Category Koolituste arhiiv

 • Tallinna tüüpkatendid. Uuendatud ja täiendatud juhendmaterjal

  0 Lessons 180.00 

  KOOLITUSE KAVA   Tallinna teekatendite olukorra analüüs Teekatendite tüüplahendused. Kohaldamisala   Liiklussagedus ja koormussagedus Normteljekoormused ja siirdetegurid   Tänavate ja teede koormusklassid ja tüüpkatendid Tüüpkonstruktsioonide üleminekud Teekatendi konstruktsiooniliste kihtide kandevõime   Materjalide elastsusmoodulid Muldkeha aluspinnased ja täitematerjalid Killustikalus Asfaltbetoonsegud ja täitematerjalid Tsementbetoonkatend ja täitematerjalid   Tüüpkatendite juhendi kasutamine   Edasised arengud: InfaBIM, tehnovõrkude andmehaldus   Teadmiste testimine

 • Veebiseminar – Mitme ehitisega projekti läbiviimine. Kuidas organiseerida toimiva ehitusprotsessi komplekstöömaal

  0 Lessons 180.00 

  Lühikirjeldus:  Osalejad saavad praktilise kallakuga koolitust, mille käigus lektor jagab tema kogemusi mitme ehitise projektidega (suurim näide on projekt 82 ehitusloa/teatisega), räägib objektide eripärast, kvaliteedi süsteemist, projekteerimisest, ehitusjuhtimisest, dokumenteerimisest ning suhtlemisest ametivõimudega. Koolitusel tutvustatakse uue ehitusdokumenteerimise määruse oluliste muudatustega   KOOLITUSE KAVA   Kompleksobjektid Eestis. Nende kirjeldus ja praktilised näited Üksik- ja mitmeehitisega projekti juhtimisstruktuuri erinevused Uue ehitusdokumеnteerimise määruse olulised muudatused   Kompleksobjektidel eduka planeerimise kogemus Kvaliteedi süsteem Meeskonna planeerimine   Ametivõimudega koostöö erisused Koostöö […]

 • Talvised ehitustööd ehitusplatsil. Enamlevinud vead

  0 Lessons 180.00 

  KOOLITUSE KAVA   Talvised ehitustööd ehitusplatsil Talvine aluste ettevalmistustöö Talvine betoonitöö Talvine monteeritava raudbetoonitöö Talvine betoonpõrandate töö Talvine müüritöö Talvine krohvitöö Talvine  hüdroisolatsioonitöö Talvine katusetöö Talvine keevitustöö   Talvine usaldusväärne niiskuse mõõtmine pinnakatete paigaldamiseks Talvine niiskuse mõõtmine hüdroisolatsioonide ja põrandakatete paigaldamiseks siseruumides Talviste ehitustööde vead   Teadmiste kontroll     Sama koolitus toimub ka vene keeles 20.01.2021

 • Hoonete fassaadid. Projekteerimis- ja ehitusvead omanikujärelevalve vaatenurgast

  0 Lessons 180.00 

  KOOLITUSE KAVA   Krohv-, kivi-, looduskivi fassaadid, tuulduvad fassaadid, puitvoodrilauast fassaadid-, sandwich-paneelidest fassaadid. Nende projekteerimis-ja ehitusvead Väliskeskkonna ja valitud projektlahenduste mõju fassaadidele Talvised krohvimistööd Külmakindlus ja selle mõju krohvfassaadi ajalisele kestvusele ja hoone toimivusele Valed lahendused vee ja niiskuskahjustuste tekkeks fassaadil Fassaadide kinnitusvahendid ja nendega kaasnevad probleemid Kõrghoonete fassaadid Mere äärsete ehituste fassaadid Hoone niiskustehniline toimivus (niiskus, vesi, hallitus jt.) Tervist kahjustavad tööd ja terviseriskid   Teadmiste kontroll     Sama koolitus toimub ka vene […]

 • Veebiseminar – UUED NÕUDED suitsutõrjesüsteemide projekteerimisele, ehitamisele ja hooldamisele (EVS 919:2020)

  0 Lessons 170.00 

  KOOLITUSE KAVA   UUED normiviited        Suitsueemalduse eesmärk          Suitsutõrje (suitsueemalduse) lahendusviisid     Suitsutõrje käivitustasemed Suitsutõrjesüsteemi mooduse määramine   UUED suitsutõrje projekteerimisele esitatavad nõuded Suitsueemalduse eelprojekti sisu Suitsueemalduse põhiprojekti sisu   UUED üldnõuded Hoone jagamine suitsutsoonideks Loomuliku suitsueemalduse projekteerimine Mehaanilise suitsueemalduse projekteerimine Suitsueemalduse kompensatsiooniõhuavad Suitsueemaldus trepikodadest ja liftišahtidest Kohtsuitsueemaldus Suitsueemaldus liiklustunnelitest   Ülerõhku tekitavate süsteemide projekteerimine            Juhtimiskeskused. toiteallikad Suitsueemaldusseadmete paigaldamine              Suitsueemaldussüsteemi kasutuselevõtt Üleandmisdokumentatsioon      Suitsueemaldussüsteemi hooldus, korrashoid ja ülevaatus (kontroll)   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka […]