Author: Anna Oleks

Краткое описание: В ходе обучения обсудим вопросы проектирования и проведения экспертизы проекта, рассмотрим последние изменения законодательства и важные руководства. В последнее время в процессе оформления проектировчных заданий и документов возникает […]
Читать далее
Lühikirjeldus:  Koolitusel arutame projekteerimise ja projekti ekspertiisi küsimusi, kaalume viimaseid muudatusi seadusandluses ja olulisi juhiseid. Viimasel ajal on projektide koostamise käigus tekkinud järjest rohkem vigu ning loengus püüame analüüsida neist […]
Читать далее
Краткое описане: С 16.10.2023 вступил в силу новый стандарт по эксплуатации электроустановок EVS-EN 50110-1:2023 и последний срок для начала использования его установлений – 29.05.2024. Стандарт устанавливает требования для безопасной эксплуатации […]
Читать далее
Lühikirjeldus:  Alates 16.10.2023 hakkas kehtima uus elektripaigaldise käiduohutuse standard EVS-EN 50110-1:2023. Standard sätestab elektripaigaldiste ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded. Need kehtivad ka kõigi nii […]
Читать далее
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ   Нормативные документы. Общие требования к проекту Класс безопасности здания, способ использования и целевое назначение; Принципы обеспечения пожарной безопасности здания Принципы пожарной безопасности исходя из особенностей здания Распределение […]
Читать далее
KOOLITUSE KAVA   Normviited. Üldised nõuded projektile Ehitise tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve Ehitise tuleohutuse tagamise põhimõtted Hoone eripärast lähtuvalt tuleohutuspõhimõtted Ehitise jagunemine tuletõkke sektsioonideks, tulepüsivuse ja tuletundlikkuse näitajad   Asendiplaan […]
Читать далее
Краткое описание:  обязательство проходить дополнительное обучение раз в 5 лет вытекает из постановления nr. 57 министра окружающей среды   ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ   Основы радиационной безопасности Средства радиационной защиты, системы безопасности, […]
Читать далее
Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused […]
Читать далее
Краткое описание: обязательство проходить первичное обучение в течение шести месяцев после трудоустройства вытекает из постановления nr. 57 министра окружающей среды   ПРОГРАММА СЕМИНАРА   Сущность и виды ионизирующего излучения, риски […]
Читать далее
Lühikirjeldus: Esmase koolituse läbimise kohustus kuue kuu jooksul alates tööle asumisest tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk Kiirguse mõõtmine ja […]
Читать далее