Category Koolituste arhiiv

 • Nõuete muutused ehitus- ja elektriprojekti koostamisel. Reeglid. Vead. Ekspertiis

  0 Lessons in 210.00 

  Lühikirjeldus:  Antud koolitus baseerub Projekteerimise 2023a. üldtingimuste nõuetel ja ongi nii üles ehitatud, et projekteerijad (nii ehitusinsenerid, kui ka elektriinsenerid) selle käigus tutvuvad kehtivate ja uude seadusandlike nõuetega projekti kavandamisel, värskendavad omi teadmisi projekti vormistamise osas, tutvuvad projekti levinumate vigadega, mis selguvad alles projekti ekspertriisi tegemisel. Koolituse osalejad saavad teada, […]

 • Sademeveesüsteemid ja pinnavee käitlemine. Insener-tehnilised lahendused

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus: Viimasel ajal pööratakse järjest rohkem tähelepanu kliimamuutustele. Sellega seoses on vaja üle vaadata ja korrigeerida sademete jaotust ja hulkasid erinevates piirkondades. Tiheasustusaladel on suurenevaks probleemiks sademevee ärajuhtimine. Koolituse käigus tuletame meelde vee liikumise põhitõdesid, liigvee reguleerimise traditsioonilisi võtted ja ajalugu. Vaatame läbi tänapäeval kasutatavaid sademeveesüsteemide tehnoloogiaid ja materjale ning […]

 • Veebiseminar – Konstruktsioonide kahjustused, põhjused ja renoveerimislahendused

  0 Lessons in 215.00 

  KOOLITUSE KAVA   Konstruktsioonide kahjustused ja põhjused Materjalides esinevad kahjustused ja põhjused Konstruktsioonides esinevad kahjustused ja põhjused   Renoveerimislahendused   Teadmiste testimine

 • Hoonete ehitamisel enam levinud vead ja renoveerimistöödega seonduvad probleemid

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus:  Koolitusel räägitakse hoonetel enam levinud ehitusfüüsikalistest vigadest, renoveerimistöödega seonduvatest probleemidest ja antakse soovitusi, kuidas neid vältida Koolituse esimene osa on pigem teoreetiline, teine – praktiline   KOOLITUSE KAVA   Olulised ehitusfüüsikalised parameetrid Vead konstruktsioonide kaupa vundamendid, seinad, avatäited, põrandad, katus Renoveerimisega seonduvad probleemid ja lahendused   Probleemid hoone piirdetarindite […]

 • Hoone sisekliima ja välispiirded. Niiskustehniline toimivus

  0 Lessons in 260.00 

  KOOLITUSE KAVA   Hoonete sisekliima ja välispiirete niiskustehniline toimivus Hoone sisekliima parameetrid, Millega ja kuidas mõõta Esitatavad nõuded Niiskustehnilised parameetrid Põhilisemad probleemid ja lahendused   Hoonete piirdetarindite niiskustehniline analüüs Seinatarindite niiskustehniline analüüs Katus-terrasside niiskustehniline analüüs   Teadmiste testimine