Piksekaitse. Maandamine. Liigpingekaitse. Nõuetest ja dokumenteerimisest põhjalikult.

Lühikirjeldus:

Koolitus annab ülevaate, kuidas tagada hoone kaitset äikesest tingitud mõjude vastu. Sealhulgas käsitletakse:

– Äikese levikut Eestis, võttes arvesse viimase aja kliimamuutustest tingitud äikese sagenemine

– Kaitset otsese välgutabamuse vastu, sh piksekaitsesüsteemide valiku põhimõtteid

– Kaitset äikesest ja muudest asjaoludest tingitud liigpingete vastu, sh liigpingekaitse valiku põhimõtteid

– Potentsiaalide ühtlustamist ja maandamist, sh maandusseadmete kavandamise põhimõtteid.

 

KOOLITUSE KAVA

 

Normdokumendid

Õigusaktid

Standardid

 

Äike

Äikese tekkemehhanismid

Ohud äikese korral

Äikesekliima Eestis

 

Piksekaitsesüsteemid

Piksekaitse vajaduse määramine (õigusakt, riskianalüüs, klassid)

Hoone kaitse ja sellel olevate tehnosüsteemide kaitse

Välgupüüdurite liigitus ja valik (loomulikud osad, võrk, piksevardad)

Kaitsetsoonide määramine (sfäär, kaitsenurk, võrgusilm)

Allaviigud (loomulikud osad, eraldi allaviigud, miinimumkaugused)

Eraldusvahemik, isoleeritud piksekaitse

Testimine ja dokumenteerimine

 

Maandusseadmed ja potentsiaaliühtlustussüsteemid

Maandusseadmete liigitus ja valik

Erinevate otstarvetega maandusseadmete ühildamine ja/või ühendamine

Piksekaitsest ja elektriohutusest tingitud nõuded

Potentsiaalide ühtlustamine ja tasandamine, lai maanduspaigaldis

Maandus- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide määramine

Maandustakistuse arvutamine, miinimumnõuded

Korrosiooni ja pinnase kergete mõju minimeerimine

Testimine ja dokumenteerimine

 

Liigpingekaitse elektripaigaldistes

Liigpingete tekkemehhanismid

Liigpingekaitsete liigitus, elektripaigaldise jagamine tsoonideks

Liigpingekaitsete töö erinevate võrkude puhul

Liigpingekaitsete valik eri tsoonides

Nõrkvoolusüsteemide kaitse

Päikeseelektrijaamade kaitse

 

Soovitused, enamlevinud vead

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks