Category Koolituste arhiiv

 • Veebiseminar – Kaugjahutuse süsteemid. Tehnoloogia, areng ning tulevikuperspektiivid Eestis

  0 Lessons 185.00 

  Eesmärk:  Anda teadmisi tänapäevastest kaugjahutuse süsteemidest, nende projekteerimisest, tootmisest, tarbimisest ja võrgust Lühikirjeldus:  Tutvustatakse kaugjahutuse torustike kavandamise põhimõtteid ja kuidas valida õiget lahendust iga projekti puhul. Antakse ülevaade kaugjahutuse arengust Eestist. Selle teemaga lähemalt saate tutvuda SIIN»   KOOLITUSE KAVA   Mis on Kaugjahutus Mis komponentidest see koosneb Materjalide variandid Mis on seotud süsteem   Standardid (millest lähtuda)   Kaugjahutuse tootmine Vabajahutus Absorptsiooni seadmed Soojuspumbad Kompressormasinad   Kaugjahutuse edastamine Võrgu planeerimine Näidised projektidest   Kaugjahutuse […]

 • Veebiseminar – Raudbetoon-suurpaneelelamute piirdetarindid. Renoveerimisvajadus, lahendused ja toimivus. Ehitustehnilised probleemid ja võimalused

  0 Lessons 205.00 

  Eesmärk:  Tõsta olemasolevate vanemate raudbetoon-suurpaneelelamute renoveerimisprojektide koostajate ja hoonete auditite teostajate erialast pädevust ning anda neile uut, teadmistepõhist infot Lühikirjeldus:  Vananevate raudbetoon-suurpaneelelamute (eelkõige Mustamäe tüüpseeria 464 aga ka Õismäe, Lasnamäe, Tartu Annelinn, Pärnu Mai piirkonda, Kirde-Eesti linnad) peamised ehitustehnilised probleemid kehv sisekliima (ebapiisav õhuvahetus, soojuslik  mugavus), suured soojuskaod nii läbi piirdetarindite kui ka nende liitekohtade (külmasillad), piirdetarindite ehitusfüüsikaline toimivus ning rõdude/varikatuste/fassaadide lagunemine. Kuigi hoonete sarnasusest ning neile mõjuvatest kliimakoormustest tulenevalt on nimetatud probleemid hoonete puhul sarnased, võib olla vajalik […]

 • Veebiseminar – Soojussõlmede kaasaegsed lahendused. Nõuded EJKÜ 2019 aasta juhendmaterjali järgi

  0 Lessons 180.00 

  Lühikirjeldus:  Tutvustame uuemaid trende, võimalusi ja normatiive mida tegelikkuses rakendada, s.h soojussõlme komplektset dimensioneerimist. Ka leiavad kajastust enimlevinud vead ja arusaamatused ehitusprotsessis. Koolitus sisaldab soojussõlme dimensioneerimise ja seadmete valiku arvutusprogrammi (eesti-, inglise-, ja venekeelsena) tutvustust. Programmi annab kasutamiseks Eesti Termotehnika AS eeldusel et selle kasutajail on ka tegelik kompetents ja vajadus sellise projekteerimistööriista järele. Võimalus on saada see tasuta. Programmi, kasutavad põhimõtteliselt (kõll omale kohendatud viisil) kolm Eesti peamist soojussõlmede valmistajat ja paljud projekteerijaid   […]

 • Veebiseminar – Kaugküttetorustike kavandamine. Projekteerimise ja paigaldamise kuldsed reeglid

  0 Lessons 185.00 

  Eesmärk:  Anda teadmisi tänapäevastest kaugküttesüsteemidest, nende projekteerimisest, erinevatest variantidest, süsteemi valikust ja süsteemide arvutustest Lühikirjeldus:  Tutvustatakse kaugküttetorustike kavandamise põhimõtted ja kuidas valida õige lahendus iga projekti puhul. Näidatakse, mida ja kuidas tuleb arvutada, et oleks tagatud kaugküttesüsteemi kindlus. Erineva temperatuuriga võrgud   KOOLITUSE KAVA   Mis on Kaugküttetorustik Mis komponentidest see koosneb Materjalide variandid Eelisoleeritud painutatavad torustikud Kanalis, hoonetes, maapealsete torude erisused Mis on seotud süsteem   Standardid (millest lähtuda?)   Eelisoleeritud süsteemi põhimõtted Seotud […]

 • Veebiseminar – Puit- ja liimpuitkonstruktsioonid. Konstrueerimisest ehitamiseni

  0 Lessons 185.00 

  KOOLITUSE KAVA   Puit kui looduslik ehitusmaterjal Puidu eripärad, mida tuleb projekteerimisel ja ehitamisel arvestada Eesti Vabariigi Standard: Puitkonstruktsioonide projekteerimine Kasutuspiirseisund – läbipainded ja lagede kõikumine   Puitkonstruktsioonide liited ja liitedetailid Naelad, kruvid, poldid ning nende kasutamise reeglid Puitkonstruktsioonides kasutatavad terasest taridetailid   Puitkarkasshoonete konstrueerimine Kasutatavad puitmaterjalid, soojustused ja plaadid   Liimpuitkonstruktsioonide konstrueerimine Raamide erinevad staatilised arvutusskeemid Kasutatavad terasest taridetailid   Teadmiste testimine