Ehitise auditi meetodid.

Lühikirjeldus: 

Koolitus eesmärgiks on anda ülevaade ehitustehnilise kohtuekspertiisi erisustest võrreldes ehitise erakorralise auditiga. Loengu esimene osa keskendub kohtuekspertiisi läbiviimise metoodikale. Loengu teises osas käsitletakse hea ehitustava määratlemist ja erisusi kohtupraktikas

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ehitise auditi õiguslikud alused

EhS, määrus nr 116 ja muudetud määrus 61

 

Ehitise auditi meetodid

Visuaalkontroll

Kasutuskontroll

Ehitusdokumentide kontroll

 

Ehitise auditi lähteandmed

Ehitise ehituslikud puudused ja nõuetekohasus

Millal teha ehitusprojekti ekspertiis?

 

Ehitise auditis tehtavad uuringud

Ehitise auditi aruanne

Erinevad kaasused

 

Hea ehitustava tehniline määratlus

Hea ehitustava RYL 2010 kohaselt

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab ehitise auditi õiguslikest alustest, oskab rakendada erinevaid ehitise auditi meetodeid (visuaal-, kasutus- ja dokumentide kontroll), oskab saada ja kasutada ehitise auditi lähteandmed, oskab kasutada uuringute andmeid ja koostada ehitise auditi aruanne, rakendab hea ehitustava RYL 2010 kohaselt, oskab vältida teatavaid vigu, teab ehituslikest puudustest ja ehitise nõuetekohasust, samuti millal teha ehitusprojekti ekspertiisi

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

6,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks