Category Koolituste arhiiv

 • Kõrghoonete tuleohutus projekteerimisel ja ehitamisel

  0 Lessons 180.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: koolituse kava on koostatud 2018.a. vastuvõetud ja jõustunud kõrghoonete tuleohutuse standardi alusel   KOOLITUSE KAVA   Normiviited. Üldised nõuded kõrghoonetele Oluliste tuleohutusnõuete tagamine Kandevõime tagamine Nõuded tarinditele ja pinnakihtidele   Tule ning suitsu tekkimise ja leviku takistamine Tuletõkkesektsioonide moodustamine Nõuded evakuatsioonile Evakuatsioonipääsud Väljumistee ja evakuatsioonipääsu mõõtmed […]

 • Märgade ruumide ehitus ja remont. Kvaliteedinõuded omanikujärelevalve vaatenurgas

  0 Lessons 180.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Koolituse käigus käsitletakse märgruumidele esitatavad nõuded, st. kvaliteedinõuded, RIL 107-2012, RT 84-11166 ning nende rakendamise praktika. Lektor, teostades igapäevaselt omanikujärelevalvet, jagab tema kogemuse ja teadmisi märgade ruumide kvaliteedi tagamise meetmetest   KOOLITUSE KAVA   Kvaliteetsed sertifitseeritud hüdroisolatsioonisüsteemid Kvaliteetne plaatkate kuivades ja märgades ruumides Nõuded. RIL 107-2012, […]

 • Piirdetarindite niiskusreziimi insenerarvutus programmide abil

  0 Lessons 175.00 

  KOOLITUSE KAVA   Piirdetarindite niiskusturvalisuse arvutuse põhimõtted Niiskustehnilise arvutuse läbimängimine Excel-tabeliga Piirdetarindites kondensaatvee tekkimis koguse arvutus Niiskusreziimi arvutus programmi abil Seinakonstruktsiooni „hingamine“ Kergplokkidel soojustussüsteemide niiskustehniline arvutus Lamekatuste niiskustehniline arvutus Puitkarkasshoonete niiskustehniline arvutus Kaldkatuse niiskustehniline arvutus Niiskusarvutuse erisused Kuulajate spetsiifiliste konstruktsioonide läbiarvutused   Teadmiste testimine

 • Veebiseminar – Kiirgusohutusalane täiendkoolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

  0 Lessons 145.00 

  Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka vene keeles 14.06.2021 

 • Maa-aluste rajatiste püsivus. Ankurdamise kuldsed reeglid

  0 Lessons 210.00 

  Lühikirjeldus:  Koolitus katab kõik tegevusalad, mis hõlmavad ankrute projekteerimist, paigaldamist ja järelevalvet. Selle koolituse juurde soovitatakse läbida ka koolituse “Pinnase mehaanilised omadused”, kus käsitletakse erinevate pinnasetüüpide/nidususe käsitlus ning antakse vastavad arvutusnäited rajatiste ankurdamisel. Koolitus planeeritakse 2021.a. juuli lõpuks. Käesoleva koolituse osaleja saab teisel koolitusel soodustuse   KOOLITUSE KAVA   Maa-alused […]