Category Koolituste arhiiv

 • Talvised tee seisundinõuded ja korrashoid. Riigiteede talihoolde järelevalve

  0 Lessons in 210.00 

  Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame talihoolde tegevust reguleerivaid dokumente, tutvustame kasutatavaid süsteeme, äppe ja seadmeid/vahendeid ning toome näiteid praktikast   KOOLITUSE KAVA   Tee seisundinõuded Juhend tee seisundi hindamiseks tehtavate mõõtmiste kohta Korrashoiu järelevalve juhend riigiteedel   Ülevaatuste korraldamine Tee nõuetele vastavuse hindamine kattega teedel kruusateedel teedel talvistes […]

 • Betoonpõrandad. BÜ7 2023

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus:  Käime põhjalikult läbi betoonpõrandate ehitusprotsessi kavandamisest kuni valmimiseni võttes aluseks Eesti betooniühingu värskelt ilmunud juhendi BÜ7 „Betoonpõrandad 2023“ (2., täiendatud väljaanne). Arutame üheskoos, kas Eestis tänapäeval levinud betoonisegu (suure plastsuse, väiksema killustiku teraga) on põrandate ehitamiseks parim valik Otsime võimalusi, kuidas rasket betoonitööd ehitajale lihtsamaks muuta Analüüsime üheskoos, kas […]

 • Päikeseelektrijaam hoone energiatõhususe tagamiseks. Insener-tehnilised lahendused

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus: Seadus kehtestab uutele hoonetele energiatõhususe nõuded, mille täitmine ilma taastuvenergia (päikeseelektrijaama) paigaldamiseta on keeruline, kui mitte lähedane võimatule. Koolitus annab teadmisi, kuidas projekteerida energiatõhususe nõuete täitmiseks taastuvenergia tootmist päikeseelektrijaamaga ja kuidas optimeerida elektrienergia tarbimist salvestussüsteemidega.   KOOLITUSE KAVA   Energiatõhususe nõuded 2023/2024. Muudatused õigusaktides Uued hooned Liginullenergia ja nullenergia […]

 • Piksekaitse. Maandamine. Liigpingekaitse. Nõuetest ja dokumenteerimisest põhjalikult (s)

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus: Koolitus annab ülevaate, kuidas tagada hoone kaitset äikesest tingitud mõjude vastu. Sealhulgas käsitletakse: – Äikese levikut Eestis, võttes arvesse viimase aja kliimamuutustest tingitud äikese sagenemine – Kaitset otsese välgutabamuse vastu, sh piksekaitsesüsteemide valiku põhimõtteid – Kaitset äikesest ja muudest asjaoludest tingitud liigpingete vastu, sh liigpingekaitse valiku põhimõtteid – Potentsiaalide […]

 • Veebiseminar – Kaevetööd ehituses. Kaevude ja kraavide rajamise tehnoloogiad

  0 Lessons in 460.00 

  KOOLITUSE KAVA (08.11.2023)   Pinnasetööd Kaevud Kraavid Nõlvad Süvendid Sulundseinad Toestatud Toestamata Geotekstiilid Rajamise tehnoloogiad     KOOLITUSE KAVA (09.11.2023)   Kaevetööd ehituses. Pinnase tugevdamine Kaevetööde variandid Kihtide eraldamine Pinnase tugevdamine ja tihendamine Pinnase armeerimine   Ankrud ja pinnase ankurdamine Arvutusnäited/arvutusskeemid Tugevused Koormused Veesurve Suluseina arvutamine   Kaevetööde kvaliteet. Geotehniline […]