Arhiivitud: Kaevetööd ehituses. Kaevude ja kraavide rajamise tehnoloogiad

KOOLITUSE KAVA

(15.12.2022)

 

Pinnasetööd

Kaevud

Kraavid

Nõlvad

Süvendid


Sulundseinad

Toestatud

Toestamata


Geotekstiilid

Rajamise tehnoloogiad

 


 

KOOLITUSE KAVA

(16.12.2022)

 

Kaevetööd ehituses. Pinnase tugevdamine

Kaevetööde variandid

Kihtide eraldamine

Pinnase tugevdamine ja tihendamine

Pinnase armeerimine

 

Ankrud ja pinnase ankurdamine

Arvutusnäited/arvutusskeemid

Tugevused

Koormused

Veesurve

Suluseina arvutamine

 

Kaevetööde kvaliteet. Geotehniline järelvalve ja kontroll

 

Teadmiste kontroll

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 20.12.2022-21.12.2022

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

+ km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks