Category Tulevased koolitused

 • Veebiseminar – Tsement ja betoon ehituses. Kivinemise protsessid. Mõju betooni omadustele

  0 Lessons 199.00 

  Lühikirjeldus:  Betoonisegu projekteerimisel ja betoonehitiste rajamisel sõltub tulemus oluliselt tsemendi liigist, betoonisegu koostisest aga olulisel määral tema paigaldamis- ja kivinemistingimustest. Mahumuutused, praod, madalad tugevus- ja püsivusnäitajad on sageli ebapädeva materjalide valiku ja puudulikult teostatud betoonitööde tagajärjeks   KOOLITUSE KAVA   Tsemendi liigid Portlandtsemendi klinker ja portlandtsement Portlandtsemendi eriliigid Portland-põlevkivitsement Portland-räbutsement […]

 • Veebiseminar – Puitmaterjalid ehituses ja nende püsivus. Puit ja liimpuit

  0 Lessons 199.00 

  Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   I OSA – Lembi-Merike Raado   Puude liigid. Puidu koostis ja struktuur Keemiline koostis Struktuur   Puittoodete mahu-, tugevus- ja püsivusnäitajate sõltuvus puu liigist ja kasvu- ning toodete ekspluatatsiooni tingimustest Veesisaldusest Temperatuurist UV- ja soojuskiirgusest   Bioloogiline korrosioon Keemiline püsivus Ilmastikukindlus   Täispuidu kasutus- […]

 • Betoonkonstruktsioonide seisukorra hindamine

  0 Lessons 199.00 

  Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Sissejuhatus Seisukorra hindamise alused Ettevalmistustööd, abivahendid, ohutustehnika Betoonkonstruktsioonide kahjustused   Mõõtmised objektil Mõõtmised laboris Jääkeluea arvutamine Aruande koostamine   Teadmiste testimine

 • Veebiseminar – Teetööd järelevalve vaatenurgas. Ajutine liikluskorraldus - Reeglid ja vead

  0 Lessons 199.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame ajutise liikluskorralduse tegevust reguleerivaid dokumente, toome näiteid praktikast ning arutame võimalike tulevikusuundumuste üle   KOOLITUSE KAVA   Nõuded ajutisele liikluskorraldusele Riigiteede ajutine liikluskorraldus Teetööde tehnilised kirjeldused Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord   Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused TarkTee keskkond […]

 • Kiirgusohutuse täiendkoolitus meditsiini röntgenseadme kasutajale (keskkonnaministri määrus nr. 57)

  0 Lessons 170.00 

  Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka vene keeles 31.05.2022