Category Koolituste arhiiv

 • Hoonesisesed tarbeveesüsteemid. Tehnilised lahendused ehitamisel

  0 Lessons 190.00 

  Korduv Koolitus!   KOOLITUSE KAVA   I OSA   Polümeerid, olemus ja definitsioonid Polümeeride klassifikatsioonid Termoplastsed ja termoreaktiivsed polümeerid, nende põhiomadused   Põhilised ehituses kasutatavad polümeerid: plastid soojustusmaterjalid hüdroisolatsioon ja aurutõkked lisandid betoonidele ja mörtidele   Polümeer materjalide kasutustingimused ja püsivus erinevates keskkonnatingimustes     II OSA   Kehtivad standardid Erinevate materjalide võrdlus Paigaldusviisid Liitmike ja torude ühendamine   EN 806 Hoonesiseste tarbeveesüsteemide ehitamine Katsetamine Dokumentatsioon   Hügieenilisus tarbeveesüsteemides Erinevad lahendused hügieenilisuse parandamiseks   Lühidalt […]

 • Ehitusprojekti ekspertiis ja omanikujärelevalve. Praktilised näited

  0 Lessons 180.00 

  Lühikirjeldus: Projekteerimise ja ehitustööde kvaliteetne teostamine ning hilisemate probleemide vältimine. Peamised aspektid ehitustööde kontrollimisel   KOOLITUSE KAVA   Ehitusprojektid ja ehitusprojektide ekspertiiside teostamine. Ehitusprojektides esinevad puudused Seadusandlus Kutsesüsteemi rakendumine Projekteerimine ehk projekteerimises esinevad vead Lähteandmed ja uuringute teostamine Tellija rolli tähtsus projekti realiseerimisel   Ehitusprojekti ekspertiiside teostamine Esinevad vead ehitusprojektides ja selle mõju ehitusprotsessile Ehitusprojektis toodud lahendused ning olulised tähelepanekud Sademevee lahendused ja kontrollarvutuste teostamine   Omanikujärelevalve teostamine. Põhilised vead KVJ VK ehitustööde teostamisel Seadusandlus […]

 • Ehitustööde dokumenteerimine (täitedokumentatsioon)

  0 Lessons 170.00 

  Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Ülevaade õigusaktidest, millest tulenevad ehitamise dokumenteerimise nõuded Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus   Ehitusdokumentide vormistamine Ehitusdokumentatsiooni koostamise eest vastutavad isikud   Ehitusdokumentide allkirjastamise kord Ehitusdokumentatsiooni üleandmise ja säilitamise kord   Ülevaade muinsuskaitsealuste objektide dokumenteerimise nõuetest   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka vene keeles 16.09.2020

 • Vundamendi kandevõime. Targad arvutusviisid

  0 Lessons 190.00 

  Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Vundamentide arvutus kandepiirseisundi järgi EVS-EN 1997-1 Vajalikud algandmed   Arvutusvariandid ja osavarutegurid Teoreetiline osa ja valemid kandevõime arvutamiseks Vundamendi kandevõime lihkele Kandevõime ebaühtlase pinnase korral   Vundamendi arvutus kasutuspiirseisundis Piirvajumid   Vajalikud algandmed Konsolidatsioon ja roome Vundamendi kaldumine Vundamendi horisontaalsiire   Teadmiste testimine

 • Lame-, pööratud ja haljastusega katused. Probleemid ja puudused omanikujärelevalve vaatenurgast

  0 Lessons 180.00 

  Lühikirjeldus: Koolituse käigus käsitletakse lame-, pööratud ja villkatuste probleemid ja puudused, nende tekkimise põhjused ja ärahoidmise viisid. Lektor omanikujärelevalve spetsialistina ja ehitusprojektide eksperdina jagab tema kogemuse ja annab soovitusi, kuidas vältida vigu   KOOLITUSE KAVA   Lamekatused. Lamekatuste projekt ja projekti puudused   Nõuded ehitamisel   Nõuded projektile Käidavad tasapinnad Terrassid Haljastusega katused Pööratud katused   Käidavate tasapindade jt. hüdroisolatsiooni nõuded. Katsetamine Parkimismajade tasapinnad   Viilkatused ja nendest tingitud probleemid Parapetid, üles pöörded, kaitseplekid ja […]