Arhiivitud: Tarbevesi. Vee oksüdatsioon ja desinfitseerimine

Lühikirjeldus: 

Koolituse käigus saab koolituse osaleja praktilisi teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil rakendada kaasaegseid veepuhastusmeetodeid ning tagada tarbijatele kvaliteetne ja ohutu joogivesi vastavalt kehtivatele standarditele ja regulatsioonidele

 

KOOLITUSE KAVA

 

EL Joogivee direktiiv ja selle nõuded tarbevee kvaliteedile

Tarbevee  tehnoloogilise protsessi  olulised näitajad (TOC,  DOC, AOC, BDOC) 

 

Tarbevee tootmise protsessid ja kitsad kohad

desinfitseerimise probleemid ja kitsad kohad

näited maailma tehnoloogilistest skeemidest

vee kloorimise kahjulikud mõjud ning kolm peamist puudust

 

Desinfitseerimisagentide (kloor, klooramiin, osoon, ClO2, UV) võrdlus

 

UV-kiirguse ja osooni ning ClO2 ja osooni  kasutamine veepuhastuses desinfitseerimisel tehnoloogiad

eelised

rakendused

 

Vee kvaliteedi tagamine, mikroobide tõrje meetodid ning vee bioloogiline stabiliseerimine

Süsihappe gaasi vormid vees, tarbevee keemiline stabiliseerimine veetrasside korrosiooni vähendamiseks 

Joogivee tootmine pinna-ja põhjaveest Eestis. Näited

 

Teadmiste kontroll

Koolituse läbinu oskab:
✓ Rakendada oma töös EL Joogivee direktiivi sätetstatu
✓ Tagada tarbevee kvaliteedi vastavalt EL direktiivi nõuetele
✓ Kasutada tarbevee tootmisel kaasaegseid tehnoloogilisi skeeme
✓ Valida ja rakendada parima desinfitseerimismeetodi
✓ Rakendada UV-kiirguse ja osooni veepuhastuse/desinfitseerimise tehnoloogiaid
✓ Lahendada veetrasside korrosiooni probleeme desinfitseerimise tehnoloogia abil

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks