Seminarid

 • Soojussõlmede kaasaegsed lahendused. Nõuded EJKÜ 2019 aasta juhendmaterjali järgi

  0 Lessons 180.00 

  Lühikirjeldus:  Tutvustame uuemaid trende, võimalusi ja normatiive mida tegelikkuses rakendada, s.h soojussõlme komplektset dimensioneerimist. Ka leiavad kajastust enimlevinud vead ja arusaamatused ehitusprotsessis. Koolitus sisaldab soojussõlme dimensioneerimise ja seadmete valiku arvutusprogrammi (eesti-, inglise-, ja venekeelsena) tutvustust. Programmi annab kasutamiseks Eesti Termotehnika AS eeldusel et selle kasutajail on ka tegelik kompetents ja vajadus sellise projekteerimistööriista järele. Võimalus on saada see tasuta. Programmi, kasutavad põhimõtteliselt (kõll omale kohendatud viisil) kolm Eesti peamist soojussõlmede valmistajat ja paljud projekteerijaid   […]

 • Veebiseminar – Kaugküttetorustike kavandamine. Projekteerimise ja paigaldamise kuldsed reeglid

  0 Lessons 185.00 

  Eesmärk:  Anda teadmisi tänapäevastest kaugküttesüsteemidest, nende projekteerimisest, erinevatest variantidest, süsteemi valikust ja süsteemide arvutustest Lühikirjeldus:  Tutvustatakse kaugküttetorustike kavandamise põhimõtted ja kuidas valida õige lahendus iga projekti puhul. Näidatakse, mida ja kuidas tuleb arvutada, et oleks tagatud kaugküttesüsteemi kindlus. Erineva temperatuuriga võrgud   KOOLITUSE KAVA   Mis on Kaugküttetorustik Mis komponentidest see koosneb Materjalide variandid Eelisoleeritud painutatavad torustikud Kanalis, hoonetes, maapealsete torude erisused Mis on seotud süsteem   Standardid (millest lähtuda?)   Eelisoleeritud süsteemi põhimõtted Seotud […]

 • Puit kui looduslik ehitusmaterjal. Praktilised lahendused puitkonstruktsioonide ehitamisel

  0 Lessons 185.00 

  KOOLITUSE KAVA   Puit kui looduslik ehitusmaterjal Puidu eripärad, mida tuleb projekteerimisel ja ehitamisel arvestada Eesti Vabariigi Standard: Puitkonstruktsioonide projekteerimine Kasutuspiirseisund – läbipainded ja lagede kõikumine   Puitkonstruktsioonide liited ja liitedetailid Naelad, kruvid, poldid ning nende kasutamise reeglid Puitkonstruktsioonides kasutatavad terasest taridetailid   Puitkarkasshoonete konstrueerimine Kasutatavad puitmaterjalid, soojustused ja plaadid   Liimpuitkonstruktsioonide konstrueerimine Raamide erinevad staatilised arvutusskeemid Kasutatavad terasest taridetailid   Teadmiste testimine

 • Veebiseminar – Ajutine liikluskorraldus. Teooria. Praktika. Vigade käsitlemine

  0 Lessons 180.00 

  Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Maanteeameti juhend MA 2018-009 „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ Nõuded ajutisele liikluskorraldusele, MKM määrus nr 43   Ülevaade peamistest vajakajäämistest Ajutise liikluskorralduse joonistel Ajutise liikluskorralduse projektides   Ajutine liikluskorraldus töös olevatel riigiteede ehitusobjektidel Analüüs Tagasiside   Teadmiste testimine

 • Sarruste ja sarrustamise tehnoloogiad

  0 Lessons 170.00 

  KOOLITUSE KAVA   Ehituskonstruktsioonide tüübid. Sarrustamise eesmärgid Sarruste ja sarrustamise tehnoloogia. Nõuded ja standardid Sarruste omadused. Kuidas tagada selle pikema eluiga   Sarrustamistööde etapilisus Valmistamine Lõikamine Painutamine Komplekteerimine   Sarruste ja sarrustamiseks vajalike fiksaatorite paigaldamise reeglid Sarruste/sarruskarkasside kinnitamine Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimine ja parandamine Sarrustustöödele esitatavaid kvaliteedinõuded Ilmastikutingimuste mõju sarrustustöödele. Kaitse viisid   Teadmiste testimine