Category Koolituste arhiiv

 • Küttesüsteemid. Hüdraulilised protsessid ja arvutused projekteerimisel

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus:  Koolitus on praktilise suunamisega ja selle käigus osalejad koos lektoriga arvutavad läbi ühe küttesüsteemi hüdraulika   KOOLITUSE KAVA   Põhimõisted ja nende sisu Soojustarbija Arvutuslõik Ringluskontuur, pearingluskontuur Seadeventiil, tasakaalustusventiil Kvs-arv, Kv-arv, eelseadearv Rõhk, rõhkude vahe, rõhukadu Hüdrostaatiline ja hüdrodünaamiline rõhk, vabarõhk   Torustike dimensioneerimine ja rõhukaod Erinavast materjalist torud, […]

 • Veebiseminar – Uued ohtlikud ained keskkonnas ja nende kõrvaldamine

  0 Lessons in 230.00 

  KOOLITUSE KAVA   Uued ohtlikud ained keskkonnas ja nende kõrvaldamine Ravimite tootmine maailmas, jääkide allikad ja levi keskkonnas Ravimite tarbimine maailma erinevates riikides Ravimite keemilise analüüsi meetodid   Olukorra globaalne kirjeldus (kus, milliseid ja kuipalju ravimijääke tuvastatud) Olukord Eestis Mikro-ja nanoplastid keskkonnas CWPharma project – soovitused ja meetmed olukorra parandamiseks […]

 • Kaldkatus 2023. Uus standard EVS 920-7

  0 Lessons in 210.00 

  KOOLITUSE KAVA   Uus loodav standard EVS 920-7. Mida tuleb teada   Aluskatte liigid ja klassid Difusioonile avatud aluskatted Struktuursed aluskatted   Kaldkatusematerjalid Aluskatuse ehitus sõltuvalt katusekattematerjalidest Kehtivad normid   Aluskatuse tuulutusskeemid Ühepoolne tuulutusskeem kahepoolne tuulutusskeem   Tuulutusvahed Tuulutusvahede kõrgus sõltuvalt katuse kaldest ja sarikapikkusest   Teadmiste kontroll     […]

 • Energiasäästvad lahendused. Kaasaegne mugavusküte

  0 Lessons in 210.00 

  Lühikirjeldus:  Koolitus on suunatud ehituse ning eelkõige sisekliima ja küte eriala inseneridele ja spetsialistidele, hoonete energiatõhususe spetsialistidele ning energiaaudiitoritele, kel juba olemas kogemus küte süsteemide projekteerimisega, ehitusega ning olemas baasteadmised küte ja sisekliima süsteemidest. Koolitus on kasulik nii projekteerijatele, omanikujärelevalvele kui ka ehitajatele   KOOLITUSE KAVA   Hoone soojuskoormused ja […]

 • Veebiseminar – Raudbetoonkonstruktsioonide kahjustused. Põhjused, uuringud ja mõõtmised

  0 Lessons in 230.00 

  KOOLITUSE KAVA   Raudbetooni loomulik korrosioonikaitse korrosiooni põhjused Armatuurterase korrosiooniprotsessi selgitus Korrosiooni liigid Korrosiooni tagajärjed raudbetooni jaoks   Raudbetooni kahjustusprotsessid   Olemasolevad Eesti raudbetoonist suurpaneelid Valmistamise iseärasused Tüüpkahjustused erinevatel konstruktsioonidel Läbiviidud uuringud ja nende tulemused Näiteid raudbetoonkonstruktsioonide kahjustustest     Teadmiste kontroll