Category Tulevased koolitused

 • Betoonkonstruktsioonide seisukorra hindamine

  0 Lessons 199.00 

  KOOLITUSE KAVA   Sissejuhatus Seisukorra hindamise alused Ettevalmistustööd, abivahendid, ohutustehnika Betoonkonstruktsioonide kahjustused   Mõõtmised objektil Mõõtmised laboris Jääkeluea arvutamine Aruande koostamine   Teadmiste testimine

 • Ehitusprojekti ekspertiis ja omanikujärelevalve. Praktilised näited

  0 Lessons 190.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Projekteerimise ja ehitustööde kvaliteetne teostamine ning hilisemate probleemide vältimine. Peamised aspektid ehitustööde kontrollimisel   KOOLITUSE KAVA   Ehitusprojektid ja ehitusprojektide ekspertiiside teostamine. Ehitusprojektides esinevad puudused Seadusandlus Kutsesüsteemi rakendumine Projekteerimine ehk projekteerimises esinevad vead Lähteandmed ja uuringute teostamine Tellija rolli tähtsus projekti realiseerimisel   Ehitusprojekti ekspertiiside teostamine […]

 • Katusepäev. Katuste A ja O: klassikalised ja kaasaegsed lahendused. Levinumad vead

  0 Lessons 210.00 

  Lühikirjeldus: Koolitusel tutvustatakse katuste, pööratud katuste, haljaskatuste, PVC katuste, viilkatuste, terrasside, sildade, käidavate tasapindade, parkimismajade kattest, tehnoloogiatest, projekteerimisest ja ehitusest omanikujärelevalve ja tootjate vaatenurgast. Osalejad saavad teada, mis juhtudel ja kuidas kasutada Polyurea katteid, PMMA vedelplast katteid uusehitustel ja vanade käidavate sildade, terrasside, katuste, parkimismajade  rekonstrueerimisel. Loeng praktilise suunaga ja […]

 • Välisseinte ja katuste soojusläbivus ning selle arvutus koos näidetega

  0 Lessons 190.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: koolituse läbinu saab aimu milliste standardite alusel arvutatakse välisõhuga kontaktis olevate piirete soojusläbivusi ja millised lähteandmeid selleks kasutama peaks. Koolituse läbinu teeb vahet homogeensel ja mittehomogeensel välispiirdel ja nende soojuläbivuse arvutamise vahel. Koolituse peamiseks eesmärgiks on osata kontrollida piirete soojusläbivuse arvutuse õigsuse põhimõtteid ja saada aimu […]

 • Hoonete energiatõhususe nõuded. Tark projekteerimine ja arvutamine

  0 Lessons 215.00 

  Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   I OSA Hoonete energiatõhususe nõuded ja arvutusmetoodika: Uued energiatõhususe nõuded ja mõisted Liginullenergianõuete majandusliku põhjendatuse ja tehnilise teostatavuse erandid Kesksed energiaarvutuse metoodika ja tõendamise muudatused Lihtsustatud tõendamismeetod – väikeelamu kalkulaator Õhupidavuse ja külmasildade käsitlemine energiaarvutuses   Kasutusloa energiamärgis ja energiakasutuse mõõtmise nõuded Eesti nõuded […]