Author: anna

KOOLITUSE KAVA   Betoonpõrandate juhendid   Vigadeta ujuvate- ja tööstuspõrandate ehitamine Betoonpõrandate tavalised vead ja nende vältimine Ujuvate betoonpõrandate kaardumine Näiteid miks betoonpõrandad kaarduvad   Vead ehitamisel, vead hooldamisel Vead pinnasel põrandate projekteerimisel Vead käidavate betoontasapindade projekteerimisel ja ehitamisel Hoone niiskustehniline toimivus, miinimumnõuded Ehituskoha pinnase ja põhjaveetingimuste mõju hoone kõrguspositsioonile.   Vead tuulduva vaheruumiga põrandate ehitamisel   Betoonpõranda tööd ekstreemsetes ilmastikuoludes ja tagajärjed Betooni niiskuse piirväärtused isolatsioonide, isolatsioonivillade, põrandakatete paigaldamiseks.   Betoonpõrandate pinnakatted Vead betoonpõrandate […]
Loe edasi
KOOLITUSE KAVA   Betoonpõrandate põhitüübid Lähteülesande püstitamine betoonpõrandate kavandamisel Kvaliteedinõuded, nende klassifitseerimissüsteem ja nõuete valik Kvaliteedinõuete täitmise tõendamine   Betoonpõrandate kavandamine, materjalide valik Betoonpõrandate alustarindid Sarrustusviisid Betoonpõrandate vuugid Betooni valik   Betooni olulised omadused ning materjali käitumine betoonpõrandate ehitamisel Betooni mahukahanemine Betoonpõrandate pragunemine ja pragunemise kontroll   Betoonpõrandate ehitamisjuhised Töömeetodid Pinnasele toetuvad betoonpõrandad Betoontasanduskihid Püstitatud kvaliteedinõuete tagamine   Betoonpõranda pindamisained Põrandabetooni niiskus ja betoonpõrandate kuivamine Peamised probleemid betoonpõrandate ehitamisel   Teadmiste testimine
Loe edasi
KOOLITUSE KAVA   Uus Riigi Kinnisvara AS juhend “Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2020” Põhimõtted. Energiasäästu ja energiatõhususe erinevused Energiamärgiste erinevused (ETA ja KEK märgis) Mis projekti faasis tuleb kaasata energiatõhususspetsialist? Mis on tema ülesanded? Miks vahel algselt arvutatud energiamärgist ei saavutata? Automaatika olulisus energiatõhususe saavutamisel   Soojuspumbade töö põhimõted Soojuspumpade praktiline rakendamine Eestis. Ajalugu ja tulevik Soojuspumbad ja nende liigitus Soojuspumba tööpõhimõte Soojuspumba süsteemi elemendid Primaar pool Sekundaar pool   Soojuspumba süsteemi projekteerimise reeglid Soojuspumba süsteemi […]
Loe edasi
KOOLITUSE KAVA   Euroopa ja Eesti õigusaktide lühitutvustus Raudbetooni korrosiooni tingimused ja põhjused Keskkonnatingimused ja nende mõju materjalile: gaasilised, vedelad ja tanked keskkonnad Keskkonnaklassid Konstruktsiooni paiknemine keskkonna suhtes   Betoonisegu koostis ja omadused Koostisosade mõju raudbetooni kahjustumisele Betooni pragunemine Poorsuse tüüp ja kujunemine Armatuuri püsivuse ja korrodeerumise tingimused Karboniseerumisprotsesside mõju Leeliskorrosioon Külmakindlus Veekindlus   Raudbetooni koostise ja kivinemiskeskkonna mõju tema vee- ja korrosioonikindlusele Raudbetooni kaitse ja eluea pikendamine   Vanade raudbetoonkonstruktsioonide renoveerimine Lühidalt raudbetoonkonstruktsioonide kahjustustest […]
Loe edasi
Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Betooni koostis ja omadused   Betoonkonstruktsioonide omadused   Betoonkonstruktsioonide projekti lugemise erisused Betoonkonstruktsioonide, betoonelementide projekti seletuskiri Betoonelementide joonised   Betoonkonstruktsioonide (raudbetoonfassaadide) ehitamise erisused Fassaadielementide valmistamine Betoonkonstruktsioonide ja sarruse keevitamine Betoonkonstruktsioonide praod ja mahukahanemine Betooni pinnad   Talvine raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töö Betooni niiskus Betoonkonstruktsioonide mehaanilised, füüsikalised ja keemilised kahjustused   Ehitusvead Raudbetoonelementide ja raudbetoonist fassaadi parandamine Praod ja nende vältimine   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka […]
Loe edasi