Author: anna

Lühikirjeldus: Isolatsiooni kaasaegne mõte kõige sagedamini ongi energiatõhusus. Õieti tehtud ja energiatõhus tehnosüsteemide isolatsioon on nõutud null- ja liginullenergia hoonete ehitamisel, et energia jaotus hoones oleks õige ja energiakasutus tõhus, aga ka kasulik teiste energiaklassidega hoonetes, sest aitab kulutusi kokku hoida. Õieti ja õigetest materjalidest isolatsioon säästab raha iga päev ja iga tund, mil isoleeritud tehnosüsteem töötab, põdur aga raiskab energiat ja raha tihti uskumatutes kogustes kuid märkamatult, sest see kulu on ju ammu eelarves […]
Loe edasi
Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame teedevaldkonna (ehitus/hoole) omanikujärelevalve tegevust reguleerivaid dokumente ning uudistame, milliseid uusi tehnoloogilisi lahendusi on järelevalvel võimalik oma töös kasutada   KOOLITUSE KAVA   Omanikujärelevalve rolli selgitamine Omanikujärelevalve teenusest vastavalt ehitusseadistikule   Teedevaldkonna omanikujärelevalve tegevusse puutuvad dokumendid Teedevaldkonna omanikujärelevalve traditsioonilised ja ka uudsed töövahendid Teedevaldkonna omanikujärelevalve poolt kasutust leidvad tehnoloogilised rakendused ja keskkonnad   Avastatud tüüpilised ja ka ebatüüpilised vead   Teadmiste testimine
Loe edasi
Eesmärk: anda teadmisi tänapäevastest ventilatsioonisüsteemidest, nende sobilikkusest sõltuvalt hoone kasutusotstarbest, mõjust energiatõhususele ja energiakuludele, liginullenergiahoone kavandamisest, õhuvahetuse efektiivsusest jms. Lühikirjeldus: tutvustatakse liginullenergiahoonete kavandamise põhimõtteid ja kuidas mõjutab seda ventilatsioonisüsteem. Erinevate ventilatsiooni lahenduste mõju energiatõhususarvule. Millest sõltub ventilatsiooni soojus- ja elektrivõimsus ning energiakulu. Tänapäevased ja energiatõhusad ventilatsioonilahendused. Erinevad heitõhu soojustagastussüsteemid ja nende iseärasused. Mida teha ventilatsioonikulude kokkuhoiuks   KOOLITUSE KAVA   Ventilatsioon ja selle energiatõhusus Ventilatsioon ja sisekliima Loomulik ja mehaaniline ventilatsioon Õhujaotus ruumis ja selle […]
Loe edasi
KOOLITUSE KAVA   Talvised ehitustööd ehitusplatsil Talvine aluste ettevalmistustöö Talvine betoonitöö Talvine monteeritava raudbetoonitöö Talvine betoonpõrandate töö Talvine müüritöö Talvine krohvitöö Talvine  hüdroisolatsioonitöö Talvine katusetöö Talvine keevitustöö   Talvine usaldusväärne niiskuse mõõtmine pinnakatete paigaldamiseks Talvine niiskuse mõõtmine hüdroisolatsioonide ja põrandakatete paigaldamiseks siseruumides Talviste ehitustööde vead   Teadmiste kontroll     Sama koolitus toimub ka vene keeles 15.02.2021
Loe edasi
KOOLITUSE KAVA   Raudbetoonkonstruktsioonide kvaliteedinõuded Raudbetooni omadused ja keskkonna mõju konstruktsioonile   Miks praod tekivad? Prao tüübid ja nende tekkepõhjused   Pragude tekkimine enne betooni kivinemist Varajane koormamine Plastsed: plastne vajumine ja plastne mahukahanemine Liikumised/nihkumised: raketis ja aluspinnas   Pragude tekkimine peale betooni kivinemist Füüsikalised: täiteaine kahanemine, kuivamiskahanemine, võrkjas juuspragunemine Keemilised:  armatuurterase korrosioon, betooni reageerimine täiteainega (leeliskorrosioon), karboniseerumine Termilised: külmatsüklid, varajane kahanemine, väliskeskkonna temperatuurimuutused Konstruktiivsed: koormuste poolt põhjustatud painde-tõmbepragu, põikjõupragu, juhuslik ülekoormus, roome   Nõuded […]
Loe edasi