Category Tulevased koolitused

 • Hoonete energiatõhususe nõuded. Tark projekteerimine ja arvutamine

  0 Lessons 215.00 

  KOOLITUSE KAVA   I OSA Hoonete energiatõhususe nõuded ja arvutusmetoodika: Uued energiatõhususe nõuded ja mõisted Liginullenergianõuete majandusliku põhjendatuse ja tehnilise teostatavuse erandid Kesksed energiaarvutuse metoodika ja tõendamise muudatused Lihtsustatud tõendamismeetod – väikeelamu kalkulaator Õhupidavuse ja külmasildade käsitlemine energiaarvutuses   Kasutusloa energiamärgis ja energiakasutuse mõõtmise nõuded Eesti nõuded võrreldes naaberriikidega   II OSA Energiatõhususarv (ETA) Kuidas saadakse ja arvutamise põhimõtted Millest sõltub Tehnosüsteemid ja nende mõju ETA-le Arhitektuurse lahenduse mõju ETA-e Taastuvenergia ja selle mõju ETA-le […]

 • Veebiseminar – Ehituslik projekti- ja objektijuhtimine. Targad lahendused ja puudused dokumentide käitlemisel

  0 Lessons 190.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele väga praktilise kallakuga koolituse koos koolituse sees väikeste praktiliste ülesannete lahendamisega, millised pärast interaktiivselt koos lektoriga üle vaadatakse ja arutletakse   KOOLITUSE KAVA   Töövõtja ehituslepingus Enamlevinud lepingutüübid Tüüpsed Töövõtja kohustused ja riskid   Оbjektijuhi ja projektijuhi ülesanned Töö korraldamine objektil Meeskonna juhtimine ja ülesannete jaotus   Töö graafikutega Üldgraafik Ajagraafiku koostamine ja muutmine Ressurside, hangete, projekteerimise, rahavoogude, maksete sidumine ajagraafikuga   Objektinõupidamiste korraldamine   Ehitamise dokumenteerimine Ehitusdokumentide vormistamine […]

 • Hoonete kanalisatsioonisüsteemid. Õige rajamise reeglid

  0 Lessons 170.00 

  Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus:  koolituse eesmärk on vältida vigu hoone kanalisatsiooni kavandamisel ja rajamisel. Koolitusel käime läbi hoone kanalisatsiooniga seotud algtõed ja kummutame levinumad väärarusaamu. Tutvume erinevast materjalist süsteemidega ja nende kasutusvaldkondadega. Tutvustame müra- ja tuleviku tõkestamise võtted   KOOLITUSE KAVA   Nõuded hoone kanalisatsioonile Sissejuhatus teemasse “Hoone kanalisatsioon” Normdokumendid Standardid EVS-EN 1541; EVS-846; D1 Terminid   Nõuded materjalidele Kanalisatsioonisüsteemi materjalidest tingitud kasutusvaldkonnad Valiku kriteeriumid   Hoone kanalisatsioonisüsteemide paigutamise tehnoloogia Paigutamise põhimõtted Hoonekanalisatsiooni ventileerimine Torustiku […]

 • Veebiseminar – Omanikujärelevalve objektil. Seadus. Praktika. Vead

  0 Lessons 190.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele praktilise kallakuga koolituse, mille käigus selgitame teooriat ning arutame kogemust projektijuhtimise ning omanikujärelevalve teenuste osutamise aladel. Koolituse käigus esitame seadustikust tulevate dokumentide näidised.   KOOLITUSE KAVA   Omanikujärelevalve ning projektijuhi rollide selgitamine Omanikujärelevalve teenuste ulatus vastavalt ehitusseadistikule Järelevalveprotseduuride programmi koostamise juhend Mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise järelevalve   Ehitusdokumentatsiooni praktiline näide Projektijuhi teenuste kirjeldamine Tellija esindaja rollis Omanikujärelevalve ning projektijuhi teenuste osutajate tüüpilised vead   Teadmiste testimine     […]

 • Veebiseminar – Erisused korterelamute projekteerimisel. Praktilised näpunäited

  0 Lessons 170.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Pakume osalejatele praktilise kallakuga koolituse, mille käigus jagab lektor tema kogemusi korterelamute projekteerimisel, räägib optimaalsete lahenduste valikust ning vastuolust erinevate projektiosade puhul   KOOLITUSE KAVA   Projekteermistööde ettevalmistus ja läbiviimine Energiatõhususe nõuete mõju projekteerimisel Arhitektuurne optimeerimine   Praktilised näpunäited kandvate konstruktsioonide tüübide valikul piirdetarindite valikul korterelamu tehnosüsteemide valikul   Kõrghoone projekteerimise eripärad (sh. tuleohutusnõuded)   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka vene keeles 04.12.2020