Author: anna

Eesmärk:  Tagada ehitatavate ja renoveeritavate hoonete tehnosüsteemide tegelik efektiivne koostöö ja tõhusus kasutades tänapäeva hooneautomaatika võimalusi. Mis saab muutuda hoonete haldamises ja projekteerimises seoses „Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega“( mis jõustub 19.10.2020) ja mida kõike juba toob kaasa „EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/844 energiatõhususe kohta“ kohustuslik rakendamine. […]
Loe edasi
KOOLITUSE KAVA   Mõisted Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine ja paigaldamine Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) vastavus teistele nõuetele   Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimise erisused ATSi ülesanded Avastamispiirkond Toimimine kaablirikke korral Anduri tüübi valikul otsustavad tegurid Andurite arv ja asukoht Tulekahjuteatenupp Tulekahjualarm Keskseadme asukoht ATSi toiteallikas ja ühenduskaablid ATSi projekteerimisdokumentatsioon   Tulekahjuteadete edastamine   Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise erisused […]
Loe edasi
Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Vundamendid Madalvundamendid Vaivundamendid   Vundamentide mõju hoonete käitumisele Ehituskogemus Hoone, vaiade ja rostvärgi koostöö   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka vene keeles 26.08.2022
Loe edasi
Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Eesti geoloogia Pinnased ja kivimid Liiv Moreen Turvas Savid Pundunud ja äkkvajuvad pinnased   Jäätmed   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka vene keeles 25.08.2022
Loe edasi
Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Vete klassifikatsioon Gradient. Veejuhtivus Veejuhtivuse hinnang   Veesisaldus ja selle mõju pinnastele (kivimitele) Vesi ja geotehnilised protsessid ning nähtused Vesiliiv Äkkvajumine Pundumine, loendumine Nõlvade püsivus Karst Kallaste errosioon   Survelised veed   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka vene keeles 05.08.2022
Loe edasi