Category Koolituste arhiiv

 • Reovee oma- ja väikepuhastid 01.01.2020 jõustunud veeseaduse järgi

  0 Lessons 170.00 

  Lühikirjeldus:  Koolitusel antakse osalejatele teadmisi viimaste veealaste seadusandluse muudatuste kohta. Kogu veealast seadusandlust muudeti 2019. aasta lõpus. Räägime lahti, mis see endaga kaasa tõi reovee omapuhastite ja väikepuhastite asukoha valikul, projekteerimisel ja ehitamisel. Kuidas suhtuda veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimisse üleujutatavatele aladele. Tehniliste reovee puhastuslahenduste valimine lähtuvalt põhjavee reostuskaitstusest ja suubla seisundist   KOOLITUSE KAVA   Reovee omapuhastid – kuni 50 ie Seadusandlus ja selle muudatused Projekteerimise, tehnoloogiliste lahenduste, ehitamise, ekspluatatsiooni ja hoolduse erisused Reovee reoainesisaldus, […]

 • Veebiseminar – Mitme ehitisega projekti läbiviimine. Praktilised juhised ehitusprotsessi korraldamisel

  0 Lessons 180.00 

  Lühikirjeldus:  Osalejad saavad praktilise kallakuga koolitust, mille käigus lektor jagab tema kogemusi mitme ehitise projektidega (suurim näide on projekt 82 ehitusloa/teatisega), räägib objektide eripärast, kvaliteedi süsteemist, projekteerimisest, ehitusjuhtimisest, dokumenteerimisest ning suhtlemisest ametivõimudega. Koolitusel tutvustatakse uue ehitusdokumenteerimise määruse oluliste muudatustega   KOOLITUSE KAVA   Kompleksobjektid Eestis. Nende kirjeldus ja praktilised näited Üksik- ja mitmeehitisega projekti juhtimisstruktuuri erinevused Uue ehitusdokumеnteerimise määruse olulised muudatused   Kompleksobjektidel eduka planeerimise kogemus Kvaliteedi süsteem Meeskonna planeerimine   Ametivõimudega koostöö erisused Koostöö […]

 • Kiirgusohutusalane täiendkoolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

  0 Lessons 150.00 

  Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused

 • Veebiseminar – Puit kui looduslik ehitusmaterjal. Praktilised lahendused puitkonstruktsioonide ehitamisel

  0 Lessons 170.00 

  KOOLITUSE KAVA   Puit kui looduslik ehitusmaterjal Puidu eripärad, mida tuleb projekteerimisel ja ehitamisel arvestada Eesti Vabariigi Standard: Puitkonstruktsioonide projekteerimine Kasutuspiirseisund – läbipainded ja lagede kõikumine   Puitkonstruktsioonide liited ja liitedetailid Naelad, kruvid, poldid ning nende kasutamise reeglid Puitkonstruktsioonides kasutatavad terasest taridetailid   Puitkarkasshoonete konstrueerimine Kasutatavad puitmaterjalid, soojustused ja plaadid   Liimpuitkonstruktsioonide konstrueerimine Raamide erinevad staatilised arvutusskeemid Kasutatavad terasest taridetailid   Teadmiste testimine

 • Veebiseminar – Hoonete kanalisatsioonisüsteemid. Õige rajamise reeglid

  0 Lessons 170.00 

  Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus:  koolituse eesmärk on vältida vigu hoone kanalisatsiooni kavandamisel ja rajamisel. Koolitusel käime läbi hoone kanalisatsiooniga seotud algtõed ja kummutame levinumad väärarusaamu. Tutvume erinevast materjalist süsteemidega ja nende kasutusvaldkondadega. Tutvustame müra- ja tuleviku tõkestamise võtted   KOOLITUSE KAVA   Nõuded hoone kanalisatsioonile Sissejuhatus teemasse “Hoone kanalisatsioon” Normdokumendid Standardid EVS-EN 1541; EVS-846; D1 Terminid   Nõuded materjalidele Kanalisatsioonisüsteemi materjalidest tingitud kasutusvaldkonnad Valiku kriteeriumid   Hoone kanalisatsioonisüsteemide paigutamise tehnoloogia Paigutamise põhimõtted Hoonekanalisatsiooni ventileerimine Torustiku […]