Category Koolituste arhiiv

 • Veebiseminar – Ehituslik projekti- ja objektijuhtimine. Targad lahendused ja puudused dokumentide käitlemisel

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele väga praktilise kallakuga koolituse koos koolituse sees väikeste praktiliste ülesannete lahendamisega, millised pärast interaktiivselt koos lektoriga üle vaadatakse ja arutletakse   KOOLITUSE KAVA   Töövõtja ehituslepingus Enamlevinud lepingutüübid Tüüpsed Töövõtja kohustused ja riskid   Оbjektijuhi ja projektijuhi ülesanned Töö korraldamine objektil Meeskonna juhtimine ja ülesannete jaotus   […]

 • Hoone sisekliima ja välispiirded. Niiskustehniline toimivus

  0 Lessons in 230.00 

  KOOLITUSE KAVA   Hoonete sisekliima ja välispiirete niiskustehniline toimivus Hoone sisekliima parameetrid, Millega ja kuidas mõõta Esitatavad nõuded Niiskustehnilised parameetrid Põhilisemad probleemid ja lahendused   Hoonete piirdetarindite niiskustehniline analüüs Seinatarindite niiskustehniline analüüs Katus-terrasside niiskustehniline analüüs   Teadmiste testimine

 • Keevituse kvaliteet. Reeglid, vead ja kitsad kohad

  0 Lessons in 190.00 

  KOOLITUSE KAVA   Keevitusprotsessid Teraste keevitatavus Keevisõmbluste parameetrid Enamkasutatavad keevitusprotsessid Keevituse kaitsegaasid   Keevisõmbluste defektid Keevitusdeformatsioonid   Keevitusalased standardid ja kvaliteet Teraste põhiainerühmad metallurgiliste ja keevitusomaduste järgi ISO TR 15608 Keevitamise koordineerimine EN ISO 14731:2019 Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel EN ISO 3834 Keevituse heakskiidu protokoll (WPQR) EN ISO 15614 Teras- […]

 • Nõuete muutused ehitus- ja elektriprojekti koostamisel. Reeglid. Vead. Ekspertiis

  0 Lessons in 210.00 

  Lühikirjeldus:  Antud koolitus baseerub Projekteerimise 2023a. üldtingimuste nõuetel ja ongi nii üles ehitatud, et projekteerijad (nii ehitusinsenerid, kui ka elektriinsenerid) selle käigus tutvuvad kehtivate ja uude seadusandlike nõuetega projekti kavandamisel, värskendavad omi teadmisi projekti vormistamise osas, tutvuvad projekti levinumate vigadega, mis selguvad alles projekti ekspertriisi tegemisel. Koolituse osalejad saavad teada, […]

 • Sademeveesüsteemid ja pinnavee käitlemine. Insener-tehnilised lahendused

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus: Viimasel ajal pööratakse järjest rohkem tähelepanu kliimamuutustele. Sellega seoses on vaja üle vaadata ja korrigeerida sademete jaotust ja hulkasid erinevates piirkondades. Tiheasustusaladel on suurenevaks probleemiks sademevee ärajuhtimine. Koolituse käigus tuletame meelde vee liikumise põhitõdesid, liigvee reguleerimise traditsioonilisi võtted ja ajalugu. Vaatame läbi tänapäeval kasutatavaid sademeveesüsteemide tehnoloogiaid ja materjale ning […]