Category Tulevased koolitused

 • Veebiseminar – Tööinspektsioon - ehitusettevõtjale. Töölepingu seaduse erisused 2023.a ehitussektoris

  0 Lessons in 100.00  75.00 

  Lühikirjeldus: 2023. aastal jõustus töölepingu seaduse muudatus, mis puudutab just ehitussektori. Alates sellest aastast ehitusettevõte töötaja saab õiguse nõuda töötasu mitte ainult tööandja poolt, vaid ka tööde tellija/töövõtja poolt. Kuidas see paragrahv rakendatakse, kuidas lahendada konflikte ehitajaga seaduslikul tasandil, kuidas õigesti rentida ehitustööjõudu – selle ja palju muu kohta saate […]

 • Uus standard 2022. Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika. Targad lahendused ja võimalused energiasäästuks

  0 Lessons in 220.00 

  Eesmärk:  Tagada ehitatavate ja renoveeritavate hoonete tehnosüsteemide tegelik efektiivne koostöö ja tõhusus, kasutades tänapäeva hooneautomaatika võimalusi. Käsitleme A.I. (Artificial Intelligence) ja nn BIG Data töötluse võimalustest tehnosüsteemide töö optimeerimisel ning põhimõtteliselt ka virtuaalse elektrijaama lahendust. Mis saab muutuda hoonete haldamises ja projekteerimises seoses „Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega“(19.10.2020) ja […]

 • Veebiseminar – Kaevetööd ehituses. Kaevude ja kraavide rajamise tehnoloogiad

  0 Lessons in 460.00 

  KOOLITUSE KAVA (15.02.2023)   Pinnasetööd Kaevud Kraavid Nõlvad Süvendid Sulundseinad Toestatud Toestamata Geotekstiilid Rajamise tehnoloogiad     KOOLITUSE KAVA (16.02.2023)   Kaevetööd ehituses. Pinnase tugevdamine Kaevetööde variandid Kihtide eraldamine Pinnase tugevdamine ja tihendamine Pinnase armeerimine   Ankrud ja pinnase ankurdamine Arvutusnäited/arvutusskeemid Tugevused Koormused Veesurve Suluseina arvutamine   Kaevetööde kvaliteet. Geotehniline […]

 • Veepumpade projekteerimine. Nõuded 2023

  0 Lessons in 230.00 

  KOOLITUSE KAVA   Nõuded veepumpade projekteerimisel Nõuded veepumpadele Standardid, nõuded, normid. Nõuetele vastavuse mõiste EcoDesign direktiiv Energiatõhususe indeksid ja regulatsioonid: MEI, IE-x, EEI   Pumba valiku kriteeriumid Pumbasüsteem kui tervik. Pumpade omadused Tööparemeetrid ja töögraafikud Korrosioon ja korrosioonikaitse Kavitatsioon ja kavitatsiooni riskid Kasuteguri optimeerimine Säästlikud lahendused   Materjalide valik Torustikud […]

 • Veebiseminar – Monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid. Konstruktsioonilahenduste valik

  0 Lessons in 230.00 

  KOOLITUSE KAVA   Monteeritavad raudbetoonkonstruktsioonid versus monoliitsed raudbetoonkonstruktsioonid Eelised/puudused/võimalused omavahelises võrdluses Näited monteeritavatest raudbetoonehitistest   Projekteerimise põhimõtted Elementehituse sobilikkuse kaalutlused: Moduleerimine Standardiseerimine Tolerantsid   Monteeritavate betoonelementide konstruktsioonilised põhisüsteemid Konstruktsioonide stabiilsuse tagamine monteeritavate betoonelementide abil   Raamid ja karkassisüsteemid: Põikraamid Karkass   Monteeritavad betoonelemendid: Postid Talad Õõnespaneelid   Näiteid tüüpsõlmedest   […]