Veeteenuse hinnaregulatsioon. Uus Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS)

Lühikirjeldus:

Koolitus annab ülevaate hinnaregulatsiooni rakendamisest vee sektoris ning uue seaduse rakendamisest

 

KOOLITUSE KAVA

 

Hinnaregulatsiooni alused. Euroopa Liidu regulatsioon, Eesti regulatsioon

Konkurentsiseaduse alused

 

Peamised muudatused uues seaduses

Hinna arvutamise alused

Hinnaregulatsiooni spetsiifika vee sektoris

Investeeringud vee sektoris

 

Peamised vead hindade arvutamisel

Kohaliku omavalitsuse roll vee sektori regulatsioonis

 

Teadmiste kontroll

Koolituse läbinu
1.Omab teadmisi millised EL regulatsioonid rakenduvad sektorile
2.Omab teadmisi hinnaregulatsiooni alustest Eesti õigusruumis ja muudatustest uues seaduses
3.Omab praktilisi teadmisi hinnaregulatsiooni rakendamisel
4.Omab kogemusi kuidas vältida võimalikke vigu hinnaregulatsioonis
5.Omab teadmisi kohalike omavalitsuste rollist vee sektoris
6.Omab teadmisi taotluste esitamiseks Konkurentsiametile
7. Omab teadmisi investeeringute arvestamisest

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

24.10.2024
Original price was: 230.00 €.Current price is: 215.00 €. + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks