Kiirgusohutusalane esmane koolitus

Lühikirjeldus:

Esmase koolituse läbimise kohustus kuue kuu jooksul alates tööle asumisest tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk

Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud

Kiirgusohutuse alused

Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded

Tegutsemine avariiolukorras

 

Küsimused – vastused

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 14.06.2024

Koolituse läbinu koolituse sisu raames:
teab seadusandluse muudatustest, sh. Keskkonnaministri määruse nr.57 sätestatust
teab peamistest nõuetest kiirgustöötaja kiirgusohutuse tagamisel
oskab õigesti teha mõõtmeid
oskab õigesti kasutada kiirguskaitsevahendeid, ohutussüsteeme, ohumärgiseid, ohumärguaineid
oskab tegutseda avariiolukorras ja vältida enamlevinuid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

07.06.2024
230.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks