Kiirgusohutuse täiendkoolitus meditsiini röntgenseadme kasutajale

Lühikirjeldus:

Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb
Keskonnaministri määrusest nr. 57

 

KOOLITUSE KAVA

 

Kiirgusohutuse alused

Kiirguskaitsevahendid

Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded

Tegutsemine avariiolukorras

 

Küsimused – vastused

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 28.06.2024

Koolituse läbinu koolituse sisu raames:
teab seadusandluse muudatustest, sh. Keskkonnaministri määruse nr.57 sätestatust
teab peamistest nõuetest kiirgustöötaja kiirgusohutuse tagamisel
oskab õigesti kasutada kiirguskaitsevahendeid, ohutussüsteeme, ohumärgiseid, ohumärguaineid
oskab tegutseda avariiolukorras ja vältida enamlevinuid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

21.06.2024
220.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks