Töötukassa võimalused

Alates uue ehitusseadustiku jõustumisest on ehitussektori töös tekkinud palju muudatusi. Töötajate väljaõpe ja ettevalmistamine atesteerimiseks on ettevõtte omanikele väga kulukas.
Kuid vähesed teavad, et riik on võtnud mitmeid meetmeid tööandja selles osas toetamiseks.

Näiteks töötukassast võib tööandja saada (taotleda) töötaja ümberõppe kulude hüvitamist.
Töötukassas taotlemisel peate seda vajadust põhjendama. Mõistlik põhjendus on see, et vajadus tuleneb seaduse nõuete muutmisest. St. ümberõpe pole tööandja isiklik soov, vaid on sunnitud kulu. Sel juhul võib tööandja saada vähemalt 50% töötaja tööalaste koolituste kulude hüvitise summast või 1250 euro (summa koos käibemaksuga) iga töötaja kohta aastas.

Ärge unustage enne taotluse esitamist valida aktsepteeritud täienduskoolitusasutuse pidajat www.ehis.ee olevast nimekirjast, kelle poolt plaanite koolitust/koolitusi saada (Äri-info Koolituskeskus OÜ -d leiate registreerimisnumbriga 11344429 või EHIS numbriga 25132).

Seejärel koostage teie taotlus, komplekteerides seda järgmiste dokumentidega:
1. koostage kirjalik avaldus (taotlue) koos töötaja töölepingu koopiaga;
2. põhjendage, et töötaja väljaõpe on seotud uute (asjakohase taseme) kvalifikatsiooninõuete rakendamisega seaduse tasandil. Pärast töötaja ümberõpet garanteerib tööandja töötajale töökohta;
3. näidake, millisest ettevõttest, millal ja milline koolitus või millised koolitused on teile vajalik saada;
4. esitage digitaotlus koos lisadega vastavale konsultandile http://www.tootukassa.ee/content/tooandjate-teenusekonsultantide-kontaktid

Hüvitist saab ettevõte-tööandja, kes on tööandjana maksnud töötuskindlustusmakseid vähemalt kaks aastat kolme aasta jooksul enne avalduse esitamist.

Töötajate koolituskulude hüvitamine on riigiabi. Täpsemat teavet riigiabi kohta leiate rahandusministeeriumi portaalist: https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

Vastavad töötukassa juhised töötaja koolituskulude hüvitamise kohta:
https://www.tootukassa.ee/et/content/vozmestsenie-rashodov-na-obutsenie-rabotnika
https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/kvalifikatsiooni-saamise-kulude-huvitamine

ÄRGE UNUSTAGE KASUTADA TEIE ÕIGUSI JA VÕIMALUSI!

Edu tööl!

Comments are closed.