Elektriturg, hinnad ja võrgutasud 2024. Reeglid ja kuidas vältida vigu

 

Võrguettevõtja peab oma teeninduspiirkonna elektrienergia võrgutasud (elektrituruseaduse § 71 lõikes 1 punktides 1-6 nimetatud võrgutasud) kooskõlastama Konkurentsiametiga enne nende kehtestamist ning lähtuma võrgutasude kujundamisel elektrituruseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest

Koolitus annab ülevaate elektrituru toimimisest ja hinnaregulatsiooni rakendamisest elektri sektoris

 

KOOLITUSE KAVA

 

Hinnaregulatsiooni alused

Euroopa Liidu regulatsioon

Eesti regulatsioon

Konkurentsi alane regulatsioon, sh, riigiabi.

Hinna arvutamine

Hinnaregulatsiooni spetsiifika

Peamised vead hindade arvutamisel

Elektrituru korraldus

Elektri hinna kujunemine turutingimustes

 

Teadmiste kontroll

Koolituse läbinu
1.Omab teadmisi hinnaregulatsiooni alustest EL-s
2.Omab teadmisi hinnaregulatsiooni alustest Eesti õigusruumis
3.Omab praktilisi teadmisi hinnaregulatsiooni rakendamisel
4.Omab kogemusi kuidas vältida võimalikke vigu hinnaregulatsioonis
5.Omab teadmisi elektrituru korraldusest ja elektri hinna kujunemisest turutingimustes
6.Omab teadmisi taotluste esitamiseks Konkurentsiametile

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

16.10.2024
230.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks