Category Koolituste arhiiv

 • Veebiseminar – Torustike kaasaegsed paigaldamise ja renoveerimise tehnoloogiad

  0 Lessons 180.00 

  Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   I OSA – KAEVEVABA TEHNOLOOGIA   Kaevevaba tehnoloogiad. Valiku kriteeriumid Kaevevaba (NoDig) tehnoloogia rakendused. Valiku kriteeriumid AS Terrat kogemus osaluses FiSTT (Soome kaevevaba assotsiatsioon) liikmena ja koostöös rahvuvahelises ISTT organisatsioonis   Uue torustiku paigaldamine kaevevaba tehnoloogial Praktiline kogemus Eestist ja mujalt Suundpuurimise (HDD) tehnoloogia rakendustest   Torustike renoveerimine kaevevaba tehnoloogial Erinevate tehnoloogiate rakendamine Vanade torustike seisukorra hindamine. Lahendused torustike renoveerimiseks Olemasolevate raudbetoon – vaatluskaevude kaevevaba renoveerimise võimalused Arengud selle […]

 • Veebiseminar – Erisused korterelamute projekteerimisel. Praktilised näpunäited

  0 Lessons 170.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Pakume osalejatele praktilise kallakuga koolituse, mille käigus jagab lektor tema kogemusi korterelamute projekteerimisel, räägib optimaalsete lahenduste valikust ning vastuolust erinevate projektiosade puhul   KOOLITUSE KAVA   Projekteermistööde ettevalmistus ja läbiviimine Energiatõhususe nõuete mõju projekteerimisel Arhitektuurne optimeerimine   Praktilised näpunäited kandvate konstruktsioonide tüübide valikul piirdetarindite valikul korterelamu tehnosüsteemide valikul   Kõrghoone projekteerimise eripärad (sh. tuleohutusnõuded)   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka vene keeles 25.01.2021

 • LOENGUSARI — Seaduslik ja ebaseaduslik ehitus. Õiguslikud aspektid

  0 Lessons 370.00  330.00 

 • Elektrooniline ehitisregister. Menetluse kord ja kasutajatugi

  0 Lessons 185.00 

  KOOLITUSE KAVA   Elektrooniline ehitisregister. Ehitise andmed EHR-i ülesehitus, registrisse kantud andmete tähendus Registri haldamine, kasutajate rollid   Taotluste ja dokumentide elektrooniline menetlus Teatiste, lubade, ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste e-menetlus Dokumentide koostamine, teatise ja loataotluse esitamine Vanade objektide ehituse ja ümberehituse registreerimine Esitatavad dokumendid. Failide formaat ja nimetus   Projekteerimistingimuste menetluse erisused   Teadmiste testimine

 • Ebaseaduslike ehitise seadustamine. Loa menetlus

  0 Lessons 185.00 

  KOOLITUSE KAVA   Ehitis ja menetlusvorm Ehitise mõiste Ehitise formaalne ja materiaalne õigusvastasus Menetlusvormi valik seadustamisel – detailplaneering, projekteerimistingimused või ettekirjutus Auditi muutunud nõuded   Ehitus- ja kasutusteatised. Loa menetlus Ehitusteatise ja ehitusloa menetluse põhimõtted – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine Ehitusprojekti muudatus, loa kehtetuks tunnistamine   Kasutusteatise ja kasutusloa menetlus Kasutusloa ja kasutusteatise menetluse põhimõtted – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine Kasutusloa kehtetuks tunnistamine   Riiklik järelevalve ja vastutus Korrakaitseseaduse põhimõtted Asendustäitmise ja sunniraha seadus Ametniku ettekirjutus ja […]