Author: anna

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Ehitise püsivus oleneb suuresti vundamendist. Samas vundamendi ehitamisel on väga suur tähtsus pinnasel ja selle veerežiimi reguleerimisel. Pinnaseniiskust saab optimaalseks reguleerida drenaažiga. Selle koolitusega tutvustame kuivendamise ajalugu, kasutatavaid tehnoloogiaid ja materjale ning innovatiivseid meetodeid ehitiste niiskusrežiimi hoidmisel optimaalsel tasandil   KOOLITUSE KAVA   Vesi pinnases. Kuidas ja miks vesi voolab Pinnavesi ja põhjavesi Pinnased ja nende veeläbilaskevõime   Veeäravool. Põhimõtted Kuivendamise eesmärk   Ehituse projekteerimine Lähteandmed ja uurimistööd   Gravitatsioon ja […]
Loe edasi
Lühikirjeldus: Hoonele akende valikust sõltub väga palju kuidas see energiat tarbima hakkab samuti kuidas ruumides soojuslik sisekliima kujuneb. Juhul kui arhitekt ja projekteerija on oma valikud teinud pole energiatõhususe spetsialistil muud teha kui veidi kallutada valikuid ümber tegema või teha valiku alusel energiatõhususe arvutused. Isegi kui valikud on projekteerimises tehtud õiged ei pruugi see ehitustegevuses realiseeruda kuna teadmisest et aken on lihtsalt aken võib ehitustegevuses muuta hooned kas ülekuumenvateks kasvuhooneteks ja mitte nii energiatõhusateks kui neid […]
Loe edasi
Lühikirjeldus: Põrandate soojusläbivuse arvutamine erineb oluliselt välisseinte ja katuse soojusläbivuse arvutustest. Oskamatusest esineb projektides ja energiamärgistes selles osas palju puuduseid. Koolituse läbinu oskab peale koolituse läbimist arvutada pinnasel oleva põranda soojusläbivust ning saab aru kui kütmata keldri kohal oleva põranda soojusläbivus on valesti teostatud. Samuti oskab koolituse läbinu arvutada hinnata kui paksu soojustuskihti erinevatel juhtudel madalenergiahoonetes selle alla valida. Koolitusel tehakse läbi ka praktiline arvutus ning antakse ülevaade mida ja miks tehakse arvutusi sageli valesti   KOOLITUSE […]
Loe edasi
Lühikirjeldus:  Koolitus eesmärgiks on anda ülevaade ehitise erakorralise auditi koostamise meetoditest ning nende rakendamisega seotud probleemidest. Loengu esimene osa keskendub projekteerimisvigade tagajärgedele. Loengu teises osas käsitletakse ehitusvigade ja ehituslike puuduste tuvastamisega seotud probleeme   KOOLITUSE KAVA   Ehitustehniline ekspertiis või ehitise erandkorraline audit Kohtuekspertiisi määramine Kohtuekspertiisi ettevalmistamine Kohtuekspertiisi teostamine   Eksperdi pädevus küsimustele vastamisel Ekspertarvamuse koosseis Eksperdi vastutus   Asjatundja arvamuse ja kohtuekspertiisi erisused Puuduste likvideerimise maksumusekspertiis Ehituslik puudus või ehitusviga Varjatud puudus   Hea […]
Loe edasi
Lühikirjeldus:  Koolitus eesmärgiks on anda ülevaade ehitise erakorralise auditi koostamise meetoditest ning nende rakendamisega seotud probleemidest. Loengu esimene osa keskendub projekteerimisvigade tagajärgedele. Loengu teises osas käsitletakse ehitusvigade ja ehituslike puuduste tuvastamisega seotud probleeme   KOOLITUSE KAVA   Poolelioleva ehitise audit. Ehitise valmiduse hindamine Ehitusprojekti ekspertiisi vajalikkus Kuidas tuvastada, kas on ehitusviga, projekteerimisviga või mõlemad Ehitusvea kriteeriumid – tuvastada, mida ehitusviga põhjustab (tagajärjed) Projekteerimisest tingitud ehitusvigade põhjused   Ehitise osade probleemid ja ehitusvead: alused ja vundamendid […]
Loe edasi