Ehituskonstruktsioonide püsivus. Raudbetoon.

KOOLITUSE KAVA

 

Euroopa ja Eesti õigusaktide lühitutvustus

Raudbetooni korrosiooni

Raudbetooni lagunemine erinevate korrosiooniprotsesside tõttu

füüsikalised,

mehaanilised,

keemilised,

elektrokeemilised ja

bioloogilised mõjurid

 

Keskkonnatingimused ja nende mõju materjalile:

gaasilised, vedelad ja tahked keskkonnad,

keskkonnatingimused raudbetooni püsivuse seisukohalt,

konstruktsiooni paiknemine keskkonna suhtes

 

Betoonisegu koostisosade mõju raudbetooni kahjustumisele

Betooni pragunemine

Poorsuse tüüp ja kujunemine

Armatuuri püsivuse ja korrodeerumise tingimused

Karboniseerumisprotsesside mõju

Räni-leeliskorrosioon

Külmakindlus

Veekindlus

 

Raudbetooni koostise ja kivinemiskeskkonna mõju tema vee- ja korrosioonikindlusele

Raudbetooni kaitse ja eluea pikendamise võimalused

 

Teadmiste test

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

6,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks