Vundamendid pinnases: Omadused. Koormused. Deformatsioonid.

KOOLITUSE KAVA

 

VUNDAMENDID PINNASES

Tüübid

Valiku kriteeriumid

Omadused

Koormused

Deformatsioonid

Vajumiste hinnang

 

Vaivundamentidest lähemalt

Vaiade ja rostvärgi koostöö

Valemite rakendamine

 

Teadmiste kontroll

 

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab erinevate vundamentide tüüpide omadusi, oskab valida õiget vundamenti projekteerimise etapil, oskab arvutada koormusi vundamentide projekteerimisel, teab vundamendi deformatsioonide põhjustest ja oskab neid vältida, oskab planeerida õiget vaiade ja rostvärgi koostööd, oskab rakendada erinevaid valemeid vundamendi projekteerimisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

9,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks