Al. 11.03.2021 kehtivad piirangud täiendkoolituste läbiviimisele!

Milliseid reegleid peab järgima täiskasvanuharidust ja täienduskoolitusi pakkudes?

Alates 11. märtsist kuni 25. aprillini 2021. a (kaasa arvatud) on täienduskoolitus ja täiendõpe sisetingimustes keelatud.

 

Välistingimustes:

  • tohib osaleda kuni 2 inimest, sealhulgas juhendaja, kes peavad hoidma teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad ning kokku ei puututa teiste isikutega. Piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade osas või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
  • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

 

Piirangut ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks, ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.

 

https://www.kriis.ee/et/kutseharidus-taiskasvanuharidus-ja-taiendkoolitus

Comments are closed.