Category Tulevased koolitused

 • Vesi pinnases. Drenaažisüsteemid. Projekteerimine. Arvutamine. Vead

  0 Lessons 190.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Ehitise püsivus oleneb suuresti vundamendist. Samas vundamendi ehitamisel on väga suur tähtsus pinnasel ja selle veerežiimi reguleerimisel. Pinnaseniiskust saab optimaalseks reguleerida drenaažiga. Selle koolitusega tutvustame kuivendamise ajalugu, kasutatavaid tehnoloogiaid ja materjale ning innovatiivseid meetodeid ehitiste niiskusrežiimi hoidmisel optimaalsel tasandil   KOOLITUSE KAVA   Vesi pinnases. Kuidas ja miks vesi voolab Pinnavesi ja põhjavesi Pinnased ja nende veeläbilaskevõime   Veeäravool. Põhimõtted Kuivendamise eesmärk   Ehituse projekteerimine Lähteandmed ja uurimistööd   Gravitatsioon ja […]

 • Sademeveesüsteemid ja pinnavee käitlemine. Insener-tehnilised lahendused

  0 Lessons 190.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Viimasel ajal pööratakse järjest rohkem tähelepanu kliimamuutustele. Sellega seoses on vaja üle vaadata ja korrigeerida sademete jaotust ja hulkasid erinevates piirkondades. Tiheasustusaladel on suurenevaks probleemiks sademevee ärajuhtimine. Koolituse käigus tuletame meelde vee liikumise põhitõdesid, liigvee reguleerimise traditsioonilisi võtted ja ajalugu. Vaatame läbi tänapäeval kasutatavaid sademeveesüsteemide tehnoloogiaid ja materjale ning uuemaid lahendusi ja võtteid pinnavee käitlemisel   KOOLITUSE KAVA   Sademeveesüsteemid Pinnavee käitlemine. Tehnilised lahendused Vihmavee süsteemi kontseptsioon ja peamised elemendid Standardid […]

 • Veebiseminar – Praktilisi kogemusi välisruumi kavandamisel ja projekteerimisel

  0 Lessons 180.00 

  Lühikirjeldus:  koolitaja tutvustab meile levinumaid näiteid ja annab tööpraktikas ette tulnud praktilisi soovitusi   KOOLITUSE KAVA Maapinna kõvakatted, materjalid ja kombinatsioonid Kvaliteedi osas olulisemad nõuded materjalidele ja toodetele   Maapinna modelleerimine (kujunduslik vertikaalplaneerimine) Vertikaalplaneerimine kui oluline maastikukujunduse vahend ja võimalus Soovituslikud kalded erinevates situatsioonides Maastikuarhitekti ja teedeinseneri koostöövõimalustest   Puit maastikuarhitektuuris Näiteid terrassidest, treppidest, erilahendusega välimööblist Kvaliteedi nõuded Edasine hooldus ja ekspluatatsioon   BIM mudelprojekteerimine maastikuarhitektuuris Nõuded ja tellija tegelikud soovid ning vajadused seoses mudelprojekteerimisega […]

 • Veebiseminar – Raudbetoonkonstruktsioonide kahjustused. Põhjused, uuringud ja mõõtmised

  0 Lessons 210.00 

  KOOLITUSE KAVA   Armatuurterase korrosiooni põhjused: karboniseerumine ja kloriidide sissetung Betooni kahjustuste põhjused: konstruktiivsed (ülekoormus, vajumine, tsükliline koormamine) füüsikalised (sh. külmumine-sulamine, niiskumineprotsessid) mehaanilised (sh. kulumine, erosioon, löök, plahvatus) keemilised (veega uhtumine, agressiivne keskkond sh. kokkupuude hapete, sulfaatidega, reaktsioon täiteainega) bioloogilised   Kahjustuste uuring ja mõõtmine: visuaalne kontroll betooni (surve)tugevus, kaitsekiht, takistus, karboniseerumissügavus, kloriidid armatuuri korrosioonipotentsiaal ja -vool   Raudbetooni kahjustused (korrosiooni tagajärjel): armatuuri ristlõike vähenemine (korrosiooni kiirus) venivuse muutus, prao teke ja kaitsekihi eemaldumine   […]

 • Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika. Targad lahendused ja skeemid

  0 Lessons 185.00 

  Korduv koolitus!   Eesmärk:  Tagada ehitatavate ja renoveeritavate hoonete tehnosüsteemide tegelik efektiivse koostöö ja tõhusus kasutades tänapäeva hooneautomaatika võimalusi. Mis saab muutuda hoonete haldamises ja projekteerimises seoses „Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega“( mis jõustub 19.10.2020)  ja mida kõike juba toob kaasa „EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/844 energiatõhususe kohta“ kohustuslik rakendamine. Ülevaade  tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust. Nii  sisekliima tagamise kui ka energiasäästu võtmes. Puudutame süsteemide valiku  kriteeriume ja sagedasemaid möödalaskmisi […]