Välis- ja tänavavalgustus. Vigadest põhjalikult

Lühikirjeldus: 

Järjest rohkem muutuvad inimesed valgusreostuse kohta teadlikuks. Vastavalt Korrakaitseseadusele on neil õigus sellised objektid kohtusse kaevata. Vältimaks sellist olukorda, on oluline teada, kuidas alustada välis- ja tänavavalgustuse planeerimist, kuidas kontrollida projekte, mida vältida ja mida kindlasti tuleb nõuda

 

KOOLITUSE KAVA

 

Nõuded tänavavalgustusele ja ülekäiguradadele

Enam levinud vead valgustuse kavandamisel

Välistöökohtadel

Parklatel

Välistel spordiväljakutel

Parkides

Uusarendus ja fassaadid

 

Õigete välisvalgustite valiku kriteeriumid

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames:
oskab jälgida nõudeid tänavavalgustusele ja ülekäiguradadele
oskab kavandada tänavavalgustuse ja ülekäiiguradade valgustuse
oskab planeerida erinevate välisobjektide kohtvalgustusae
oskab vältida vigu uusarenduse ja fassaadide valgustuse kavandamisel
orijenteerub välisvalgustite valikus ja oskab teha õige valiku
oskab vältida teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

02.05.2024
240.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks