Puitmaterjalid ehituses ja nende püsivus.

KOOLITUSE KAVA

 

Puude liigid. Puidu koostis ja struktuur

Keemiline koostis

Struktuur

 

Puitmaterjalide tugevus- ja püsivusnäitajad

Puittoodete mahuliste-, tugevus- ja püsivusnäitajate sõltuvus puu liigist ja kasvu- ning

toodete ekspluatatsiooni tingimustest:

Veesisaldusest

Temperatuurist

UV- ja soojuskiirgusest

 

Bioloogiline korrosioon

Keemiline püsivus

Ilmastikukindlus

 

Täispuidust ehitusmaterjalid

Täispuidu kasutus- ja püsivusnäitajad

Terminid

Klassifikatsioonid

Standardid

 

Puitbaasilised ehitusmaterjalid

Teiste puidubaasiliste ehitusmaterjalide püsivust mõjutavad asjaolud kehtivate standardite valguses:

Puitkiud-, -laast-, saepuruplaadid

Liimpuit, vineer

Termopuit

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

6,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks