Category Tulevased koolitused

 • Ehituskonstruktioonide projekteerimise praktika. Näited ja tüüpilised vead

  0 Lessons 190.00 

  Lühikirjeldus:  Koolituses on kavas käsitleda erinevate konstruktsioonide projekteerimisel tehtud ebamõistlike ja vigaseid lahendusi konkreetsetete näidete baasil   KOOLITUSE KAVA   Ehituskonstruktsioonide koormuste määramine Probleemid koormuste määramisel Vahelagedes Katustel   Erinevate konstruktsioonide koormuskombinatsioonid Koormused, mida ei saa samaaegselt kasutada   Tüüpilised vead Maa aluste konstruktsioonide problemaatilised näited Teraskonstruktsioonide projektide problemaatilised näited […]

 • Piirdetarindite niiskusturvalisuse praktiline insenerarvutus programmide abil

  0 Lessons 190.00 

  KOOLITUSE KAVA   Piirdetarindite niiskusturvalisuse arvutuse põhimõtted Niiskustehnilise arvutuse läbimängimine Excel-tabeliga Piirdetarindites kondensaatvee tekkimis koguse arvutus Niiskusreziimi arvutus programmi abil Seinakonstruktsiooni „hingamine“ Kergplokkidel soojustussüsteemide niiskustehniline arvutus Lamekatuste niiskustehniline arvutus Puitkarkasshoonete niiskustehniline arvutus Kaldkatuse niiskustehniline arvutus Niiskusarvutuse erisused Kuulajate spetsiifiliste konstruktsioonide läbiarvutused   Teadmiste testimine

 • Veebiseminar – Nõuetekohane ehitamise dokumentatsioon. Päevikud. Aktid. Protokollid. Koostamise praktika

  0 Lessons 190.00 

  Lühikirjeldus:  Ehitusseadustik näeb ette ehitamise dokumenteerimise kohustust. Ehitusdokumentide puudulikus toob endaga palju vaidlusi ehitusprotsessi osapoolte vahel. Enda kaitsta saab juhul, kui dokumentide koostamisel teil on kõik selge. Selle protsessi hõlbustamiseks pakume teile praktilise kallakuga koolitust, mille käigus selgitame ehitusseadustikust ja määrusest tulenevaid nõudeid, jagame kogemusi ehitustehnilise dokumentatsiooni koostamisel, koostame neid […]

 • Vedelplast hüdroisolatsioon. Saksamaa kogemus

  0 Lessons 230.00 

  Rõdud, terrassid, parkimistasapinnad, katused ja pööratud katused vedelplastist. Probleemid ja lahendused   KOOLITUSE KAVA   I OSA – Vedelplast hüdroisolatsioon. Saksamaa insener-tehnilised lahendused – Lektor: Thorsten Hiedels (see loengu osa viiakse läbi inglise keeles)   Vedelplast kaasaegse materjalina Euroopa ja Saksamaa regulatsioonid vedelplast hüdroisolatsioonidele Võimalused ja erisused Euroopa ja Saksamaa […]

 • Veebiseminar – Raudbetoonkonstruktsioonid ja nende arvutamine

  0 Lessons 195.00 

  Lühikirjeldus:  Koolituse eesmärk on tuletada meelde baasteadmisi raudbetoonist ja tõsta ehitus-, projekti- ja objektijuhtide ning arhitektide erialast pädevust kokkupuutel nii uute kui ka olemasolevate raudbetoonkonstruktsioonidega   KOOLITUSE KAVA   Raudbetooni töötamise põhimõte  Betooni ja terasarmatuuri koostöö eeldused Betooni koostis ja struktuur   Betooni tugevusomadused, nende muutus ajas ja tugevust mõjutavad […]