Category Koolituste arhiiv

 • LOENGUSARI - Pingebetoon- ja monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid

  0 Lessons 320.00 

 • Kortermajade ventilatsioonisüsteemide renoveerimine

  0 Lessons 180.00 

  Eesmärk:  Saada teadmisi kortermajade ventilatsioonisüsteemide renoveerimisest   KOOLITUSE KAVA   Nõuded hoonesisestele ventilatsioonisüsteemidele Ventilatsioonisüsteemide paigaldusel esitatavad nõuded Paigaldustingimused   Ventilatsioonisüsteemi renoveerimise vajadus Millal on vaja renoveerida? Renoveerimise mahu kindlaksmääramine Renoveerimise viisid Ventilatsioonilahenduse valiku põhimõtted   Renoveerimisel kasutatavad ventilatsioonilahendused Mehaaniline väljatõmbe ventilatsioon Ruumipõhine rekuperatiivse soojustagastiga ventilatsioon Korteripõhine soojustagastiga sissepuhke/väljatõmbeventilatsioon Tsentraalne soojustagstusega sissepuhke/väljajatõmbe ventilatsiooniagregaat Väljatõmbeõhu soojuspumbal baseeruv ventilatsiooni Ruumipõhine regeneratiivse soojustagastiga ventilatsioonisüsteem Praktilised soovitused Korterelamute renoveerimise toetus perioodil 2014-2020 Korterelamute renoveerimistoetused perioodil 2020-…   Ventilatsioonisüsteemide reguleerimine ja […]

 • Veebiseminar – Monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid. Konstruktsioonilahenduste valik

  0 Lessons 180.00 

  KOOLITUSE KAVA   Monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid versus monoliitsed raudbetoonkonstruktsioonid Eelised/puudused/võimalused Näited monteeritavatest raudbetoonehitistest   Projekteerimise põhimõtted Põhikaalutlused konstruktsioonilahenduste valikul: Moduleerimine Standardiseerimine Tolerantsid   Konstruktsiivsed põhisüsteemid hoonetel Konstruktsioonide stabiilsus Jäigastamata (sidemeteta) ehitussüsteemid Jäigastatud (sidemetega) ehitussüsteemid Vahelaediafragmad Näited   Raamid ja karkassisüsteemid Liigid/tüübid Elemendid Nende planeering ja moduleerimine   Teadmiste testimine

 • Veebiseminar – Pingebetoonkonstruktsioonid. Eelpingestamise tehnoloogiad ja arvutused. Praktilised näited

  0 Lessons 180.00 

  KOOLITUSE KAVA   Pingebetooni olemus Pingebetoonkonstruktsioonide töötamise iseärasused   Eelpingestamise põhimõtted ja tehnoloogiad Näited   Järeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonid Näited   Betoon ja armatuurteras (põhikarakteristikud) Arvutusalused: eelpingestusjõud   Eelpingekaod Eelpingekadude liigitus Eeltõmmatud ja järeltõmmatud pingearmatuuri pingekaod Näited   Teadmiste testimine

 • Veebiseminar – Ehituslik projekti- ja objektijuhtimine. Targad lahendused ja puudused dokumentide käitlemisel

  0 Lessons 190.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele väga praktilise kallakuga koolituse koos koolituse sees väikeste praktiliste ülesannete lahendamisega, millised pärast interaktiivselt koos lektoriga üle vaadatakse ja arutletakse   KOOLITUSE KAVA   Töövõtja ehituslepingus Enamlevinud lepingutüübid Tüüpsed Töövõtja kohustused ja riskid   Оbjektijuhi ja projektijuhi ülesanned Töö korraldamine objektil Meeskonna juhtimine ja ülesannete jaotus   Töö graafikutega Üldgraafik Ajagraafiku koostamine ja muutmine Ressurside, hangete, projekteerimise, rahavoogude, maksete sidumine ajagraafikuga   Objektinõupidamiste korraldamine   Ehitamise dokumenteerimine Ehitusdokumentide vormistamine […]