Keevituse kvaliteet. Reeglid, vead ja kitsad kohad

KOOLITUSE KAVA

 

Keevitusprotsessid

Teraste keevitatavus

Keevisõmbluste parameetrid

Enamkasutatavad keevitusprotsessid

Keevituse kaitsegaasid

 

Keevisõmbluste defektid

Keevitusdeformatsioonid

 

Keevitusalased standardid ja kvaliteet

Teraste põhiainerühmad metallurgiliste ja keevitusomaduste järgi ISO TR 15608

Keevitamise koordineerimine EN ISO 14731:2019

Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel EN ISO 3834

Keevituse heakskiidu protokoll (WPQR) EN ISO 15614

Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine EN ISO 1090:2018

Nõuded keevitajate atesteerimisele EN ISO 9606-1:2017

Sulakeevituse defektide numbriline tähistamine EN ISO 6520

Sulakeevisliidete defektid EN ISO 5817:2014

Keevisliidete tähistamine joonistel EN ISO 2553:2014

 

Teadmiste kontroll

Koolituse läbinu koolituse sisu raames:
teab keevitusalaseid standardeid
oskab tähistada keevisliiteid joonistel
oskab planeerida keevitusprotsesse
teab teraste ja alumiiniumi keevitatavusest
suudab tuvastada keevisõmbluste defekte
oskab vältida teatavaid vigu keevitamisel
oskab tagada keevitusõmbluse kvaliteeti

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks