Kuidas arvutada TP (EEL)

ARVUTAME ISE TP-DE KOGUSE

Ehituseadustiku 2015.a. vastu võtmisega hakkasid kehtima ka uued reeglid kutsetunnistuste pikendamise kohta.

Oma pädevuse tuleb tõendada nii töökogemusega, kui ka täiendkoolitustes osalemisega.  Iga koolitus annab täiendkoolituse punkte, mida tuleb koguda taotleva kutse vastavas koguses (näiteks, volitatud insenerile tuleb koguda 80 TP).

Palju TP tuleb koguda just Teile, tuleb uurida Teie poolt taotleva eriala kutsestandardist

 

TP-d MEIE KOOLITUSTEL

Meie poolt pakutavad koolitused kas kohe annavad TP (siis nii kutses on täpsustatud TP-de kogus, kui ka väljastatavas tunnistus kirjatakse “EEL-i kutsekomisjoni poolt hinnatud annab …. TP”) või annavad Teile võimaluse ise  arvutada TP-de koguse vastavalt kutsestandardi LISA 7 toodud skeemile (sel juhul tunnistuses kindlaks määratakse koolituse kestus akadeemilistes tundides ja lektori kvalifikatsiooni).

 

ARVUTAMISE SKEEM

TP = LK x ÕS x h

– TP – täiendusõppe punkt

– LK – lektori kvalifikatsioon

o 1,2 – ülikooli või kõrgkooli professor ja PhD

o 1,0 – ülikooli või kõrgkooli õppejõud (v.a professor); Eesti volitatud inseneri kutsega (EKR tase 8) spetsialist või muu kutseala EKR tase 8 spetsialist

o 0,8 – diplomeeritud insener (EKR tase 7) või muu kutseala EKR tase 7 spetsialist

o 0,7 – insener (EKR tase 6) või muu kutseala EKR tase 6 spetsialist

– ÕS – õppuse sisu

– 0,9 … 1,1 – aktuaalsete või perspektiivsete arvutusmeetodite sisu selgitamine, projektijuhtimise meetodite selgitamine, inseneritegevuse eri aspektide praktilise kogemuse üldistamine

– 0,7 … 0,9 – arvutusmeetodite üldpõhimõtete selgitamine, projektijuhtimise ja inseneritegevuse praktilise kogemuse esitamine

– 0,3 … 0,7 – toote tutvustus, ettevõtte erialaseminar jm.

– h – õppuse kestus akadeemilistes tundides

 

Ettekande ettevalmistamise ja esitamise eest arvestatakse lektorile täiendusõppe punkte väärtuses, mis võrdub kuulajatele antava täiendusõppe punktide kolmekordse väärtusega.

Iseseisva õppe korral TP = 0,2 x h.

 

MILLEKS ON VAJA PÄDEVUSE TÕENDADA? MUL ON JUBA 25-AASTANE KOGEMUS OLEMAS!

Kuulame seda küsimuse väga tihti.

Meie ette nägemisel, see on ikka vajalik. Kui Teie ei tõenda pädevuse, siis ei saa end MKM-i registrisse kanda. Kui Teid MTR-is ei ole, ei saa Teie erinevates hangetes osaleda.

Võib ka juhtuda nii, et sõlmite tellijaga lepingu, projekteerite kõik ilusti, pärast aga ilmnevad puudused. Tekkib vaidlus. Vaidluse käigus selgub, et teil üldse puudus õigus selle projekti koostamiseks, kuna vastav pädevus ei ole tõendatud. Kellel siis süü? Mina ei oska kommenteerida, aga olukord on väga ebameeldiv. Tuleb ennast kindlustada ja investeerida rahad oma koolitamisele.

Kutsestandardite nimekirja ja lisainfot leiate Ehitusinseneride Liidu kodulehel  http://www.ehitusinsener.ee/kutsekomisjon/

 

Comments are closed.