Täiendõppe saamise kord seisuga 01.05.24 (elektriinsener ja elektrik)

Elektrialased kutsetasemed

Kutsetasemed 4-5 on elektrikutele, tasemed 6-8 aga inseneridele

Kutsetunnistusi väljastavad Kutsekoja poolt selleks volitatud kutseandjad:

  • Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit (tasemed 4 ja 5), www.eetel.ee
  • Eesti Elektroenergeetika Selts (tasemed 6, 7 ja 8), www.eees.ee

 

Täiendõppe saamise kord seisuga 01.05.24

Elektrik (tase 4 ja 5) ei vaja läbida täiendkoolitusi, va. automaatik-tehnik, tase 5; Sisetööde elektrik, tase 5 ja Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 kutsete  taotlemisel, kus taotlejal peab olema kõrgharidus ja EETEL-i kutsekomisjoni poolt tunnustatud vastava eriala kutse- ja juhtimisalane koolitus (allikas eetel.ee)

Diplomeeritud inseneril (tase 7) tuleb koguda viimase 5 aasta jooksul täiendusõppe punktide kogusumma vähemalt 30 TP.

 

Volitatud inseneri (tase 8) kutse taotlemisel, samuti kõigi elektriinsenerikutsete pikendamisel tuleb koguda viimase 5 aasta jooksul täiendusõppe punkte 80 TP.

Kutse taastõendamisel tuleb koguda 80 TP

 

Kui koolitus ei ole eelnevalt kutsekomisjoniga kooskõlastatud (Tunnistuses ei ole märkinud täiendpunktide arv), arvutab koolituse mahu TP’s kutse taoleja.

Vastav valem: TP = LK x ÕS x h , kus

TP – täiendusõppe punkt

LK – lektori kvalifikatsioon

1,2 – ülikooli või kõrgkooli professor

1,0 – ülikooli või kõrgkooli õppejõud (v.a professor); volitatud inseneri kutsega spetsialist

0,8 – diplomeeritud insener

0,7 – insener

ÕS – õppuse sisu

0,9 kuni 1,1 – eriala aktuaalsed või perspektiivsed põhiprobleemid, mudelite arvutusmeetodite selgitamine, eriala eri aspektide praktilise kogemuse üldistamine.

0,7 kuni 0,9 – eriala või siduseriala probleemid, projektijuhtimise ja inseneritegevuse praktilise kogemuse esitamine.

0,3 kuni 0,7 – toote tutvustus, ettevõtte erialaseminar jm.

h – õppuse kestus akadeemilistes tundides.

(allikas eees.ee)

Comments are closed.