Sisevalgustuse standard EVS-EN 12464-1:2021. Valgustusprojekt ja projekti vead.

Lühikirjeldus: 

EVS-EN 12464-1:2021 standardi oluliste nõuete selgitus. Suurima muudatusena on standardis tähelepanu keskmes inimeste visuaalsed vajadused ja nende rahuldamine läbi visuaalsete ja mittevisuaalsete valgusnähtuste tagamaks paremat sooritusvõimet ja heaolu. Loengu käigus kasutame erinevaid mõõteriistu (luksmeetrit, spektromeetrit, värelusmõõtjat jne), mis aitavad lahti mõtestada valguse ja valgustuse mõju meie heaolule. Vaatame ka selliseid lahendusi, millega saab nn universaalseid kontoriruume parendada, räägime energiasäästust jne. Loengu käigus vaatame erinevaid probleeme tekitavaid lahendusi ning otsime vastuseid sellele, mis seda põhjustab ning kuidas neid vältida

 

KOOLITUSE KAVA

 

 

Sisetöökohtade valgustus. Olulised muudatused standardis EVS-EN 12464-1:2021

Uute nõuetega tutvustus ja nende selgitus

Rakendamise praktika

 

Sisevalgustus. Tehnilised lahendused

Inimeste visuaalsete vajaduste analüüs

Valguse ja valgustuse mõõtmised ja valiku kriteeriumid

Keskkonnasõbralikud lahendused

Energiasäästlikud tehnoloogiad

 

Sisevalgustuse kvaliteet. Värelus

Väreluse tekkimise põhjused ja selle vältimise viisid

Väreluse mõõtmine (praktiline töö) ja hinnang tulemusele

Valguse spekter ja valgusjaotus. Nende mõju ruumi keskkonnale

 

Valgustusprojekt. Probleemid ja vead

Mida kirjutada lähteülesandesse ja mida nõuda valgustusprojektis

Tüüpilised vead valgustusprojektis

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks