Energiatõhus hoone 2025: Ventilatsioonisüsteemid

Lektor: Tõnis Klaas

Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7, Zehnder Baltics OÜ

Koolitus viiakse läbi veebi keskkonnas, kestab 8 akad.tundi ja annab 3,78 TP

Koolituse vajadus on põhjendatud eriala spetsialistide täiendõppena: KVJ inseneri kutse taotlemiseks ja Ehitusjuhi tase 6 valitava kompetentsuse “Sisekliima tagamise süsteemide ehitamine” taastõendamiseks

_____________________________________________________________________________________________________________

Koolitusel saate põhjaliku teadmisi infrapunapaneelidega kiirguskütte ja -jahutussüsteemidetoimimise põhimõtetest, planeerimisest, dimensioneerimisest ning erinevatest lahendustest ja nende eelistest. Samuti käsitleme praktilisi näiteid ja arvutusmetoodikaid, mis aitavad teil teha teadlikke otsuseid oma projekti puhul

 

KOOLITUSE KAVA

Normatiivne baas. Energiatõhusa hoone uus direktiiv

Erinevate ventilatsioonisüsteemid ja nende valik

  • detsentraalsed süsteemid: dimensioneerimine, planeerimine, arvutusnäited
  • tsentraalsed süsteemid: dimensioneerimine, planeerimine, arvutusnäited

Ventilatsioonisüsteemide terviklahendused

Ventilatsiooniseadme valik, erinevad valiku parameetrid

Mürasummutus

Ventilatsioonisüsteemide paigaldus ja levinumad paigaldusvead

 

Teadmiste kontrolltest

Koolituse läbinu:
- teab ventilatsioonisüsteemide toimimise üldpõhimõtteid
- oskab ventilatsioonisüsteemide planeerimist ja dimensioneerimist
- oskab rakendada arvutusmetoodikaid
- oskab analüüsida ja hinnata ventilatsioonisüsteemide tomimist
- oskab avastada ja kõrvaldada võimalikke tekkinud tõrkeid süsteemide töös
- oskab vältida töös teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolituse korraldaja ja koolitaja teenusi, teste läbi viimist, tunnistust, TP-de arvutust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

25.09.2024
230.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Lektor: Tõnis Klaas

Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7, Zehnder Baltics OÜ

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks