Kõrghoonete tuleohutus projekteerimisel ja ehitamisel

Lühikirjeldus: 

koolituse kava on koostatud kõrghoonete tuleohutuse standardi alusel

 

KOOLITUSE KAVA

 

Normiviited. Üldised nõuded kõrghoonetele

Oluliste tuleohutusnõuete tagamine

Kandevõime tagamine

Nõuded tarinditele ja pinnakihtidele

 

Tule ning suitsu tekkimise ja leviku takistamine

Tuletõkkesektsioonide moodustamine

Nõuded evakuatsioonile

Evakuatsioonipääsud

Väljumistee ja evakuatsioonipääsu mõõtmed ja tingimused

Trepid ja trepikojad

 

Nõuded tuleohutuspaigaldistele

Automaatne tulekustutus- ja tulekahjusignalisatsioonisüsteem

Suitsutõrje- ja tuletõrje voolikusüsteem

Piksekaitse- ja hädavalgustussüsteem

 

Tulekustutus- päästetööde korraldamine

Tuletõrje- ja päästevahendite juhtimispunkt

Tulekustutuse tugipunkt

Tulekustutus- ja päästetööde korraldamine

 

Tuleohutusnõuded hoone süsteemidele

kütte-, ventilatsiooni-, jahutus-,

elektri-, gaasivarustus-,

vee-, kanalisatsioonisüsteemidele

 

Tuleohutuse lahendused ja juhised

Dokumenteerimine

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 18.05.2024

Koolituse läbinu koolituse sisu raames:
✓ teab üldistest normidest ja nõuetest kõrghoonetele
✓ oskab tagada hoone tuleohutuse nõudeid, sh evakuatsioonile
✓ oskab moodustada tuletõkkesektsioone
✓ oskab valida õige tuleohutuspaigaldisi
✓ oskab korraldada tulekustutus- päästetöid
✓ oskab tagada hoone tehnosüsteenide tuleohutusnõuetele vastavust
✓ oskab valida õige tuleohutuse lahenduse ja korraldada dokumenteerimist

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info OÜ osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info OÜ osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

11.05.2024
190.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks