Category Koolituste arhiiv

 • UUS sisevalgustuse standard EVS-EN 12464-1:2021. Valgustusprojekt ja projekti vead

  0 Lessons in 210.00 

  Lühikirjeldus:  EVS-EN 12464-1:2021 standardi oluliste nõuete selgitus. Suurima muudatusena on standardis tähelepanu keskmes inimeste visuaalsed vajadused ja nende rahuldamine läbi visuaalsete ja mittevisuaalsete valgusnähtuste tagamaks paremat sooritusvõimet ja heaolu. Loengu käigus kasutame erinevaid mõõteriistu (luksmeetrit, spektromeetrit, värelusmõõtjat jne), mis aitavad lahti mõtestada valguse ja valgustuse mõju meie heaolule. Vaatame ka […]

 • Veebiseminar – Ehituslik projekti- ja objektijuhtimine. Targad lahendused ja puudused dokumentide käitlemisel

  0 Lessons in 199.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele väga praktilise kallakuga koolituse koos koolituse sees väikeste praktiliste ülesannete lahendamisega, millised pärast interaktiivselt koos lektoriga üle vaadatakse ja arutletakse   KOOLITUSE KAVA   Töövõtja ehituslepingus Enamlevinud lepingutüübid Tüüpsed Töövõtja kohustused ja riskid   Оbjektijuhi ja projektijuhi ülesanned Töö korraldamine objektil Meeskonna juhtimine ja […]

 • Veebiseminar - Vesi pinnases. Geotehnilised probleemid

  0 Lessons in 210.00 

  Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Vete klassifikatsioon Gradient. Veejuhtivus Veejuhtivuse hinnang   Veesisaldus ja selle mõju pinnastele (kivimitele) Vesi ja geotehnilised protsessid ning nähtused Vesiliiv Äkkvajumine Pundumine, loendumine Nõlvade püsivus Karst Kallaste errosioon   Survelised veed   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka vene keeles 09.09.2022

 • UUS standard. Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika. Targad lahendused ja skeemid

  0 Lessons in 199.00 

  Eesmärk:  Tagada ehitatavate ja renoveeritavate hoonete tehnosüsteemide tegelik efektiivne koostöö ja tõhusus kasutades tänapäeva hooneautomaatika võimalusi. Käsitleme A.I. (Artificial Intelligence) ja nn BIG Data töötluse võimalustest tehnosüsteemide töö optimeerimisel ning põhimõtteliselt ka virtuaalse elektrijaama lahendust. Mis saab muutuda hoonete haldamises ja projekteerimises seoses „Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega“(19.10.2020) ja […]

 • Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile (ATS). Projekteerimine ja paigaldus

  0 Lessons in 190.00 

  KOOLITUSE KAVA   Mõisted Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine ja paigaldamine Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) vastavus teistele nõuetele   Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimise erisused ATSi ülesanded Avastamispiirkond Toimimine kaablirikke korral Anduri tüübi valikul otsustavad tegurid Andurite arv ja asukoht Tulekahjuteatenupp Tulekahjualarm Keskseadme asukoht ATSi toiteallikas ja ühenduskaablid ATSi projekteerimisdokumentatsioon   Tulekahjuteadete edastamine   Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise erisused […]

Error: INSERT INTO ariinfo VALUES (NULL, '2022-10-03', '05:42:39', '2022-10-03 05:42:39', 'ariinfo', 'ariinfo.ee', '/course-category/koolituste-arhiiv/', 'ec2-3-235-65-220.compute-1.amazonaws.com', 'United States', 'US', 'Ashburn', 'Virginia', '39.0481', '-77.4728', 'America/New_York', '', '', '', '', '')
Column count doesn't match value count at row 1