Energiatõhus hoone 2025: KVJ süsteemid nõuete tagamiseks

Lektor: Tõnis Klaas

Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7, Zehnder Baltics OÜ

Koolitus viiakse läbi veebi keskkonnas, kestab 16 akad.tundi ja annab 7,56 TP

Koolituse vajadus on põhjendatud eriala spetsialistide täiendõppena: KVJ inseneri kutse taotlemiseks ja Ehitusjuhi tase 6 valitava kompetentsuse “Sisekliima tagamise süsteemide ehitamine” taastõendamiseks

_____________________________________________________________________________________________________________

Lühikirjeldus:

Koolitusel saate põhjaliku teadmisi infrapunapaneelidega kiirguskütte ja -jahutussüsteemide, ventilatsioonisüsteemide toimimise põhimõtetest, planeerimisest, dimensioneerimisest ning erinevatest lahendustest ja nende eelistest. Samuti käsitleme praktilisi näiteid ja arvutusmetoodikaid, mis aitavad teil teha teadlikke otsuseid oma projekti puhul

 

I PÄEV – 14.08.2024

Infrapunapaneelidega kiirguskütte ja -jahutussüsteemid. Terviklahendused

KOOLITUSE KAVA

Normatiivne baas

Toimimise põhimõtted

Insener-tehnilised lahendused

  • Erinevad kiirguskütte – ja jahutussüsteemide lahendused ja valik
  • Kiirguskütte – ja jahutussüsteemide planeerimine
  • Süsteemide dimensioneerimine, arvutusmetoodikad ja näited
  • Toimimine praktikas, soojuslik mugavus, energiasääst

Kiirguskütte – ja jahutussüsteemide paigaldus

Kiirguskütte – ja jahutussüsteemide juhtimise ja automaatika lahendused

 

II PÄEV – 25.09.2024

Ventilatsioonisüsteemid. Terviklahendused

 

KOOLITUSE KAVA

Normatiivne baas

Erinevate ventilatsioonisüsteemid ja nende valik

  • detsentraalsed süsteemid: dimensioneerimine, planeerimine, arvutusnäited
  • tsentraalsed süsteemid: dimensioneerimine, planeerimine, arvutusnäited

Ventilatsioonisüsteemide terviklahendused

Ventilatsiooniseadme valik, erinevad valiku parameetrid

Mürasummutus

Ventilatsioonisüsteemide paigaldus ja levinumad paigaldusvead

________________________________________________________________________________________________________

Registreerida ainult koolituse 1 päevaks vajuta SIIA

Registreerida ainult koolituse 2 päevaks vajuta SIIA

Koolituse läbinu:
- teab kiirguskütte – ja jahutussüsteemide, ventilatsioonisüsteemide toimimise üldpõhimõtteid
- oskab teostada kiirguskütte – ja jahutussüsteemide, ventilatsioonisüsteemide planeerimist ja dimensioneerimist
- oskab rakendada arvutusmetoodikaid
- oskab analüüsida ja hinnata kiirguskütte – ja jahutussüsteemide, ventilatsioonisüsteemide tomimist
- oskab avastada ja kõrvaldada võimalikke tekkinud tõrkeid süsteemide töös
- oskab vältida töös teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolituse korraldaja ja koolitaja teenusi, teste läbi viimist, tunnistust, TP-de arvutust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

14.08.2024 - 25.09.2024
380.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Lektor: Tõnis Klaas

Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7, Zehnder Baltics OÜ

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks