Elektritööde dokumenteerimise kord. Praktilised näited

Lühikirjeldus:

Koolituse käigus saate teadmisi elektritööde dokumenteerimise valdkonnas, võttes arvesse Eesti seadusandluse nõudeid. Õpite koostama ja täitma vastavaid dokumente praktilisel tasandil, uurite dokumenteerimise protsessis esinevaid tüüpilisi vigu ning saate ülevaate elektroonilise dokumenteerimise protseduuridest ja reeglitest. Õpe on suunatud praktilisele rakendamisele

_

KOOLITUSE KAVA

 

Nõuded elektritööde dokumenteerimisele

Millistes õigusaktidest tulenevad elektripaigaldise dokumenteerimise nõuded

Millised ehitusdokumendid tuleb koostada elektripaigaldiste ehitamisel

Kes vastutab elektripaigaldise ehituse dokumentide eest

Kes allkirjastab elektripaigaldise ehitusdokumendid

Kust saada vajalikke info dokumentide koostamiseks elektriõhuliinide ehitamisel

Kas on erinevusi maakaablite, tänavavalgustuse ja siseelektripaigaldiste dokumenteerimisel

 

Dokumentide koostamine. Praktilised näited

Teostusjoonise näidis

Ehituspäeviku näidis

Kaetud tööde akt+fotod. Näidis

Elektriehitaja deklaratsiooni näidis

Katse/mõõteprotokollid. Näidised

Auditi  protokolli näidis

Elektrikilpide ja materjalide deklaratsioonid

Käidu- ja hooldusjuhendid. Näidised

Evakuatsiooni valgustuse test. Näidis

Piksekaitsekontrolli akt. Näidis

 

Enimlevinenud vead dokumentide koostmisel

 

NB! Ehitusdokumentatsiooni dokumentatsiooni  üleandmise ja säilitamise kord, töö ehitusregistriga (EHR), digitaalne dokumentide esitamine, dokumentide haldamine

 

Teadmiste kontroll

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 24.04.2024

Koolituse läbinu koolituse sisu raames:
✓ teab elektritööde dokumenteerimise nõudeid
✓ oskab koostada elektripaigaldise dokumentatsiooni
✓ oskab koostada elektritööde deklaratsioone ja akte
✓ oskab korraldada digitaalset dokumendivahetust
✓ oskab vältida dokumentatsiooni kvaliteedi mõjutavaid vigu

✓ teab elektritööde dokumenteerimise nõudeid
✓ oskab koostada elektripaigaldise dokumentatsiooni
✓ oskab koostada elektritööde deklaratsioone ja akte
✓ oskab korraldada digitaalset dokumendivahetust
✓ oskab vältida dokumentatsiooni kvaliteedi mõjutavaid vigu

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

23.04.2024
190.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks