Kaugkütte turg ja hinnad 2024. Reeglid ja kuidas vältida vigu

Konkurentsiametiga peavad kooskõlastama müüdava soojuse piirhinna kõik soojusettevõtjad, kes müüvad soojust tarbijale või võrguettevõtjale või toodavad soojuse elektri ja soojuse koostootmise protsessis.

Koolitusel annab lektor ülevaate hinnaregulatsiooni rakendamisest ja hindade kooskõlastamisest kaugküttes ja õpetab arvutada hindu vastavalt 2024 aastal kehtivatele nõuetele

 

KOOLITUSE KAVA

 

Hinnaregulatsiooni alused

Euroopa Liidu regulatsioon

Eesti regulatsioon

Konkurentsi alane regulatsioon

Hinna arvutamise alused

Hinnaregulatsiooni spetsiifika kaugküttes

Peamised vead hindade arvutamisel

Kulude jagamine soojuse- ja elektri koostootmisel

Kaugkütte piirkonnad

Soojuse tootmise regulatsioon

Kohaliku omavalitsuse roll kaugkütte regulatsioonis

 

Teadmiste kontroll

Koolituse läbinu

1. Omab teadmisi hinnaregulatsiooni alustest EL-s
2. Omab teadmisi hinnaregulatsiooni alustest Eesti õigusruumis.
3. Omab praktilisi teadmisi hinnaregulatsiooni rakendamisel.
4. Omab kogemusi kuidas vältida võimalikke vigu hinnaregulatsioonis.
5. Omab teadmisi kohalike omavalitsuste rollist kaugkütte sektoris.
6. Oskab esitada hinnataotlusi Konkurentsiametile

Tõend või tunnistus

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

08.10.2024
230.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks