Category Koolituste arhiiv

 • Teraskonstruktsioonid. Nõuded ehitusprojektile, tootejoonistele, valmistamisele, paigaldamisele. Näited vigadest

  0 Lessons 190.00 

  Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr. 305/2011 tulenevad nõuded Teraskonstruktsioonide valmistamine EN-1090-1 Teraskonstruktsioonide tootmisohje Kandvate teraskonstruktsioonide CE tähis   Teraskonstruktsioonide valmistamine Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele EVS-EN 1090-2 Ehitamisklass Korrosioonitõrjest tulenev pinna ettevalmistusklass Ehitushälvete klass   Kvaliteedidokumendid Kvaliteediplaan Keevitustöödeplaan   Keevitustööde tehnoloogia Keeviste ettevalmistamine Pindade ettevalmistus. […]

 • Soojuspumba küttesüsteemide projekteerimine. Targad lahendused ja arvutused 2021.a - 2-päevane koolitus

  0 Lessons 380.00 

  Lühikirjeldus:  Energiasääst ja energiatõhusus ETA ja KEK Soojuspumpade ajalugu ja tööpõhimõte Primaar ja sekundaar poole võimalused Mida panna tähele kui valida soojusallikaks soojuspump Kuidas ehitada küttesüsteem Kuidas planeerida ja ehitada primaar pool Maakontuuri hüdrauliline arvutus ja sobivus soojuspumbaga Palju maksab COP Soojuspumba küttesüsteemi valimise näide   KOOLITUSE KAVA   Tehnilised […]

 • Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile (ATS). Projekteerimine ja paigaldus

  0 Lessons 190.00 

  KOOLITUSE KAVA   Mõisted Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine ja paigaldamine Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) vastavus teistele nõuetele   Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimise erisused ATSi ülesanded Avastamispiirkond Toimimine kaablirikke korral Anduri tüübi valikul otsustavad tegurid Andurite arv ja asukoht Tulekahjuteatenupp Tulekahjualarm Keskseadme asukoht ATSi toiteallikas ja ühenduskaablid ATSi projekteerimisdokumentatsioon   Tulekahjuteadete edastamine   Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise erisused […]

 • Piirdetarindite niiskusturvalisuse praktiline insenerarvutus programmide abil

  0 Lessons 190.00 

  KOOLITUSE KAVA   Piirdetarindite niiskusturvalisuse arvutuse põhimõtted Niiskustehnilise arvutuse läbimängimine Excel-tabeliga Piirdetarindites kondensaatvee tekkimis koguse arvutus Niiskusreziimi arvutus programmi abil Seinakonstruktsiooni „hingamine“ Kergplokkidel soojustussüsteemide niiskustehniline arvutus Lamekatuste niiskustehniline arvutus Puitkarkasshoonete niiskustehniline arvutus Kaldkatuse niiskustehniline arvutus Niiskusarvutuse erisused Kuulajate spetsiifiliste konstruktsioonide läbiarvutused   Teadmiste testimine

 • Fassaadisoojustuse liitsüsteemid (SILS). Tehnilised lahendused projekteerimisel

  0 Lessons 190.00 

  Lühikirjeldus:  Räägime materjali valiku printsiipidest, normidest, tuleohutusnõuetest, soojustussüsteemide sõlmedest, paigaldusest   KOOLITUSE KAVA   Fassaadisoojustuse liitsüsteemid Süsteemi valik Süsteemi komponendid   Süsteemi niiskusreziim Külmasillad soojustussüsteemides Liited soojustussüsteemides   2017.a. tuleohutuse määruse nr.17 nõueded soojustussüteemide osas Tuleohutusnõuded Tuleohutusmeetmed soojustussüsteemides   Soojustussüsteemide paigaldus Paigaldustehnoloogia Paigalduse kontroll ja akteerimine   Teadmiste testimine