimad ehitusfirmad pöördusid valitsuse poole palvega hoida ehitussektorit töös ja suurendada riigi tellimusi

Eesti suurimaid ehitusfirmasid koondav ehitusettevõtjate liit saatis täna pöördumise valitsuse, riigikogu erinevate komisjonide ja rahandusministeeriumi poole, kus palusid tekkinud olukorrast tingituna toetust ehitussektorile. Ringluses palub liit hoida ehitussektori tööd, suurendada […]

Tallinna Ettevõtlusameti teenused ja toetused ettevõtjale

Kui vajad nõu ettevõtte loomiseks või arendamiseks, kui soovid uusi ideid ja teadmisi ettevõtlusmaastikul toimuvast, kui ihkad Tallinna ettevõtjana toetust uute turgude vallutamiseks või plaanid võtta praktikale tehnikavaldkonna ärksa tudengi, […]

Ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi loomine

2018 aastal  hakkas TalTech MKM-i tellimusel välja töötama ehituse ühtse klassifitseerimissüsteemi ÜKS, mis arvestab kaasaegsete suundumustega BIM tehnoloogiaja digitaalehituse vallas ning käsitleb ehitust tervikuna. Süsteem põhineb rahvusvahelisel standardil ja teeb […]

Kuidas arvutada TP (EEL)

ARVUTAME ISE TP-DE KOGUSE Ehituseadustiku 2015.a. vastu võtmisega hakkasid kehtima ka uued reeglid kutsetunnistuste pikendamise kohta. Oma pädevuse tuleb tõendada nii töökogemusega, kui ka täiendkoolitustes osalemisega.  Iga koolitus annab täiendkoolituse […]

Töötukassa võimalused

Alates uue ehitusseadustiku jõustumisest on ehitussektori töös tekkinud palju muudatusi. Töötajate väljaõpe ja ettevalmistamine atesteerimiseks on ettevõtte omanikele väga kulukas. Kuid vähesed teavad, et riik on võtnud mitmeid meetmeid tööandja […]