Kategooria Tulevased koolitused

 • XXI sajandi ehitus: Tehisintellekt (AI) kõigi ehitusprotsesside jaoks

  0 Lessons Original price was: 240.00 €.Current price is: 190.00 €.

    KIIRUSTAGE! Soodushind kehtib kuni 31.05.2024 Tehisintellekt (AI) on tänapäeval üks võimsamaid tööriistu ehitusprotsesside korrastamiseks, optimeerimiseks ja andmetöötluskulude vähendamiseks. AI-lahendusi kasutatakse paljudes valdkondades, sealhulgas ehituses: ehitusmaterjalide tootmisest kuni tehnosüsteemide ja […]

 • Kaugkütte turg ja hinnad 2024. Reeglid ja kuidas vältida vigu

  0 Lessons 230.00 

  Konkurentsiametiga peavad kooskõlastama müüdava soojuse piirhinna kõik soojusettevõtjad, kes müüvad soojust tarbijale või võrguettevõtjale või toodavad soojuse elektri ja soojuse koostootmise protsessis. Koolitusel annab lektor ülevaate hinnaregulatsiooni rakendamisest ja hindade […]

 • Elektriturg, hinnad ja võrgutasud 2024. Reeglid ja kuidas vältida vigu

  0 Lessons 230.00 

    Võrguettevõtja peab oma teeninduspiirkonna elektrienergia võrgutasud (elektrituruseaduse § 71 lõikes 1 punktides 1-6 nimetatud võrgutasud) kooskõlastama Konkurentsiametiga enne nende kehtestamist ning lähtuma võrgutasude kujundamisel elektrituruseadusest ja selle alusel kehtestatud […]

 • Vesi pinnases. Drenaažiehitus RIL 126-2020 alusel

  0 Lessons Original price was: 260.00 €.Current price is: 240.00 €.

  Koolitus sobib kutse taotlemiseks Eestis drenaažiehituse nõuded ja normid puuduvad, mistõttu kasutavad projekteerijad drenaažisüsteemide projekteerimisel Soome RIL 126-2020. See muutub RIL-i kohustuslikuks. Meie koolitus annab osalejatele praktilise lähenemise RIL 126-2020 […]

 • Elektriprojekt. Reeglid ja vead projekti koostamisel

  0 Lessons 230.00 

  Lühikirjeldus:  Koolitusel arutame projekteerimise ja projekti ekspertiisi küsimusi, kaalume viimaseid muudatusi seadusandluses ja olulisi juhiseid. Viimasel ajal on projektide koostamise käigus tekkinud järjest rohkem vigu ning loengus püüame analüüsida neist […]

 • Puitkonstruktsioonid. Projekteerimise ja arvutamise reeglid

  0 Lessons 220.00 

  Puit kui konstruktsioonimaterjal on igivana, kuid samas ka väga tänapäevane, sest tegemist on taastuva loodusliku ressursiga. Puidu kasutamisel ehituses tuleb selle asjaoluga leppida ning kasutada materjali tema omadusi arvestades. Käesoleva […]

 • Elektripaigaldise käit. Uuenenud standardist EVS-EN 50110-1:2023 põhjalikult

  0 Lessons Original price was: 260.00 €.Current price is: 240.00 €.

  Lühikirjeldus:  Alates 16.10.2023 hakkas kehtima uus elektripaigaldise käiduohutuse standard EVS-EN 50110-1:2023. Standard sätestab elektripaigaldiste ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded. Need kehtivad ka kõigi nii […]

 • Ehitusprojekt. Tuleohutuse osa

  0 Lessons 230.00 

  KOOLITUSE KAVA   Normviited. Üldised nõuded projektile Ehitise tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve Ehitise tuleohutuse tagamise põhimõtted Hoone eripärast lähtuvalt tuleohutuspõhimõtted Ehitise jagunemine tuletõkke sektsioonideks, tulepüsivuse ja tuletundlikkuse näitajad   Asendiplaan […]

 • Kiirgusohutuse täiendkoolitus meditsiini röntgenseadme kasutajale

  0 Lessons 220.00 

  Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused […]

 • Kiirgusohutusalane esmane koolitus

  0 Lessons 230.00 

  Lühikirjeldus: Esmase koolituse läbimise kohustus kuue kuu jooksul alates tööle asumisest tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk Kiirguse mõõtmine ja […]