Search Courses

Veebiseminar – Teetööd järelevalve vaatenurgas. Ajutine liikluskorraldus – Reeglid ja vead

by anna 0 lessons 180.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame ajutise liikluskorralduse tegevust reguleerivaid dokumente, toome näiteid praktikast ning arutame võimalike tulevikusuundumuste üle   KOOLITUSE KAVA   Nõuded ajutisele liikluskorraldusele Riigiteede ajutine liikluskorraldus Teetööde tehnilised kirjeldused Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord   Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused TarkTee keskkond […]

Veebiseminar – Teedevaldkonna järelevalve ning uued tehnoloogiad

by anna 0 lessons 180.00 

Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame teedevaldkonna (ehitus/hoole) omanikujärelevalve tegevust reguleerivaid dokumente ning uudistame, milliseid uusi tehnoloogilisi lahendusi on järelevalvel võimalik oma töös kasutada   KOOLITUSE KAVA   Omanikujärelevalve rolli selgitamine Omanikujärelevalve teenusest vastavalt ehitusseadistikule   Teedevaldkonna omanikujärelevalve tegevusse puutuvad dokumendid Teedevaldkonna omanikujärelevalve traditsioonilised ja ka […]

Arhiivitud: Kaldkatuste kaasaegsed tehnoloogiad. Katusekate valik ja paigaldus

by anna 0 lessons 165.00 

KOOLITUSE KAVA   Sissejuhatus Katusekatete nõuded ja standardid   Kaasaegne katusekate Materjali valiku põhimõtted Kivikatuste omadused ja õhupidavus Plekk-katuse omadused ja konstruktsiooniga koostoimivus   Paigaldamise tehnoloogia Kivikatuse paigalduse tehnoloogia (sõlmed, kinnitused, liited) Plekk-katuse paigaldus tehnoloogia (sõlmed, kinnitused, liited)   Enam levinud vead ja vigade vältimine Tüüpilised vead kivi ja plekk-katuste […]

Arhiivitud: Kaldkatuste tehnoloogiad. Aluskatuse ehitus

by anna 0 lessons 165.00 

KOOLITUSE KAVA   Sissejuhatus Tuulesuunajate ja tuuletõke   Materjali valiku põhimüted Aluskatte valik Näited aluskatetest mis ei vasta nõuetele   Ehitamise tehnoloogiad Aluskatte paigaldus erinevate katusekatete alla Tuulutusliistu paigaldus erinevate katusekatete alla Roovitiste paigaldus erinevate katusekatete alla   Praktilised näited

Arhiivitud: Kaldkatuste tehnoloogiad. Katusekonstruktsioonide ehitus

by anna 0 lessons 190.00 

Lühikirjeldus: Koolitsel käsitletakse erinevaid kaldkatuste kujusid ja konstruktsioone ning nende eripärasid. Antakse ülevaade klassikalistest puusepa liidetest (tappidest), mida võib näha rekonstrueeritavatel pööningutel. Kõikide katusekonstruktsioonide puhul vaadeldakse konkreetseid näiteid, et mõista, milliste jõududega katused mõjutavad allpool paiknevaid konstruktsioone   KOOLITUSE KAVA   Erinevad kaldkatuste kujud ja konstruktsioonid ning nende eripärad Sarikate […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Betoonpõrandad. Vigade vältimise ja parandamise kuldsed reeglid

by anna 0 lessons 185.00 

KOOLITUSE KAVA   Betoonpõrandate juhendid   Vigadeta ujuvate- ja tööstuspõrandate ehitamine Betoonpõrandate tavalised vead ja nende vältimine Ujuvate betoonpõrandate kaardumine Näiteid miks betoonpõrandad kaarduvad   Vead ehitamisel, vead hooldamisel Vead pinnasel põrandate projekteerimisel Vead käidavate betoontasapindade projekteerimisel ja ehitamisel Hoone niiskustehniline toimivus, miinimumnõuded Ehituskoha pinnase ja põhjaveetingimuste mõju hoone kõrguspositsioonile. […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Betoonpõrandad – ideest teostuseni

by anna 0 lessons 210.00 

Lühikirjeldus:  Käime koolituspäeva jooksul läbi betoonpõrandate ehitamise protsessi planeerimisest teostuseni. Selgitame, kuidas luua üheselt arusaadav lähteülesanne, valida materjalid ning tehnoloogia. Keskendume põrandakonstruksiooni detailidele (alused, vuugid jne.). Uurime, mis võib minna valesti ning kuidas vigu vältida. Loeng baseerub Eesti Betooniühingu juhendile BÜ7 „Betoonpõrandad“ 2018   KOOLITUSE KAVA   Betoonpõrandate põhitüübid Lähteülesande […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Soojuspumpade projekteerimine. Targad lahendused ja arvutused 2020.a

by anna 0 lessons 210.00 

KOOLITUSE KAVA   Uus Riigi Kinnisvara AS juhend “Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2020” Põhimõtted. Energiasäästu ja energiatõhususe erinevused Energiamärgiste erinevused (ETA ja KEK märgis) Mis projekti faasis tuleb kaasata energiatõhususspetsialist? Mis on tema ülesanded? Miks vahel algselt arvutatud energiamärgist ei saavutata? Automaatika olulisus energiatõhususe saavutamisel   Soojuspumbade töö põhimõted Soojuspumpade praktiline […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Raudbetooni korrodeerumine. Põhjused. Tagajärjed. Kaitsmise ja renoveerimise viisid

by anna 0 lessons 190.00 

KOOLITUSE KAVA   Euroopa ja Eesti õigusaktide lühitutvustus Raudbetooni korrosiooni tingimused ja põhjused Keskkonnatingimused ja nende mõju materjalile: gaasilised, vedelad ja tanked keskkonnad Keskkonnaklassid Konstruktsiooni paiknemine keskkonna suhtes   Betoonisegu koostis ja omadused Koostisosade mõju raudbetooni kahjustumisele Betooni pragunemine Poorsuse tüüp ja kujunemine Armatuuri püsivuse ja korrodeerumise tingimused Karboniseerumisprotsesside mõju […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Monteeritavad betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid. Ehitus. Remont. Ehitusvead

by anna 0 lessons 180.00 

Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Betooni koostis ja omadused   Betoonkonstruktsioonide omadused   Betoonkonstruktsioonide projekti lugemise erisused Betoonkonstruktsioonide, betoonelementide projekti seletuskiri Betoonelementide joonised   Betoonkonstruktsioonide (raudbetoonfassaadide) ehitamise erisused Fassaadielementide valmistamine Betoonkonstruktsioonide ja sarruse keevitamine Betoonkonstruktsioonide praod ja mahukahanemine Betooni pinnad   Talvine raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töö Betooni niiskus Betoonkonstruktsioonide […]