Seminarid

 • Veebiseminar – Tee seisundinõuded ja korrashoid 2021.a. Riigiteede talihoolde järelevalve

  0 Lessons 180.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame talihoolde tegevust reguleerivaid dokumente, tutvustame kasutatavaid süsteeme, äppe ja seadmeid/vahendeid ning toome näiteid praktikast   KOOLITUSE KAVA   Tee seisundinõuded Juhend tee seisundi hindamiseks tehtavate mõõtmiste kohta Korrashoiu järelevalve juhend riigiteedel   Ülevaatuste korraldamine Tee nõuetele vastavuse hindamine kattega teedel kruusateedel teedel talvistes oludes rajatised teemaa   Liikluskorraldusvahendid Riigiteede seisundi puudused nende arvestuslikud ulatused ajad puuduse tähistamiseks ja kõrvaldamiseks Kergliiklusteede seisundi puudused nende arvestuslikud ulatused […]

 • Veebiseminar – Teetööde dokumenteerimine ja järelevalve

  0 Lessons 180.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame teetööde dokumenteerimist, dokumenteerimisel kasutatavat ehitustarkvara ning järelevalve roll dokumenteerimise juures   KOOLITUSE KAVA   Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri Dokumenteerimine vastavalt lepingutele enne ehitust ehituse ajal ja ka järgselt Tee-ehitustööde kontroll- ja vastuvõtutoimingud ning nende dokumenteerimine   Dokumenteerimisel kasutatav ehitustarkvara Tööde vastuvõtmine ja akteerimine Täiendav järelevalve poolne dokumenteerimine Ajutise liikluskorralduse dokumenteerimine Teetööde garantiiaegse ülevaatuse ja puuduste kõrvaldamise juhis   Näited praktikast   Teadmiste testimine

 • Maa-aluste rajatiste püsivus. Ankurdamise kuldsed reeglid

  0 Lessons 210.00 

  Lühikirjeldus:  Koolitus katab kõik tegevusalad, mis hõlmavad ankrute projekteerimist, paigaldamist ja järelevalvet. Selle koolituse juurde soovitatakse läbida ka koolituse “Pinnase mehaanilised omadused”, kus käsitletakse erinevate pinnasetüüpide/nidususe käsitlus ning antakse vastavad arvutusnäited rajatiste ankurdamisel. Koolitus planeeritakse 2021.a. juuli lõpuks. Käesoleva koolituse osaleja saab teisel koolitusel soodustuse   KOOLITUSE KAVA   Maa-alused rajatised Keldrid, tunnelid Mahutid Kommunikatsioonid   Maa-aluste rajatiste käitumist mõjutavad tegurid Pinnase – ja põhjavesi Üleslükke jõud Aktiiv – ja passiivsurve Vibratsioonid, jne. Rajatiste võimalikud […]

 • Veebiseminar – Teetööd järelevalve vaatenurgas. Ajutine liikluskorraldus - Reeglid ja vead

  0 Lessons 180.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame ajutise liikluskorralduse tegevust reguleerivaid dokumente, toome näiteid praktikast ning arutame võimalike tulevikusuundumuste üle   KOOLITUSE KAVA   Nõuded ajutisele liikluskorraldusele Riigiteede ajutine liikluskorraldus Teetööde tehnilised kirjeldused Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord   Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused TarkTee keskkond Ajutise liikluskorralduse kitsaskohad ning võimalikud lahendused Ajutise liikluskorralduse võimalikud tulevikusuunad   Näited praktikast – järelevalve poolt avastatud vead   Teadmiste testimine

 • Veebiseminar – Teedevaldkonna järelevalve ning uued tehnoloogiad

  0 Lessons 180.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus:  Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame teedevaldkonna (ehitus/hoole) omanikujärelevalve tegevust reguleerivaid dokumente ning uudistame, milliseid uusi tehnoloogilisi lahendusi on järelevalvel võimalik oma töös kasutada   KOOLITUSE KAVA   Omanikujärelevalve rolli selgitamine Omanikujärelevalve teenusest vastavalt ehitusseadistikule   Teedevaldkonna omanikujärelevalve tegevusse puutuvad dokumendid Teedevaldkonna omanikujärelevalve traditsioonilised ja ka uudsed töövahendid Teedevaldkonna omanikujärelevalve poolt kasutust leidvad tehnoloogilised rakendused ja keskkonnad   Avastatud tüüpilised ja ka ebatüüpilised vead   Teadmiste testimine