Category Koolituste arhiiv

 • Väliskanalisatsioon. Kanalisatsioonivõrgu projekteerimine. Võrgu elemendid – kaevud: planeerimise ja valiku kriteeriumid, tähelepanekuid praktikast

  0 Lessons 185.00 

  Lühikirjeldus:  Meenutame terminoloogiat; millised on levinumad materjalid kaevu valmistamiseks; tutvustan tähtsamaid väliskanalisatsiooni kaevule kehtestatud nõudeid; vaatame üle normdokumendid, milliseid nõuteid nad kaevule esitavad; tutvume kaevutootjate poolt pakutavate tehniliste lahendustega; uuendame kaevu kirjeldamise teadmist, et paremini mõista millist informatsiooni vajab tootja kaevu valmistamiseks; tutvume kaevu stabiilsuskontrolli programmiga; analüüsime projekteerija poolt välja pakutud lahendusi ja lahenduse teostamise võimalikkust; päeva lõpus toimub teadmiste ja oskuste kontroll; analüüsime ja kommenteerime kontrolltesti küsimusi ja neile valitud vastuseid   KOOLITUSE KAVA […]

 • Veebiseminar – Kortermajade ventilatsioonisüsteemide renoveerimine

  0 Lessons 180.00 

  Eesmärk:  Saada teadmisi kortermajade ventilatsioonisüsteemide renoveerimisest   KOOLITUSE KAVA   Nõuded hoonesisestele ventilatsioonisüsteemidele Ventilatsioonisüsteemide paigaldusel esitatavad nõuded Paigaldustingimused   Ventilatsioonisüsteemi renoveerimise vajadus Millal on vaja renoveerida? Renoveerimise mahu kindlaksmääramine Renoveerimise viisid Ventilatsioonilahenduse valiku põhimõtted   Renoveerimisel kasutatavad ventilatsioonilahendused Mehaaniline väljatõmbe ventilatsioon Ruumipõhine rekuperatiivse soojustagastiga ventilatsioon Korteripõhine soojustagastiga sissepuhke/väljatõmbeventilatsioon Tsentraalne soojustagstusega sissepuhke/väljajatõmbe ventilatsiooniagregaat Väljatõmbeõhu soojuspumbal baseeruv ventilatsiooni Ruumipõhine regeneratiivse soojustagastiga ventilatsioonisüsteem Praktilised soovitused Korterelamute renoveerimise toetus perioodil 2014-2020 Korterelamute renoveerimistoetused perioodil 2020-…   Ventilatsioonisüsteemide reguleerimine ja […]

 • Veebiseminar – Kiudbetoon betoontarindites. Kiudbetooni käitumine. Arvutusmetoodika. Praktilised näited

  0 Lessons 180.00 

  Lühikirjeldus: Koolitus annab teadmise kiudbetoonide kasutamisest betoontarindite projekteerimisel/ehitamisel, hõlmates ülevaadet kehtivatest standarditest ja juhenditest, arvutusmeetoditest ning ehitamise tehnoloogilistest iseärasustest   KOOLITUSE KAVA   Kiudbetooni olemus, ajalooline areng Betoontarindite ehitamise efektiivsus Betoontarindite co2 jalajälg   Kiudude tüübid Kehtivad standardid, ce-märgistus Kiudude omadused ja kasutusvaldkonnad   Kiudbetoon Kehtivad standardid Materjali omadused, katsemetoodika Kiudbetoonide tootmine Vastuolud tänapäeva praktikas   Kiudbetoontarindite arvutamine Arvutusmetoodika kandvatele ja mittekandvatele tarinditele Kande- ja kasutuspiirseisund, osavarutegurid Arvutusnäited   Kiudbetooni kasutusalad Pinnasele või vaialusele toetuvad […]

 • Fassaadisoojustuse liitsüsteemide projekteerimine

  0 Lessons 180.00 

  Lühikirjeldus:  Räägime materjali valiku printsiipidest, normidest, tuleohutusnõuetest, soojustussüsteemide sõlmedest, paigaldusest   KOOLITUSE KAVA   Fassaadisoojustuse liitsüsteemid Süsteemi valik Süsteemi komponendid   Süsteemi niiskusreziim Külmasillad soojustussüsteemides Liited soojustussüsteemides   2017.a. tuleohutuse määruse nr.17 nõueded soojustussüteemide osas Tuleohutusnõuded Tuleohutusmeetmed soojustussüsteemides   Soojustussüsteemide paigaldus Paigaldustehnoloogia Paigalduse kontroll ja akteerimine   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka vene keeles 16.12.2020

 • Piirdetarindite remont. Tuulduvate ja krohvfassaadide probleemid

  0 Lessons 170.00 

  Lühikirjeldus:  Räägime piirdetarindite projekteerimise halvast olukorrast, tehnilistest puudujääkidest, võimalikest lahendustest   KOOLITUSE KAVA   Energiasäästlik ehitamine Difusiooniprobleemid piirdetarindites Näited elust enesest   Fassaadisüsteemide valikuprintsiibid Krohvfassaadid ehk liitsüsteemid Tuulduvad fassaadid   Krohvfassaadide projekteerimisalused   Tuulduvate fassaadide projekteerimisprintsiibid Näited elust enesest Külmasillad tuulduvates fassaadides Tuulduvate fassaadide valik fassaadikatteid   Lamekatuse projekteerimise alused, niiskusreziim Näited elust enesest Lamekatuse niiskusreziim   Rõdude ja terrasside projekteerimisalused Rõdude ja terrasside hüdroisolatsioonid Katus-terasside soojustamine Näited elust enesest   Teadmiste testimine     […]