Category Tulevased koolitused

 • Sarruste ja sarrustamise tehnoloogiad

  0 Lessons 170.00 

  KOOLITUSE KAVA   Ehituskonstruktsioonide tüübid. Sarrustamise eesmärgid Sarruste ja sarrustamise tehnoloogia. Nõuded ja standardid Sarruste omadused. Kuidas tagada selle pikema eluiga   Sarrustamistööde etapilisus Valmistamine Lõikamine Painutamine Komplekteerimine   Sarruste ja sarrustamiseks vajalike fiksaatorite paigaldamise reeglid Sarruste/sarruskarkasside kinnitamine Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimine ja parandamine Sarrustustöödele esitatavaid kvaliteedinõuded Ilmastikutingimuste mõju sarrustustöödele. Kaitse viisid   Teadmiste testimine

 • UUED NÕUDED suitsutõrjesüsteemide projekteerimisele, ehitamisele ja hooldamisele (EVS 919:2020)

  0 Lessons 170.00 

  KOOLITUSE KAVA   UUED normiviited        Suitsueemalduse eesmärk          Suitsutõrje (suitsueemalduse) lahendusviisid     Suitsutõrje käivitustasemed Suitsutõrjesüsteemi mooduse määramine   UUED suitsutõrje projekteerimisele esitatavad nõuded Suitsueemalduse eelprojekti sisu Suitsueemalduse põhiprojekti sisu   UUED üldnõuded Hoone jagamine suitsutsoonideks Loomuliku suitsueemalduse projekteerimine Mehaanilise suitsueemalduse projekteerimine Suitsueemalduse kompensatsiooniõhuavad Suitsueemaldus trepikodadest ja liftišahtidest Kohtsuitsueemaldus Suitsueemaldus liiklustunnelitest   Ülerõhku tekitavate süsteemide projekteerimine            Juhtimiskeskused. toiteallikad Suitsueemaldusseadmete paigaldamine              Suitsueemaldussüsteemi kasutuselevõtt Üleandmisdokumentatsioon      Suitsueemaldussüsteemi hooldus, korrashoid ja ülevaatus (kontroll)   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka […]

 • Torustike kaasaegsed paigaldamise ja renoveerimise tehnoloogiad

  0 Lessons 180.00 

  Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   I OSA – KAEVEVABA TEHNOLOOGIA   Kaevevaba tehnoloogiad. Valiku kriteeriumid Kaevevaba (NoDig) tehnoloogia rakendused. Valiku kriteeriumid AS Terrat kogemus osaluses FiSTT (Soome kaevevaba assotsiatsioon) liikmena ja koostöös rahvuvahelises ISTT organisatsioonis   Uue torustiku paigaldamine kaevevaba tehnoloogial Praktiline kogemus Eestist ja mujalt Suundpuurimise (HDD) tehnoloogia rakendustest   Torustike renoveerimine kaevevaba tehnoloogial Erinevate tehnoloogiate rakendamine Vanade torustike seisukorra hindamine. Lahendused torustike renoveerimiseks Olemasolevate raudbetoon – vaatluskaevude kaevevaba renoveerimise võimalused Arengud selle […]

 • Veebiseminar – Erisused korterelamute projekteerimisel. Praktilised näpunäited

  0 Lessons 170.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Pakume osalejatele praktilise kallakuga koolituse, mille käigus jagab lektor tema kogemusi korterelamute projekteerimisel, räägib optimaalsete lahenduste valikust ning vastuolust erinevate projektiosade puhul   KOOLITUSE KAVA   Projekteermistööde ettevalmistus ja läbiviimine Energiatõhususe nõuete mõju projekteerimisel Arhitektuurne optimeerimine   Praktilised näpunäited kandvate konstruktsioonide tüübide valikul piirdetarindite valikul korterelamu tehnosüsteemide valikul   Kõrghoone projekteerimise eripärad (sh. tuleohutusnõuded)   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka vene keeles 

 • Elektrooniline ehitisregister. Menetluse kord ja kasutajatugi

  0 Lessons 185.00 

  KOOLITUSE KAVA   Elektrooniline ehitisregister. Ehitise andmed EHR-i ülesehitus, registrisse kantud andmete tähendus Registri haldamine, kasutajate rollid   Taotluste ja dokumentide elektrooniline menetlus Teatiste, lubade, ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste e-menetlus Dokumentide koostamine, teatise ja loataotluse esitamine Vanade objektide ehituse ja ümberehituse registreerimine Esitatavad dokumendid. Failide formaat ja nimetus   Projekteerimistingimuste menetluse erisused   Teadmiste testimine