Category Koolituste arhiiv

 • Veebiseminar – Puitmaterjalid ehituses ja nende püsivus

  0 Lessons in 210.00 

  KOOLITUSE KAVA   Puude liigid. Puidu koostis ja struktuur Keemiline koostis Struktuur   Puitmaterjalide tugevus- ja püsivusnäitajad Puittoodete mahuliste-, tugevus- ja püsivusnäitajate sõltuvus puu liigist ja kasvu- ning toodete ekspluatatsiooni tingimustest: Veesisaldusest Temperatuurist UV- ja soojuskiirgusest   Bioloogiline korrosioon Keemiline püsivus Ilmastikukindlus   Täispuidust ehitusmaterjalid Täispuidu kasutus- ja püsivusnäitajad Terminid […]

 • Eluhoonete ventilatsioonisüsteemid. Kaasaegsed lahendused renoveerimiseks

  0 Lessons in 230.00 

  Eesmärk:  Tänapäevaks ventilatsioonisüsteemid pidevalt uuenenud. Uuenenud materjalid, ka paigaldusnõuded. Hoonete renoveerimisel kasutatakse juba uuenduslikumaid lahendusi. Sellest, kuidas valida parema lahemnduse tuleb juttu meie koolitusel   KOOLITUSE KAVA   Nõuded hoonesisestele ventilatsioonisüsteemidele Ventilatsioonisüsteemide paigaldusel esitatavad nõuded Paigaldustingimused   Ventilatsioonisüsteemi renoveerimise vajadus Millal on vaja renoveerida? Renoveerimise mahu kindlaksmääramine Renoveerimise viisid Ventilatsioonilahenduse […]

 • Ehitise tuleohutuse nõuetele vastavus. Tõendamise kord. Dokumentide koostamine

  0 Lessons in 220.00 

  Lühikirjeldus:  Määrus 17 § 3 p.4 sätestab “Ehitise vastavus olulistele tuleohutusnõuetele loetakse tõendatuks, kui: 1) ehitis vastab määruses sätestatud piirväärtustele; 2) ehitis vastab asjakohasele tehnilisele normile; 3) ehitis vastab asjakohasele standardile jne Meie koolituse käigus tõlgendatakse, et kuidas tõendada ehitise tuleohutusnõuetele vastavuse ja mis tingimustel see vastavus loetakse tõendatuks, kuidas […]

 • Uus standard 2022. Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika. Targad lahendused ja võimalused energiasäästuks

  0 Lessons in 220.00 

  Eesmärk:  Tagada ehitatavate ja renoveeritavate hoonete tehnosüsteemide tegelik efektiivne koostöö ja tõhusus, kasutades tänapäeva hooneautomaatika võimalusi. Käsitleme A.I. (Artificial Intelligence) ja nn BIG Data töötluse võimalustest tehnosüsteemide töö optimeerimisel ning põhimõtteliselt ka virtuaalse elektrijaama lahendust. Mis saab muutuda hoonete haldamises ja projekteerimises seoses „Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega“(19.10.2020) ja […]

 • Vesi pinnases. Pinnaseniiskuse reguleerimine drenaažiga

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus: Ehitise püsivus oleneb suuresti vundamendist. Samas vundamendi ehitamisel on väga suur tähtsus pinnasel ja selle veerežiimi reguleerimisel. Pinnaseniiskust saab optimaalseks reguleerida drenaažiga. Selle koolitusega tutvustame kuivendamise ajalugu, kasutatavaid tehnoloogiaid ja materjale ning innovatiivseid meetodeid ehitiste niiskusrežiimi hoidmisel optimaalsel tasandil   KOOLITUSE KAVA   Vesi pinnases. Kuidas ja miks vesi […]