Search Courses

Arhiivitud: Veebiseminar – Ehitusmaksumus kui juhtimisinstrument. Kuidas planeerida ehituse tulu ja kulu

by anna 0 lessons 190.00 

Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Ehitusmaksumuse mõiste ja selle kujunemine; maksumuse komponendid Hind ja hinna kujunemine Kulud: mõistliku kalkuleerimise reeglid Eelarve ja kulukalkulatsioon teadliku arvutusena   Ehitusmaksumuse analüüs ja võrreldavus; klassifitseerimise olemus ja vajadus Klassifitseerimise põhimõtted Klassifitseerimise süsteemid ehituses ISO 12006-2 klassifitseerimise alusena   Ehitusmaksumus kui projekti juhtimisinstrument Hinna […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Kaasaegsed eluhoonete ventilatsioonisüsteemid. Kavandamine, paigaldamine, dokumenteerimine

by anna 0 lessons 185.00 

Korduv koolitus!   Eesmärk:  Kaasaegsed ventilatsioonisüsteemid ja nende paigaldus eluhoonetes Lühikirjeldus:  Kvaliteetne õhuvahetus on vajalik igas elamu- või majapidamisrajatises. Selleks tuleb arvutada selle parameetrid ja koostada diagrammi õhuvoolu läbimise kohta ruumis. Koolitusel räägitakse teile, kuidas ventilatsioonisüsteemid on kavandatud, ja loetleme, millistele regulatiivsetele dokumentidele tuleks tugineda. Samuti saate teada, kuidas valida […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Kaugjahutuse süsteemid. Tehnoloogia, areng ning tulevikuperspektiivid Eestis

by anna 0 lessons 185.00 

Eesmärk:  Anda teadmisi tänapäevastest kaugjahutuse süsteemidest, nende projekteerimisest, tootmisest, tarbimisest ja võrgust Lühikirjeldus:  Tutvustatakse kaugjahutuse torustike kavandamise põhimõtteid ja kuidas valida õiget lahendust iga projekti puhul. Antakse ülevaade kaugjahutuse arengust Eestist. Selle teemaga lähemalt saate tutvuda SIIN»   KOOLITUSE KAVA   Mis on Kaugjahutus Mis komponentidest see koosneb Materjalide variandid […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Raudbetoon-suurpaneelelamute piirdetarindid. Renoveerimisvajadus, lahendused ja toimivus. Ehitustehnilised probleemid ja võimalused

by anna 0 lessons 205.00 

Eesmärk:  Tõsta olemasolevate vanemate raudbetoon-suurpaneelelamute renoveerimisprojektide koostajate ja hoonete auditite teostajate erialast pädevust ning anda neile uut, teadmistepõhist infot Lühikirjeldus:  Vananevate raudbetoon-suurpaneelelamute (eelkõige Mustamäe tüüpseeria 464 aga ka Õismäe, Lasnamäe, Tartu Annelinn, Pärnu Mai piirkonda, Kirde-Eesti linnad) peamised ehitustehnilised probleemid kehv sisekliima (ebapiisav õhuvahetus, soojuslik  mugavus), suured soojuskaod nii läbi piirdetarindite kui ka […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Soojussõlmede kaasaegsed lahendused. Nõuded EJKÜ 2019 aasta juhendmaterjali järgi

by anna 0 lessons 180.00 

Lühikirjeldus:  Tutvustame uuemaid trende, võimalusi ja normatiive mida tegelikkuses rakendada, s.h soojussõlme komplektset dimensioneerimist. Ka leiavad kajastust enimlevinud vead ja arusaamatused ehitusprotsessis. Koolitus sisaldab soojussõlme dimensioneerimise ja seadmete valiku arvutusprogrammi (eesti-, inglise-, ja venekeelsena) tutvustust. Programmi annab kasutamiseks Eesti Termotehnika AS eeldusel et selle kasutajail on ka tegelik kompetents ja […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Kaugküttetorustike kavandamine. Projekteerimise ja paigaldamise kuldsed reeglid

by anna 0 lessons 185.00 

Eesmärk:  Anda teadmisi tänapäevastest kaugküttesüsteemidest, nende projekteerimisest, erinevatest variantidest, süsteemi valikust ja süsteemide arvutustest Lühikirjeldus:  Tutvustatakse kaugküttetorustike kavandamise põhimõtted ja kuidas valida õige lahendus iga projekti puhul. Näidatakse, mida ja kuidas tuleb arvutada, et oleks tagatud kaugküttesüsteemi kindlus. Erineva temperatuuriga võrgud   KOOLITUSE KAVA   Mis on Kaugküttetorustik Mis komponentidest […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Puit- ja liimpuitkonstruktsioonid. Konstrueerimisest ehitamiseni

by anna 0 lessons 185.00 

KOOLITUSE KAVA   Puit kui looduslik ehitusmaterjal Puidu eripärad, mida tuleb projekteerimisel ja ehitamisel arvestada Eesti Vabariigi Standard: Puitkonstruktsioonide projekteerimine Kasutuspiirseisund – läbipainded ja lagede kõikumine   Puitkonstruktsioonide liited ja liitedetailid Naelad, kruvid, poldid ning nende kasutamise reeglid Puitkonstruktsioonides kasutatavad terasest taridetailid   Puitkarkasshoonete konstrueerimine Kasutatavad puitmaterjalid, soojustused ja plaadid […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Ajutine liikluskorraldus. Teooria. Praktika. Vigade käsitlemine

by anna 0 lessons 180.00 

Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Maanteeameti juhend MA 2018-009 „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ Nõuded ajutisele liikluskorraldusele, MKM määrus nr 43   Ülevaade peamistest vajakajäämistest Ajutise liikluskorralduse joonistel Ajutise liikluskorralduse projektides   Ajutine liikluskorraldus töös olevatel riigiteede ehitusobjektidel Analüüs Tagasiside   Teadmiste testimine

Sarruste ja sarrustamise tehnoloogiad

by anna 0 lessons 180.00 

KOOLITUSE KAVA   Ehituskonstruktsioonide tüübid. Sarrustamise eesmärgid Sarruste ja sarrustamise tehnoloogia. Nõuded ja standardid Sarruste omadused. Kuidas tagada selle pikema eluiga   Sarrustamistööde etapilisus Valmistamine Lõikamine Painutamine Komplekteerimine   Sarruste ja sarrustamiseks vajalike fiksaatorite paigaldamise reeglid Sarruste/sarruskarkasside kinnitamine Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimine ja parandamine Sarrustustöödele esitatavaid kvaliteedinõuded Ilmastikutingimuste mõju […]

Arhiivitud: Veebiseminar – Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika. Targad lahendused ja skeemid

by anna 0 lessons 185.00 

Korduv koolitus!   Eesmärk:  Tagada ehitatavate ja renoveeritavate hoonete tehnosüsteemide tegelik efektiivse koostöö ja tõhusus kasutades tänapäeva hooneautomaatika võimalusi. Mis saab muutuda hoonete haldamises ja projekteerimises seoses „Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega“( mis jõustub 19.10.2020)  ja mida kõike juba toob kaasa „EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/844 energiatõhususe […]