Seminarid

 • Nõuded energiatõhusa hoone valgustuspaigaldisele. Valgustusprojekt ja projekti vead

  0 Lessons 210.00 

  Lühikirjeldus:  Uus, äsja ilmunud standard EVS-EN 12464-1:2021 täpsustab oluliselt ruumide valgustuse nõudeid ning loengul saavad osalejad sellest ülevaate. Käsitleme tüüpilisi vigu valgustusprojektides (vale hooldeteguri valik ja leedvalgustuse eripära, mida ei arvestata jms) ja anname soovitusi, kuidas vältida vigu. Seletatakse, miks tuleb leedvalgustust olulistes ruumides juhtida ning kuidas valida lihtsaimaid erinevate […]

 • Tehnosüsteemide kaasaegsed isolatsiooni tehnoloogiad. Projekteerimis- ja ehitusvead

  0 Lessons 210.00 

  Lühikirjeldus: Isolatsiooni kaasaegne mõte kõige sagedamini ongi energiatõhusus. Õieti tehtud ja energiatõhus tehnosüsteemide isolatsioon on nõutud null- ja liginullenergia hoonete ehitamisel, et energia jaotus hoones oleks õige ja energiakasutus tõhus, aga ka kasulik teiste energiaklassidega hoonetes, sest aitab kulutusi kokku hoida. Õieti ja õigetest materjalidest isolatsioon säästab raha iga päev […]

 • Veebiseminar – Tehnosüsteemide kaasaegsed isolatsiooni tehnoloogiad. Projekteerimis- ja ehitusvead

  0 Lessons 210.00 

  Lühikirjeldus: Isolatsiooni kaasaegne mõte kõige sagedamini ongi energiatõhusus. Õieti tehtud ja energiatõhus tehnosüsteemide isolatsioon on nõutud null- ja liginullenergia hoonete ehitamisel, et energia jaotus hoones oleks õige ja energiakasutus tõhus, aga ka kasulik teiste energiaklassidega hoonetes, sest aitab kulutusi kokku hoida. Õieti ja õigetest materjalidest isolatsioon säästab raha iga päev […]

 • Ehitusdrenaaž. Targad lahendused ja enamlevinud vead

  0 Lessons 170.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Ehitise püsivus oleneb suuresti vundamendist. Samas vundamendi ehitamisel on väga suur tähtsus pinnasel ja selle veerežiimi reguleerimisel. Pinnaseniiskust saab optimaalseks reguleerida drenaažiga. Selle koolitusega tutvustame kuivendamise ajalugu, kasutatavaid tehnoloogiaid ja materjale ning innovatiivseid meetodeid ehitiste niiskusrežiimi hoidmisel optimaalsel tasandil   KOOLITUSE KAVA   Vesi pinnases. Kuidas […]

 • Põrandad liginullenergia hoones. Soojusläbivuse arvutamine ja näited

  0 Lessons 199.00 

  Lühikirjeldus: Põrandate soojusläbivuse arvutamine erineb oluliselt välisseinte ja katuse soojusläbivuse arvutustest. Oskamatusest esineb projektides ja energiamärgistes selles osas palju puuduseid. Koolituse läbinu oskab peale koolituse läbimist arvutada pinnasel oleva põranda soojusläbivust ning saab aru kui kütmata keldri kohal oleva põranda soojusläbivus on valesti teostatud. Samuti oskab koolituse läbinu arvutada hinnata kui paksu […]