Päikeseelektrijaamad. Kavandamise ja ehitamise A ja O.

KOOLITUSE KAVA

 

Päikesepaneelid:

Päikesepaneelide erinevad tüübid

 

Asukoha valik:

Päikeseelektrijaama erinevad võimalikud paigaldussuunad ja kaldenurgad

Elektrienergia toodangu simulatsiooni võrdlused erinevate asukohtade, suundade ja kaldenurkade vahel

Tööd häirivad varjud

Elektrivõrgu liitumispunkti võimalused

Tootja liitumine elektrivõrguga

Päikeseelektrijaama rajamist piiravad tegurid

 

Päikesepaneelide alusraamistikud:

Erinevad alusraamistikud sõltuvalt paigalduskohast

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks