Author: Rita Oleks

Konkurentsiametiga peavad kooskõlastama müüdava soojuse piirhinna kõik soojusettevõtjad, kes müüvad soojust tarbijale või võrguettevõtjale või toodavad soojuse elektri ja soojuse koostootmise protsessis. Koolitusel annab lektor ülevaate hinnaregulatsiooni rakendamisest ja hindade […]
Loe edasi
  Võrguettevõtja peab oma teeninduspiirkonna elektrienergia võrgutasud (elektrituruseaduse § 71 lõikes 1 punktides 1-6 nimetatud võrgutasud) kooskõlastama Konkurentsiametiga enne nende kehtestamist ning lähtuma võrgutasude kujundamisel elektrituruseadusest ja selle alusel kehtestatud […]
Loe edasi
Teil on juba teada, et alates jaanuarist 2024 aastast on muutunud Elektriinseneri kutse andmise kord. A ja B kategooriad jäävad veel natukene kehtima, aga neid ei saa enam pikendada ja […]
Loe edasi