Courses

 • Puithoonete biokahjustused. Põhjused ja kaitse võimalused

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus: Koolituse käigus käsitletakse järgmisi küsimusi: Miks puitmaterjalid kahjustuvad Mis on bioloogilise kahjustuse olemus Milliseid tehnoloogiaid saab kasutada puitkonstruktsioonide kaitsmiseks ja taastamiseks Kuidas saab konserveerida puitkonstruktsioone Oma teadmisi jagavad ehitusmaterjalide kasutamise ja konserveerimise spetsialistid ja teadlased   KOOLITUSE KAVA I osa – Lembi-Merike Raado   Puude liigid. Klassifikatsioonid. Standardid Puidu […]

 • Omanikujärelevalve objektil. Seadus. Praktika. Vead

  0 Lessons in 220.00 

  Lühikirjeldus: pakume osalejatele praktilist koolitust, mille käigus tutvute omanikujärelevalveteenuse osutamise kogemusega (mis, kus, kuidas), praktiseerite koos lektoritega ehitusdokumentatsiooni koostamisel ning analüüsite järelevalvetöö vigu. Kasulik täiendus on töötamine FIDIC-u lepingutega (kollane raamat). Vaatame näiteid, millele nende allkirjastamisel erilist tähelepanu pöörata   KOOLITUSE KAVA   Omanikujärelevalve ning projektijuhi rollide selgitamine Omanikujärelevalve teenuste […]

 • Kaasaegsete küttesüsteemide kavandamine. Uus küttestandard EVS 844:2022 ja vead

  0 Lessons in 250.00  230.00 

  Lühikirjeldus: Koolituse käigus saavad osalejad teadmisi uue standardi EVS 844:2022 sätestatu kohta, probleemidest ja vigadest, mis tekkivad küttesüsteemide projekteerimisel, ehitamisel ja ülesehitamisel, vesiküttesüsteemi valiku põhimõtetest, küttesüsteemi hüdraulikast (sh hüdraulilised arvutused) ja reguleersõlmede valikust. Peale koolitust osaleja oskab valida õige küttekeha ja oskab planeerida küttegraafiku. Peamine koolituse suund – tutvustada uute […]

 • Planeerimisseadus ja ehitusseadustik 2023. Muudatustest ülevaade ja praktilised küsimused

  0 Lessons in 210.00 

  Lühikirjeldus: Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku eelmisel aastal jõustunud muudatustest, sh pikemalt tulevad arutlusele detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamise finantseerimise küsimused. Koolitus annab ülevaate, millisel juhul on lubatud ja põhjendatud asendada detailplaneeringu kohustus projekteerimistingimustega, samuti käsitleme detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste rakenduspraktikat. Lisaks arutame läbi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise […]

 • Veebiseminar – Ehitamise dokumenteerimine. Päevikud. Aktid. Protokollid

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus: Ehitusseadustik näeb ette ehitamise dokumenteerimise kohustust. Ehitusdokumentide puudulikus toob endaga palju vaidlusi ehitusprotsessi osapoolte vahel. Enda kaitsta saab juhul, kui dokumentide koostamisel teil on kõik selge. Selle protsessi hõlbustamiseks pakume teile praktilise kallakuga koolitust, mille käigus selgitame ehitusseadustikust ja määrusest tulenevaid nõudeid, jagame kogemusi ehitustehnilise dokumentatsiooni koostamisel, koostame neid […]