Energiatõhus hoone 2025: Infrapunapaneelidega kiirguskütte ja -jahutussüsteemid

Lektor: Tõnis Klaas

Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7, Zehnder Baltics OÜ

Koolitus viiakse läbi veebi keskkonnas, kestab 8 akad.tundi ja annab 3,78 TP

Koolituse vajadus on põhjendatud eriala spetsialistide täiendõppena: KVJ inseneri kutse taotlemiseks ja Ehitusjuhi tase 6 valitava kompetentsuse “Sisekliima tagamise süsteemide ehitamine” taastõendamiseks

_____________________________________________________________________________________________________________

Koolitusel saate põhjaliku teadmisi infrapunapaneelidega kiirguskütte ja -jahutussüsteemidetoimimise põhimõtetest, planeerimisest, dimensioneerimisest ning erinevatest lahendustest ja nende eelistest. Samuti käsitleme praktilisi näiteid ja arvutusmetoodikaid, mis aitavad teil teha teadlikke otsuseid oma projekti puhul

 

KOOLITUSE KAVA

Normatiivne baas. Energiatõhusa hoone uus direktiiv

Toimimise põhimõtted

Insener-tehnilised lahendused

  • Erinevad kiirguskütte – ja jahutussüsteemide lahendused ja valik
  • Kiirguskütte – ja jahutussüsteemide planeerimine
  • Süsteemide dimensioneerimine, arvutusmetoodikad ja näited
  • Toimimine praktikas, soojuslik mugavus, energiasääst

Kiirguskütte – ja jahutussüsteemide paigaldus

Kiirguskütte – ja jahutussüsteemide juhtimise ja automaatika lahendused

 

Teadmiste kontrolltest

Koolituse läbinu:
- teab kiirguskütte – ja jahutussüsteemide toimimise üldpõhimõtteid
- oskab teostada kiirguskütte – ja jahutussüsteemide planeerimist ja dimensioneerimist
- oskab rakendada arvutusmetoodikaid
- oskab analüüsida ja hinnata kiirguskütte – ja jahutussüsteemide tomimist
- oskab avastada ja kõrvaldada võimalikke tekkinud tõrkeid süsteemide töös
- oskab vältida töös teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolituse korraldaja ja koolitaja teenusi, teste läbi viimist, tunnistust, TP-de koguse

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

14.08.2024
230.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Lektor: Tõnis Klaas

Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7, Zehnder Baltics OÜ

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks