Energiasalvestus ja salvestustehnoloogiad . Energiaauditi praktika.

Lühikirjeldus: 

Energia salvestus on tänasel päeval tuule- ja päikseenergia rakendamiseks hädavajalik teema ja lähitulevikus on seda kompetentsi kindlasti vaja. Elektrienergia tootjad, tuule- ja päikeseparkide omanikud ja käitajad, paigaldajad, elektritööde teostajad saavad koolituse käigus palju kasulikku infot ja vastused nende küsimustele. Kasutage võimalust teie töö kvaliteedi parendamiseks, et konkurentide ees olla

KOOLITUSE KAVA

 

Energia salvestamine

Eesmärk. Energia liigid

Salvestusviisid ja tehnoloogiad

Energiasalvestite parameetrid. Koormuse juhtimine

 

Salvestustehnoloogiad

Elektri salvestamine

Soojuse salvestid ja materjalid. Tehnoloogilised skeemid

Energia salvestamine kütusena (s.h sünteetilised kütused)

 

Salvestuse majanduslik hinnang ja mõjud

Eestisse sobivad salvestusviisid ja seadmed

 

Energia- ja ressursiaudit

Suurettevõtete energiaauditid. Kellel. Milleks

Auditite mudelid

Auditite sisu ja lähteandmed

Läbi viimise metoodika. Mõõtmised ja nende korraldamine

 

Energiaauditite praktilised näited

Näiteid elluviidud projektidest

Vead ja soovitused nende vältimiseks/parandamiseks

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

3,5 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks