Archived: Energiasäästlikud tehnoloogiad. Paneelküttesüsteemid

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Köetavates hoonetes nõutava sisekliima tagamine

Soojuskaod

Inimese soojuslikku mugavustunnet mõjutavad tegurid

Soojuskaod, neid mõjutavad tegurid ja nende mõju sisekliimale

 

Infrapuna / Kiirgusküte

Põhimõtted ja iseärasused

Kiirguskütte olemus

Kiirgusküte vs paneelküte

 

Põrandküte

Iseärasused

Kavandamine

 

Seinküte

Iseärasused

Kavandamine

 

Lagiküte

Iseärasused

Kavandamine

 

Soojusväljastuse reguleerimine hüdraulilistes paneelküttesüsteemides

Süsteemi ülesehitus ja hüdrauliline tasakaalustamine

Soojusväljastuse reguleerimine

Reguleersõlmed paneelküttesüsteemides

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km

6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

4,2 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses