Courses

 • Teede stabiilsusarvutused. Projekteerimisnormid ja erilahendused

  0 Lessons in 90.00 

  Lühikirjeldus:  Koolituse käigus arutleme geoloogliste uuringute juhendite üle, käsitleme stabiilsus ja vajumisarvutuste nõudeid ning Rail Baltica viaduktidele välja töötatud lahendusi, mida pole varem Eestis tehtud. Koolituse vajadus on põhjendatud muutuvate nõuetega ning muutunud ehitusturu fookusega   KOOLITUSE KAVA   Geoloogliste uuringute valik   Projekteermisnormid ja kõrged mulded Teemulde stabiilsus ja […]

 • Komposiitkonstruktsioonid ehituses. Teras. Puit. Betoon

  0 Lessons in 230.00 

  KOOLITUSE KAVA   Komposiitmaterjalid ehituses Kasutamise valdkonnad   Komposiitkonstruktsioonide töötamise põhimõte Nihkepinged paindel   Teras-betoonkomposiit Terastalade ja raudbetoonplaadi töötamine ühtse ristlõikena   Puit-betoonkomposiit Puittalade ja raudbetoonplaadi töötamine ühtse ristlõikena   Tüüpilised lahendused   Teadmiste test

 • Kortermajade rekonstrueerimine. Konstruktsioonide muutmise saladused

  0 Lessons in 240.00 

  Lühikirjeldus:  Koolitusel käsitletakse eelmise sajandi alguses ehitatud hooneid, sealhulgas Lenderi maja, mis on puitmaja kahe puidust trepikojaga ja Tallinna maja, mis on puitmaja ühe kivitrepikojaga. Lisaks toome näiteid Stalini-aegsete majade ja natuke ka hilisemate monteeritavate raudbetoonelementidest majade rekonstrueerimise kohta   KOOLITUSE KAVA   KORTERMAJADE REKONSTRUEERIMINE   Koolitusel käsitletakse järgnevaid teemasid: vahelagede konstruktsioonide muutmine […]

 • Puitkonstruktsioonid. Projekteerimise ja arvutamise reeglid

  0 Lessons in 230.00 

  KOOLITUSE KAVA   Puidu ja puidupõhiste materjalide omadused Mehaanilised omadused Füüsikalised omadused   Puitkonstruktsioonide projekteerimise alused Puitkonstruktsioonide arvutamine Kandepiirseisund Kasutuspiirseisund Arvutusnäide   Puitkonstruktsioonide liidete arvutamine Terasest taridetailid   Teadmiste testimine

 • Kõrghoonete tuleohutus projekteerimisel ja ehitamisel

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus:  koolituse kava on koostatud kõrghoonete tuleohutuse standardi alusel   KOOLITUSE KAVA   Normiviited. Üldised nõuded kõrghoonetele Oluliste tuleohutusnõuete tagamine Kandevõime tagamine Nõuded tarinditele ja pinnakihtidele   Tule ning suitsu tekkimise ja leviku takistamine Tuletõkkesektsioonide moodustamine Nõuded evakuatsioonile Evakuatsioonipääsud Väljumistee ja evakuatsioonipääsu mõõtmed ja tingimused Trepid ja trepikojad   Nõuded […]

 • Elektripaigaldise käit. Uuenenud standardist EVS-EN 50110-1:2023 põhjalikult

  0 Lessons in 260.00 

  Lühikirjeldus:  Alates 16.10.2023 hakkas kehtima uus elektripaigaldise käiduohutuse standard EVS-EN 50110-1:2023. Standard sätestab elektripaigaldiste ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded. Need kehtivad ka kõigi nii mitteelektritööde (nt õhu- või kaabelliinide läheduses tehtavate ehitustööde) kui ka elektritööde kohta, kui on tegemist elektrilise ohuga. https://www.evs.ee/et/evs-en-50110-1-2023 EN 50110-1-2023 […]

 • Edukas ehitusjuhtimine. Reeglid ja levinumad vead teede- ja raudtee-ehituse korraldamisel

  0 Lessons in 220.00 

  Lühikirjeldus:  Koolitusel annab lektor objekti- ja projektijuhtidele ning ka teistele ehitusala spetsialistidele detailise ülevaate teede ja raudtee ehitustööde läbiviimisest, korraldusest ja juhtimisest   KOOLITUSE KAVA   Ehitusjuhtimise tegevuse regulatsioon Teede ja raudtee ehitustöödeks ettevalmistus Ehitusprojekti ettevalmistusprotsess Ehitusmaterjalide valik vastavalt tööde olemusele Teede ja raudtee ehitustööde eripärad ning nendega arvestamine projektis […]

 • Kiirgusohutuse täiendkoolitus meditsiini röntgenseadme kasutajale

  0 Lessons in 220.00 

  Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka vene keeles 12.04.2024

 • Kiirgusohutusalane esmane koolitus

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus: Esmase koolituse läbimise kohustus kuue kuu jooksul alates tööle asumisest tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka vene keeles 22.03.2024

 • Elektripaigaldise käit. Uuenenud standardist EVS-EN 50110-1:2023 põhjalikult (s)

  0 Lessons in 260.00 

  Lühikirjeldus:  Alates 16.10.2023 hakkas kehtima uus elektripaigaldise käiduohutuse standard EVS-EN 50110-1:2023. Standard sätestab elektripaigaldiste ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded. Need kehtivad ka kõigi nii mitteelektritööde (nt õhu- või kaabelliinide läheduses tehtavate ehitustööde) kui ka elektritööde kohta, kui on tegemist elektrilise ohuga. https://www.evs.ee/et/evs-en-50110-1-2023 EN 50110-1-2023 […]