Arhiivitud: Sprinklersüsteemid. Projekteerimine ja ehitus (EVS 12845/2015).

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Seadusandlus. Normatiivne baas

 

Sprinklersüsteemi projekteerimine ja ehitus

Sprinklerpead, nende liigitus ja tähistamine

Tööpõhimõte ja tüübid

Sprinkleripeade vahekaugused ja asetus

Ohuklassid

 

Hüdraulilise projekteerimise kriteeriumid

Juhtsõlmed. Tööpõhimõte ning ehitus

Süsteemi veevarustus. Pumplad ja pumbad

 

Süsteemi monitoorimine. Häire edastamine

Alarmide tähtsuse kvalifikatsioon

Kontrollitavad funktsioonid. Seadmete kontroll

 

Süsteemi üleandmise protseduurid

Hooldustoimingud. Ettevaatusabinõud hooldustöödel

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 17.12.2022

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km

3,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks