Category Tulevased koolitused

 • Tööstus- ja ärihoonete sisevalgustuse projekteerimine. Probleemid ja vead

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus: Räägime põhilistest nõuetest, tehnilistest lahendustest ja vigadest, mida projektides tehakse. Vastavalt soovile vaatleme lühidalt valgusarvutuste teostust DialuxEvo baasil ja kust leida abi küsimuste tekkimisel   KOOLITUSE KAVA   Sisevalgustuse standard. Nõuded tööstusobjektidel Projekti lähteülesande olulisus Valgustite valiku põhimõtted,  nende toimivusnäitajad Sisevalgustuse standardi 2022.a. nõuded   Valgustuse projekteerimine Millele pöörata […]

 • Veebiseminar – Ehitusjäätmete ja betooni taaskasutus. Tänapäeva ja tuleviku võimalused

  0 Lessons in 210.00 

  KOOLITUSE KAVA   Keskkonnamõju betooni tootmisel Keskkonnamõju ja betooni tarbimisega seotud tagajärjed maailmas   Ehitus- ja lammutusjäätmed. Olukord Eestis ja maailmas Ehitusmaavarade olukord maailmas ja Eestis (varud vs. Kaevandamine) Ehitus- ja lammutusjäätmete olukord Eestis koguteke taaskasutus ringlussevõtt Jäätmete sorimine ehitussektoris   Ehitus- ja lammutusjääkide väärindav taaskasutus. Tuleviku võimalused Hoone tavapärane […]

 • Kiirgusohutusalane esmane koolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

  0 Lessons in 200.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Esmase koolituse läbimise kohustus kuue kuu jooksul alates tööle asumisest tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka […]

 • Kaasaegsed rõhuvahesüsteemid/ülerõhk. Uus standard EVS EN 12101-13:2022 ja arvutused

  0 Lessons in 210.00 

  KOOLITUSE KAVA   Suitsutõrje süsteemide üldpõhimõtted Suitsutõrje reguleerimisala Uued standardid Suitsutõrje eesmärgid Suitsutõrje meetodid ehitises   Rõhuvahesüsteemide põhimõtted Reguleerimisala Rõhuvahesüsteemide põhimõtted, teoreetilised alused Rõhuvahesüsteemide projekteerimise kriteeriumid ja nõuded Rõhuvahesüsteemide komplektid (KITs) Praktilised näited Rõhuvahesüsteemide kasutuselevõtt (testimine ja mõõtmine) vastavalt EVS EN 12101-13:2022   Rõhuvahesüsteemide projekteerimine Uue standardi EVS EN 12101-13:2022 […]

 • Veebiseminar – Uus trend - tööstusreovete puhastus. Keskkonnasõbralikud lahendused

  0 Lessons in 230.00 

  KOOLITUSE KAVA   Reovete käitlus ja kvaliteedinõuded Eestis Reovete üldolukord Euroopas ja Balti riikides Reovete käitlust reguleeriv seadusandlus Reovete kvaliteedi näitajad   Tööstusreovete puhastamine Separatiivsed ja destruktiivsed puhastusprotsessid Tööstusreovete puhastamise põhivariandid Reovete puhastamise põhiprotsessid Tööstusreovete koostis Tööstusreovete toksilisus ja selle määramine Tööstusreovete puhastamise tehnoloogilised skeemid Tööstusreovete lokaalne eeltöötlus   Reovee […]