Ehitustoodete standardid ja vastavushindamine. Millistele nõuetele peab vastama ehitustoode (s)

Ehitustoodete standardid ja vastavushindamine. Millistele nõuetele peab vastama ehitustoode (s)

230.00 

 

Koolitus kestab 5,3 akadeemilist tundi ja annab 3,8 TP

 

Lektor: 

Enno Rebane, kutseline lektor, sh. TTÜ; Eesti Betooniühingu auliige, endine pikaajaline Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu tegevdirektor

 

Koolituse kava

 

Standardimine

Standardiorganisatsioonid, standardite koostamise põhimõtted

Standardite liigid

 

Ehitustoodete standardid

Harmoneeritud standardid

Standardimise tehnilised komiteed

 

Ehitustoodete vastavushindamine

Toodete tüübikatsed

Tehase tootmisohje

 

Nõuded ehitustoodetele. Euroopa ja Eesti õigusaktid

Toimivusdeklaratsioon

CE-märgistus

Ehitustoodete tõendamissüsteemid. Sertifikaadid

Vastavushindamisasutused

Näited dokumentidest

 

ETA. Ehitustoote tehniline hinnang. Ehitustoote hindamisdokument

Järelevalve

Turujärelevalve

Ehitusjärelevalve

 

Informatsiooni hankimine veebist

 

Teadmiste testimine