Seminarid

 • Ebaseaduslike ehitise seadustamine. Loa menetlus

  0 Lessons 185.00 

  KOOLITUSE KAVA   Ehitis ja menetlusvorm Ehitise mõiste Ehitise formaalne ja materiaalne õigusvastasus Menetlusvormi valik seadustamisel – detailplaneering, projekteerimistingimused või ettekirjutus Auditi muutunud nõuded   Ehitus- ja kasutusteatised. Loa menetlus Ehitusteatise ja ehitusloa menetluse põhimõtted – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine Ehitusprojekti muudatus, loa kehtetuks tunnistamine   Kasutusteatise ja kasutusloa menetlus Kasutusloa ja kasutusteatise menetluse põhimõtted – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine Kasutusloa kehtetuks tunnistamine   Riiklik järelevalve ja vastutus Korrakaitseseaduse põhimõtted Asendustäitmise ja sunniraha seadus Ametniku ettekirjutus ja […]

 • Elektrooniline ehitisregister. Menetluse kord ja kasutajatugi

  0 Lessons 185.00 

  KOOLITUSE KAVA   Elektrooniline ehitisregister. Ehitise andmed EHR-i ülesehitus, registrisse kantud andmete tähendus Registri haldamine, kasutajate rollid   Taotluste ja dokumentide elektrooniline menetlus Teatiste, lubade, ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste e-menetlus Dokumentide koostamine, teatise ja loataotluse esitamine Vanade objektide ehituse ja ümberehituse registreerimine Esitatavad dokumendid. Failide formaat ja nimetus   Projekteerimistingimuste menetluse erisused   Teadmiste testimine

 • Hoonete fassaadid. Projekteerimis- ja ehitusvead omanikujärelevalve vaatenurgast

  0 Lessons 180.00 

  KOOLITUSE KAVA   Krohv-, kivi-, looduskivi fassaadid, tuulduvad fassaadid, puitvoodrilauast fassaadid-, sandwich-paneelidest fassaadid. Nende projekteerimis-ja ehitusvead Väliskeskkonna ja valitud projektlahenduste mõju fassaadidele Talvised krohvimistööd Külmakindlus ja selle mõju krohvfassaadi ajalisele kestvusele ja hoone toimivusele Valed lahendused vee ja niiskuskahjustuste tekkeks fassaadil Fassaadide kinnitusvahendid ja nendega kaasnevad probleemid Kõrghoonete fassaadid Mere äärsete ehituste fassaadid Hoone niiskustehniline toimivus (niiskus, vesi, hallitus jt.) Tervist kahjustavad tööd ja terviseriskid   Teadmiste kontroll     Sama koolitus toimub ka vene […]

 • Ehitustehnilised kohtuekspertiisid

  0 Lessons 180.00 

  Lühikirjeldus:  Koolitus eesmärgiks on anda ülevaade ehitise erakorralise auditi koostamise meetoditest ning nende rakendamisega seotud probleemidest. Loengu esimene osa keskendub projekteerimisvigade tagajärgedele. Loengu teises osas käsitletakse ehitusvigade ja ehituslike puuduste tuvastamisega seotud probleeme   KOOLITUSE KAVA   Ehitustehniline ekspertiis või ehitise erandkorraline audit Kohtuekspertiisi määramine Kohtuekspertiisi ettevalmistamine Kohtuekspertiisi teostamine   Eksperdi pädevus küsimustele vastamisel Ekspertarvamuse koosseis Eksperdi vastutus   Asjatundja arvamuse ja kohtuekspertiisi erisused Puuduste likvideerimise maksumusekspertiis Ehituslik puudus või ehitusviga Varjatud puudus   Hea […]

 • Sarruste ja sarrustamise tehnoloogiad

  0 Lessons 170.00 

  KOOLITUSE KAVA   Ehituskonstruktsioonide tüübid. Sarrustamise eesmärgid Sarruste ja sarrustamise tehnoloogia. Nõuded ja standardid Sarruste omadused. Kuidas tagada selle pikema eluiga   Sarrustamistööde etapilisus Valmistamine Lõikamine Painutamine Komplekteerimine   Sarruste ja sarrustamiseks vajalike fiksaatorite paigaldamise reeglid Sarruste/sarruskarkasside kinnitamine Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimine ja parandamine Sarrustustöödele esitatavaid kvaliteedinõuded Ilmastikutingimuste mõju sarrustustöödele. Kaitse viisid   Teadmiste testimine