Nõuded 2023 ehitus- ja elektriprojekti koostamisel. Projektide ekspertiis.

Lühikirjeldus: 

Antud koolitus baseerub Projekteerimise 2023a. üldtingimuste nõuetel ja ongi nii üles ehitatud, et projekteerijad (nii ehitusinsenerid, kui ka elektriinsenerid) selle käigus tutvuvad kehtivate ja uude seadusandlike nõuetega projekti kavandamisel, värskendavad omi teadmisi projekti vormistamise osas, tutvuvad projekti levinumate vigadega, mis selguvad alles projekti ekspertriisi tegemisel. Koolituse osalejad saavad teada, kuidas projekti ekspertiisi tehakse, mis eesmärgil see määratakse, mida selle käigus kontrollitakse ja millised vead võivad ekspertiisil esineda

Lektor viib loengu läbi erinevate projektide näidiseid kasutades ning koos temaga auditoorium vaatab kehtivad nõuded ja puudused üle ning tehakse kokkuvõtte

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ehitus-/elektriprojekti koostamise reeglid 2023

Nõuded ehitus- ja elektriprojektidele

Reguleerimisala: seadus ja juhendmaterjalid. Projekteerimise üldtingimused 01.11.2022

Nõuded ehitus-/elektriprojekti vormistamisel. Määrus nr. 97

Näidised tiitellehe ja PJK (peakilpi) vormistamisel

Ehitus-/elektriprojekt vastavalt EVS-ile 932-2017 (9.25 Hoone tugevvoolupaigaldus)

Tööülesanded

Põhiprojekt 9.25.2

Projekteerimise diagramm

Projektide sagedased vead

 

Elektriprojektide ekspertiis

Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile määrus 62

Elektriprojekti ekspertiisi tegemine

Ekspertiisi näidis

Elektriprojektide ekspertiiside vead

 

Elektriprojekteerimise käsiraamat projekteerija abiks

 

Teadmiste kontroll

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks