Keevituse kvaliteet. Reeglid, vead ja kitsad kohad.

KOOLITUSE KAVA

 

Keevitusprotsessid

Teraste keevitatavus

Keevisõmbluste parameetrid

Enamkasutatavad keevitusprotsessid

Keevituse kaitsegaasid

 

Keevisõmbluste defektid

Keevitusdeformatsioonid

 

Keevitusalased standardid ja kvaliteet

Teraste põhiainerühmad metallurgiliste ja keevitusomaduste järgi ISO TR 15608

Keevitamise koordineerimine EN ISO 14731:2019

Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel EN ISO 3834

Keevituse heakskiidu protokoll (WPQR) EN ISO 15614

Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine EN ISO 1090:2018

Nõuded keevitajate atesteerimisele EN ISO 9606-1:2017

Sulakeevituse defektide numbriline tähistamine EN ISO 6520

Sulakeevisliidete defektid EN ISO 5817:2014

Keevisliidete tähistamine joonistel EN ISO 2553:2014

 

Teadmiste kontroll

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.