Author: Anna Oleks

See on veebikoolitus Lühikirjeldus:  Alates 16.10.2023 hakkas kehtima uus elektripaigaldise käiduohutuse standard EVS-EN 50110-1:2023. Standard sätestab elektripaigaldiste ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded. Need kehtivad […]
Loe edasi
Koolitusel võib osaleda veebi kaudu Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskkonnaministri määrusest nr. 57. Koolitus on suunatud meditsiinis röntgenseadmeid kasutavatele spetsialistidele, et tagada nende […]
Loe edasi
Kutsetunnistustele ülemineku muudatused jõustusid 2024. aasta alguses koos üleminekuperioodiga. Seega kaotatakse kompetentsiklassid A ja B ning nende asemele kehtestatakse kutsekvalifikatsioonide süsteem elektrikute kutsetasemetega 3-5 ja elektriinseneridel 6-8. Kutsetunnistustele ülemineku olulised […]
Loe edasi
KOOLITUSE KAVA   Üldine  Koolituse kava, sisukord Seadused määrused, erialane kirjandus, Terminoloogia, sõnavara (4..5 põhiterminid definitsioon, selgitus) Aktuaalsed probleemid Projekteerija ja ehitaja vastutus suitsutõrje susteemide projekteerimisel ja ehitamisel, vastutavad isikud […]
Loe edasi
Lühikirjeldus:  Koolituse käigus saab koolituse osaleja praktilisi teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil rakendada kaasaegseid veepuhastusmeetodeid ning tagada tarbijatele kvaliteetne ja ohutu joogivesi vastavalt kehtivatele standarditele ja regulatsioonidele   KOOLITUSE […]
Loe edasi
KOOLITUSE KAVA   Komposiitmaterjalid ehituses (kasutamise valdkonnad) Komposiitkonstruktsioonide töötamise põhimõte (nihkepinged paindel) Teras-betoonkomposiit Puit-betoonkomposiit Tüüpilised lahendused Teadmiste test
Loe edasi
Lühikirjeldus: Koolituse käigus käsitletakse järgmisi küsimusi: Miks puitmaterjalid kahjustuvad Mis on bioloogilise kahjustuse olemus Milliseid tehnoloogiaid saab kasutada puitkonstruktsioonide kaitsmiseks ja taastamiseks Kuidas saab konserveerida puitkonstruktsioone Oma teadmisi jagavad ehitusmaterjalide […]
Loe edasi
KOOLITUSE KAVA   Keevitusprotsessid Teraste keevitatavus Keevisõmbluste parameetrid Enamkasutatavad keevitusprotsessid Keevituse kaitsegaasid   Keevisõmbluste defektid Keevitusdeformatsioonid   Keevitusalased standardid ja kvaliteet Teraste põhiainerühmad metallurgiliste ja keevitusomaduste järgi ISO TR 15608 […]
Loe edasi
KOOLITUSE KAVA   Puude liigid. Puidu koostis ja struktuur Keemiline koostis Struktuur   Puitmaterjalide tugevus- ja püsivusnäitajad Puittoodete mahuliste-, tugevus- ja püsivusnäitajate sõltuvus puu liigist ja kasvu- ning toodete ekspluatatsiooni […]
Loe edasi
KOOLITUSE KAVA   Sissejuhatus Pingebetooni erinevused võrreldes raudbetooniga   Eeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonid: töötamise põhimõte, valmistamise meetod Näited eeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonielementidest   Järeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonid: töötamise põhimõte, järelpingestussüsteemid Näited järeltõmmatud armatuuriga […]
Loe edasi