Arhiivitud: Nõuded tervishoiuasutustes tekkivate jäätmete käitlemisel

Koolituse eesmärk:

tõsta tervishoiupersonali keskkonnaalast pädevust, anda teadmisi, kuidas ja miks koguda liigiti haiglas erinevaid jäätmeid

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ülevaade jäätmekäitlust reguleerivatest õigusaktidest

Jäätmekäitluse korraldus tervishoiuasutuses

 

Jäätmete liigiti kogumine tervishoiuasutuses

tavajäätmed

taaskasutatavad jäätmed

 

Jäätmete liigiti kogumine tervishoiuasutuses- ohtlikud jäätmed:

ravimijäätmed

erikäitlust vajavad meditsiinilised jäätmed

muud ohtlikud jäätmed

 

Praktiliste situatsioonide lahendamine

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 07.04.2020

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

170.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks