Tööstus- ja ärihoonete sisevalgustuse projekteerimine. Probleemid ja vead.

Lühikirjeldus:

Räägime põhilistest nõuetest, tehnilistest lahendustest ja vigadest, mida projektides tehakse. Vastavalt soovile vaatleme lühidalt valgusarvutuste teostust DialuxEvo baasil ja kust leida abi küsimuste tekkimisel

 

KOOLITUSE KAVA

 

Sisevalgustuse standard. Nõuded tööstusobjektidel

Projekti lähteülesande olulisus

Valgustite valiku põhimõtted,  nende toimivusnäitajad

Sisevalgustuse standardi 2022.a. nõuded

 

Valgustuse projekteerimine

Millele pöörata tähelepanu hankes asenduste lubamisel

Energiasäästvad lahendused tööstus- ja ärihoonete valgustuse rekonstrueerimisel ja ehitamisel

Põhilised vead, mida projektides tehakse

 

Lühidalt valgusarvutuste teostusest DialuxEvo baasil

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks