Category Tulevased koolitused

 • Sarruste ja sarrustamise tehnoloogiad

  0 Lessons 180.00 

  KOOLITUSE KAVA   Ehituskonstruktsioonide tüübid. Sarrustamise eesmärgid Sarruste ja sarrustamise tehnoloogia. Nõuded ja standardid Sarruste omadused. Kuidas tagada selle pikema eluiga   Sarrustamistööde etapilisus Valmistamine Lõikamine Painutamine Komplekteerimine   Sarruste ja sarrustamiseks vajalike fiksaatorite paigaldamise reeglid Sarruste/sarruskarkasside kinnitamine Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimine ja parandamine Sarrustustöödele esitatavaid kvaliteedinõuded Ilmastikutingimuste mõju sarrustustöödele. Kaitse viisid   Teadmiste testimine

 • Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika. Targad lahendused ja skeemid

  0 Lessons 185.00 

  Korduv koolitus!   Eesmärk:  Tagada ehitatavate ja renoveeritavate hoonete tehnosüsteemide tegelik efektiivse koostöö ja tõhusus kasutades tänapäeva hooneautomaatika võimalusi. Mis saab muutuda hoonete haldamises ja projekteerimises seoses „Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega“( mis jõustub 19.10.2020)  ja mida kõike juba toob kaasa „EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/844 energiatõhususe kohta“ kohustuslik rakendamine. Ülevaade  tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust. Nii  sisekliima tagamise kui ka energiasäästu võtmes. Puudutame süsteemide valiku  kriteeriume ja sagedasemaid möödalaskmisi […]

 • Ventilatsioonisüsteemide tõhusus. Ventilatsiooni targad arvutused ja insener-tehnilised lahendused

  0 Lessons 199.00 

  Eesmärk: anda teadmisi tänapäevastest ventilatsioonisüsteemidest, nende sobilikkusest sõltuvalt hoone kasutusotstarbest, mõjust energiatõhususele ja energiakuludele, liginullenergiahoone kavandamisest, õhuvahetuse efektiivsusest jms. Lühikirjeldus: tutvustatakse liginullenergiahoonete kavandamise põhimõtteid ja kuidas mõjutab seda ventilatsioonisüsteem. Erinevate ventilatsiooni lahenduste mõju energiatõhususarvule. Millest sõltub ventilatsiooni soojus- ja elektrivõimsus ning energiakulu. Tänapäevased ja energiatõhusad ventilatsioonilahendused. Erinevad heitõhu soojustagastussüsteemid ja nende iseärasused. Mida teha ventilatsioonikulude kokkuhoiuks   KOOLITUSE KAVA   Ventilatsioon ja selle energiatõhusus Ventilatsioon ja sisekliima Loomulik ja mehaaniline ventilatsioon Õhujaotus ruumis ja selle […]