Category Tulevased koolitused

 • Piirdetarindite niiskusreziimi insenerarvutus programmde abil

  0 Lessons 175.00 

  KOOLITUSE KAVA   Piirdetarindite niiskusturvalisuse arvutuse põhimõtted Niiskustehnilise arvutuse läbimängimine Excel-tabeliga Piirdetarindites kondensaatvee tekkimis koguse arvutus Niiskusreziimi arvutus programmi abil Seinakonstruktsiooni „hingamine“ Kergplokkidel soojustussüsteemide niiskustehniline arvutus Lamekatuste niiskustehniline arvutus Puitkarkasshoonete niiskustehniline arvutus Kaldkatuse niiskustehniline arvutus Niiskusarvutuse erisused Kuulajate spetsiifiliste konstruktsioonide läbiarvutused   Teadmiste testimine

 • Veebiseminar – Kiirgusohutusalane täiendkoolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

  0 Lessons 145.00 

  Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka vene keeles 14.06.2021 

 • Veebiseminar – Tee seisundinõuded ja korrashoid 2021.a. Riigiteede talihoolde järelevalve

  0 Lessons 180.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame talihoolde tegevust reguleerivaid dokumente, tutvustame kasutatavaid süsteeme, äppe ja seadmeid/vahendeid ning toome näiteid praktikast   KOOLITUSE KAVA   Tee seisundinõuded Juhend tee seisundi hindamiseks tehtavate mõõtmiste kohta Korrashoiu järelevalve juhend riigiteedel   Ülevaatuste korraldamine Tee nõuetele vastavuse hindamine kattega teedel kruusateedel teedel talvistes oludes rajatised teemaa   Liikluskorraldusvahendid Riigiteede seisundi puudused nende arvestuslikud ulatused ajad puuduse tähistamiseks ja kõrvaldamiseks Kergliiklusteede seisundi puudused nende arvestuslikud ulatused […]

 • Veebiseminar – Teetööde dokumenteerimine ja järelevalve

  0 Lessons 180.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame teetööde dokumenteerimist, dokumenteerimisel kasutatavat ehitustarkvara ning järelevalve roll dokumenteerimise juures   KOOLITUSE KAVA   Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri Dokumenteerimine vastavalt lepingutele enne ehitust ehituse ajal ja ka järgselt Tee-ehitustööde kontroll- ja vastuvõtutoimingud ning nende dokumenteerimine   Dokumenteerimisel kasutatav ehitustarkvara Tööde vastuvõtmine ja akteerimine Täiendav järelevalve poolne dokumenteerimine Ajutise liikluskorralduse dokumenteerimine Teetööde garantiiaegse ülevaatuse ja puuduste kõrvaldamise juhis   Näited praktikast   Teadmiste testimine

 • Maa-aluste rajatiste püsivus. Ankurdamise kuldsed reeglid

  0 Lessons 210.00 

  Lühikirjeldus:  Koolitus katab kõik tegevusalad, mis hõlmavad ankrute projekteerimist, paigaldamist ja järelevalvet. Selle koolituse juurde soovitatakse läbida ka koolituse “Pinnase mehaanilised omadused”, kus käsitletakse erinevate pinnasetüüpide/nidususe käsitlus ning antakse vastavad arvutusnäited rajatiste ankurdamisel. Koolitus planeeritakse 2021.a. juuli lõpuks. Käesoleva koolituse osaleja saab teisel koolitusel soodustuse   KOOLITUSE KAVA   Maa-alused rajatised Keldrid, tunnelid Mahutid Kommunikatsioonid   Maa-aluste rajatiste käitumist mõjutavad tegurid Pinnase – ja põhjavesi Üleslükke jõud Aktiiv – ja passiivsurve Vibratsioonid, jne. Rajatiste võimalikud […]