Kvalifikatsiooni saamise toetamine

Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus võimaldab hüvitada töötavale inimesele kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu. Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse avalduse, kuludokumentide ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi alusel. Dokumendid saab esitada e-töötukassas, e-postiga, postiga või esinduses kohapeal.

Peamised kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid on kutsetunnistus, pädevustunnistus, sertifikaat ja juhtimisõigust tõendav dokument.

Kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu on eksamile eelneva konsultatsiooni tasu, eksami ja taotletud tunnistuse tasu, sh riigilõiv. NB! Koolituse eest makstud tasu ei hüvitata

 

Kellele ja millises summas kulu hüvitatakse?

Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse, kui

  • töötate avalduse esitamise hetkel töölepingu, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses
  • teie koolituse läbimise eest on tööandjale makstud koolitustoetust või te olete eelnevalt läbinud töötukassa poolt korraldatud vastava tööturukoolituse ning
  • olete sooritanud eksami pärast 01.05.2017 koolituse lõpetamisest kolme aasta jooksul ja positiivsele tulemusele.

Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse kuni 500 eurot kolme aasta jooksul.

 

Kuidas kulu hüvitamist taotleda?

Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitamiseks tuleb esitada:

  • avaldus;
  • kvalifikatsiooni kulu ning tasumist tõendav arve ja maksekorraldus või kassaorder;
  • kvalifikatsiooni tõendav dokument, v.a kutsetunnistus ja juhtimisõigust tõendav dokument.

Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitamise avaldust saab täita ja esitada:

  • e-töötukassas;
  • e-postiga, saates digiallkirjastatud avalduse maakondliku osakonna üldisel e-posti aadressil. Esinduste kontaktid leiate siit, üldine e-posti aadress on kohe esinduse kontaktandmete alguses;
  • tavapostiga, saates allkirjastatud paberkandjal avalduse maakondliku osakonna üldisel aadressil. Esinduste kontaktid leiate siit, osakonna postiaadress on kohe esinduse kontaktide alguses;
  • töötukassa maakondlikus osakonnas kohapeal.

 

https://www.tootukassa.ee/content/uus-toota-ja-opi/kvalifikatsiooni-saamise-toetamine

Comments are closed.